NNCL จรดปากกา MOU ดัน ALT วางโครงข่าย High Speed Fiber Optic ในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร ผูกสัญญายาว 16 ปี หนุนรายได้โตต่อเนื่อง คาดเริ่มดำเนินการใน Q4/60 ก่อนเปิดให้บริการ Q3/61

พุธ ๐๙ สิงหาคม ๒๐๑๗ ๑๔:๕๔
บมจ.นวนคร (NNCL) ปั้น Navanakorn Smart City พร้อมลงนาม MOU ให้บมจ. เอแอลที เทเลคอม (ALT) วางโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงความเร็วสูง (High Speed Fiber Optic) เพื่อให้เช่า ภายในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร จ.ปทุมธานี ระยะเวลาสัญญา 16 ปี ด้านบิ๊กบอส NNCL "นิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา" เล็งเห็นความสำคัญของระบบสื่อสารดิจิตอลความเร็วสูง เพื่อให้บริการและตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและผู้อยู่อาศัยมากที่สุด ขณะที่บอสหญิง ALT "ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์" เผยเริ่มดำเนินการวางโครงข่ายฯ ได้ในช่วงไตรมาส 4/60 ก่อนเปิดให้บริการไตรมาส 3/61 หนุนรายได้เติบโตต่อเนื่องอย่างแข็งแกร่ง
NNCL จรดปากกา MOU ดัน ALT วางโครงข่าย High Speed Fiber Optic ในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร ผูกสัญญายาว 16 ปี หนุนรายได้โตต่อเนื่อง คาดเริ่มดำเนินการใน Q4/60 ก่อนเปิดให้บริการ Q3/61

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (NNCL) ผู้ดำเนินธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และให้บริการ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเปิดเผยว่า บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญและโอกาสทางธุรกิจบริการในด้านการสื่อสารรูปแบบดิจิตอล ด้วยกายภาพของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ที่มีพื้นที่ให้บริการมากกว่า 6 ตารางกิโลเมตร ซึ่งภายในบริเวณดังกล่าวมีโรงงานรวมจำนวน198 โรงงาน มีที่อยู่อาศัยมากกว่า 5,000 หลังคาเรือนและจำนวนประชากรมากกว่า 150,000 คน ดังนั้นการสร้างและบริหารระบบสื่อสารดิจิตอลความเร็วสูงเพื่อให้บริการและตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและผู้อยู่อาศัย เป็นช่องทางธุรกิจใหม่เพื่อสร้างรายต่อเนื่องอีกช่องทางหนึ่งให้กับ NNCL จึงทำให้เกิดโครงการระบบสายสื่อสาร "Navanakorn Smart City"

โดยโครงการ Navanakorn Smart City จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและผู้อยู่อาศัยปัจจุบัน 1.การวางโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงความเร็วสูง (High Speed Fiber Optic) 2.อินเตอร์เน็ทเพื่อชุมชน (WIFI Zone) และ 3.ศูนย์เก็บข้อมูลดิจิตอลความมั่นคงสูง ระดับ3 (Data Center, Tier 3)

"เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสูดต่อลูกค้าของ NNCL เราจึงได้ร่วมมือกับบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT ซึ่งเป็นบริษัทระดับแนวหน้า ที่มีความชำนาญสูงในด้านการวางโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง และเป็นที่ยอมรับในด้านการบริหารงานด้านธุรกิจให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมทั่วประเทศ โดยให้ ALT เข้ามาวางโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงความเร็วสูงให้เช่า ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างระบบที่มั่นคงเพื่อเชื่อมโยงกับโครงการอินเตอร์เน็ทเพื่อชุมชน และอาคารเก็บข้อมูลดิจิตอลความมั่นคงสูงระดับ 3 ทั้งนี้ ในส่วนของแผนงานและระยะเวลาการวางโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงความเร็วสูงให้เช่า และโครงการอินเตอร์เน็ทเพื่อชุมชน นั้น จะทำการวางระบบขนานกันไปเพื่อให้เปิดบริการพร้อมกัน ในส่วนของศูนย์เก็บข้อมูลดิจิตอลความมั่นคงสูง ระดับ 3 อยู่ในระหว่างศึกษาแนวโน้มทางเทคโนโลยี และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อการลงทุนที่เหมาะสม" นายนิพิฐ กล่าวในที่สุด

ด้านนางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (ALT) ผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมแบบครบวงจร เปิดเผยว่า ALT ได้เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (NNCL) เพื่อเป็นผู้วางโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงความเร็วสูง (High Speed Fiber Optic) ให้เช่าภายในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ด้วยระยะเวลาสัญญา 16 ปี ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) ตามยุทธศาสตร์หลักของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนรายได้ในธุรกิจที่มีรายได้แบบต่อเนื่อง โดยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อให้เช่า ทั้งโครงการที่ลงทุนเองโดยตรง และลงทุนผ่านบริษัทร่วมทุนหรือกิจการร่วมค้า เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนของโครงสร้างกำไรที่มาจากธุรกิจที่มีรายได้ต่อเนื่องเป็นครึ่งหนึ่งของผลกำไรรวมภายใน 5 ปี (2563)

"ALT มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับงานวางโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงความเร็วสูง ของโครงการ Navanakorn Smart City ภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมชั้นแนวหน้าของประเทศ ที่มีจำนวนประชากรมากกว่า 150,000 คน โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการวางโครงข่ายฯ ในไตรมาส 4 ปี 2560 และพร้อมเปิดให้บริการภายในไตรมาส 3 ของปี 2561 ทั้งนี้ เราเชื่อมั่นว่า การวางโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงความเร็วสูง โครงการ Navanakorn Smart City เพื่อให้เช่าครั้งนี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ที่แน่นอนตลอดระยะเวลาสัญญาและสนับสนุนการเติบโตของ ALT ให้มั่นคงอย่างยั่งยืนในอนาคต และยังเป็นอีกแนวทางของงานโครงการวางโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงความเร็วสูง ภายในนิคมอื่นๆ ที่สนใจวางระบบดังกล่าวได้อีกด้วย" นางปรีญาภรณ์ กล่าว

ทั้งนี้ ส่งผลทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อให้เช่ารวม ทั้งสิ้น 5 โครงการ เป็นโครงการดำเนินการโดยกิจการร่วมค้า 3 โครงการ และโครงการที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงให้เช่าบนแนวเสาโทรเลขตามทางรถไฟ และโครงการโครงข่ายใยแก้วนำแสงความเร็วสูงเพื่อให้เช่าภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี

อนึ่ง ALT ดำเนินธุรกิจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มธุรกิจให้บริการ ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการสร้างสถานีฐาน, วางสายเคเบิลใยแก้วนำแสง และติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมเป็นหลัก 2.กลุ่มธุรกิจจำหน่ายสินค้า ประกอบด้วยรายได้จากการจำหน่ายสินค้าประเภท สายเคเบิลใยแก้วนำแสง, ตู้โทรคมนาคมและสถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่ (RDU), สายอากาศ และอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่น ๆ 3. กลุ่มธุรกิจที่มีรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) จากการให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม

NNCL จรดปากกา MOU ดัน ALT วางโครงข่าย High Speed Fiber Optic ในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร ผูกสัญญายาว 16 ปี หนุนรายได้โตต่อเนื่อง คาดเริ่มดำเนินการใน Q4/60 ก่อนเปิดให้บริการ Q3/61

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑:๒๘ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมเปิดกิจกรรมเปิดโลกควนปริง สืบสานตำนานมีดพร้านาป้อ
๑๑:๓๕ เบเยอร์มอบผลิตภัณฑ์สีนวัตกรรมแก่สถาบันบำราศนราดูร
๑๑:๐๐ หัวเว่ย เปิดตัวโซลูชัน Digital Power Zero Carbon Network ช่วยผู้ประกอบการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์
๑๑:๕๙ เหล่าผู้พิทักษ์รับ เหรียญอัญเชิญ x 1,000 ทุกคน!!! เฉลิมฉลองการเปิดเกม A3: STILL ALIVE ครบ 100 วัน
๑๐:๔๗ SVI รุกผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ป้อนอุตสาหกรรมเมกะเทรนด์ของโลก รับลูกค้าสหรัฐฯ และจีน ดันไทยเป็นฐานผลิตตัวรับส่งสัญญาณความเร็วสูงสำหรับ
๑๐:๑๗ กยท. ร่วมประชุม PIT IMT-GT Rubber Cities ครั้งที่ 1 หาแนวทางขับเคลื่อนเมืองยางพารา 3 ประเทศ หนุนเป็นเขตเศรษฐกิจด้านยางพารา
๑๐:๕๖ ก.แรงงาน เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ สปก.สู้โควิด-19
๑๐:๒๑ 3BB ให้ลูกค้าอยู่บ้านปลอดภัย ชำระค่าบริการออนไลน์มอบความคุ้มค่าให้ถึง 2 ต่อ
๑๐:๔๔ ผู้บริหารรุ่น 2 วี คาร์โก เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมประกวดรางวัล ELMA ของกระทรวงพาณิชย์
๑๐:๒๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรม สาขาการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ