บลจ. แอสเซท พลัส เปิดตัวกองทุน “ASP-ROBOT” กองทุนแรกในอุตสาหกรรมที่เน้นลงทุนในธีมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ IPO 21 ส.ค. – 1 ก.ย. 2560

อังคาร ๒๒ สิงหาคม ๒๐๑๗ ๑๓:๕๙
บลจ. แอสเซท พลัส ส่งกองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ (ASP-ROBOT) ลงตลาด ชูจุดเด่นคว้าโอกาส รับผลตอบแทนสูงก่อนใครในหุ้นบริษัทผู้พัฒนาและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Robotics & A.I.) ในการดำเนินธุรกิจทั่วโลก เน้นลงทุนเบื้องต้นในกองทุน AXA World Funds Framlington Robotech ภายใต้การจัดการของ AXA Investment Managers บริษัทจัดการลงทุนระดับโลก ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน* เสนอขายครั้งแรก (IPO) 21 ส.ค. – 1 ก.ย. นี้

นายรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ. แอสเซท พลัส) เปิดเผยว่า จากแนวโน้มการเติบโตของหุ่นยนต์ จักรกลอัตโนมัติและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Robotics & A.I.) นับตั้งแต่ปี 2557 ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งยังมีการคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องประมาณ 10-15% ต่อปีในอนาคต อันจะส่งผลต่อโอกาสเติบโตของหุ้นบริษัททั่วโลกที่เป็นผู้พัฒนาและนำเอา Robotics & A.I. มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ บลจ. แอสเซท พลัส จึงเตรียมเสนอขายกองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ (ASP-ROBOT) เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงและคาดหวังโอกาสรับผลตอบแทนสูงใน ระยะยาวจากเทรนด์การเติบโตของตลาดหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต กำหนดเสนอขายครั้งแรก ในวันที่ 21 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท โดยในช่วง IPO จะคิดธรรมเนียมการขายเพียง 1.00% จากปกติ 1.50% และสำหรับผู้ที่คงเงินลงทุนอยู่ในกองทุนดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่ช่วง IPO จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 จะได้รับหน่วยลงทุนในกองทุน ASP มูลค่า 2,000 บาทสำหรับเงินลงทุนทุกๆ 1 ล้านบาท**

นายรัชต์กล่าวต่อไปว่า ASP-ROBOT เป็นกองทุนตราสารทุน ระดับความเสี่ยง 6 ในเบื้องต้นจะลงทุนส่วนใหญ่ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ คือ กองทุน AXA World Funds Framlington Robotech ภายใต้การบริหารจัดการของ AXA Investment Managers ซึ่งมุ่งลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Robotics & A.I. ทั่วโลก ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและ/หรือ Structured Notes ที่อ้างอิงกับหุ้นในกลุ่มบริษัททั่วโลกที่เป็นผู้พัฒนาและนำเอา Robotics และ A.I. มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยกองทุน ASP-ROBOT มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน* สภาพคล่องสูง สามารถซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ สำหรับกองทุน AXA World Funds Framlington Robotech ที่จะลงทุนส่วนใหญ่นั้น มีจุดเด่นที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก มีกรอบการลงทุนที่ยืดหยุ่น จึงสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งในหุ้นต่างประเทศขนาดใหญ่เพื่อรักษาสภาพคล่องและลดความผันผวน รวมถึงสามารถลงทุนในหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลางเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนที่มีความชำนาญในหุ้นกลุ่ม Robotics และ A.I. โดยเฉพาะ ทั้งยังมีการคัดสรรหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตโดดเด่นด้วยกระบวนการลงทุนที่เป็นสากลและการวิเคราะห์บริษัทเชิงลึกจากพื้นฐาน (Fundamental bottom-up stock selection) โดยมุ่งลงทุนครอบคลุมเทรนด์หลักที่เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้แก่ กลุ่มจักรกลอัตโนมัติ ซึ่งปัจจุบันถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเนื่องจากมีความแม่นยำ ตลอดจนสามารถทดแทนแรงงานคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มคมนาคมขนส่ง เช่น ระบบขับเคลื่อนยานยนต์อัตโนมัติ กลุ่มเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น หุ่นยนต์ช่วยเหลือในการผ่าตัดและปฏิบัติการทางการแพทย์ เทคโนโลยี A.I. ที่ช่วยให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ เครื่องมือเพื่อการดูแลสุขอนามัยต่างๆ ที่มีความต้องการสูงขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุในสังคมเพิ่มขึ้น และกลุ่มเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ เช่น Sensor Hardware และ Software ซึ่งเทรนด์เหล่านี้ยังมีศักยภาพในการขยายตัวสูงและจะสามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีได้

"กองทุน ASP-ROBOTIC นับเป็นนวัตกรรมในอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทย เนื่องจากเป็นกองทุนแรกที่ เสนอขายและเน้นลงทุนใน Robotics & A.I. ซึ่งเป็นเทรนด์การลงทุนที่มีแนวโน้มเติบโตก้าวกระโดด ดังจะเห็นได้จากประมาณการการเติบโตของตลาด Robotics และ A.I. ทั่วโลกนับจากปัจจุบันถึงปี 2568 ซึ่งคาดว่าจะสามารถเติบโตโดยเฉลี่ย 10-15% ต่อปี เพิ่มขึ้น 2 เท่าตัวจากปี 2548-2556 ซึ่งเติบโตเฉลี่ยเพียง 5% ต่อปี (ที่มา: Boston Consulting Group อ้างอิงใน AXA Investment Managers Presentation, May 2017) อีกทั้งยังมีโอกาสสูงขึ้นอีกโดยได้ปัจจัยหนุนจากวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่งและปัจจัยเชิงประชากรศาสตร์ที่ผันไปสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้เทคโนโลยีอย่างหุ่นยนต์ จักรกลอัตโนมัติ และเทคโนโลยี A.I. ถูกนำมาใช้ทั้งในชีวิตประจำวันและใช้ทดแทนแรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้ลงทุนจะได้เข้าลงทุนกับหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมดังกล่าวก่อนใครตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพื่อสะสมโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจจากการเติบโตของ Robotics และ A.I. ในอนาคต" นายรัชต์กล่าวในที่สุด

ผู้ที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุน ASP-ROBOT ได้ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกเพียง 5,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายได้ที่ บลจ. แอสเซท พลัส ติดต่อ Asset Plus Customer Care 0 2672 1111 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.assetfund.co.th หรือติดต่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส

ผู้ลงทุน "โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน" * กองทุน ASP-ROBOT มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ ในสภาวการณ์ที่ไม่ปกติอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนจึงอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ** เงื่อนไขส่งเสริมการขาย1)เฉพาะผู้ลงทุนที่มียอดเงินลงทุนสะสมสุทธิในกองทุน ASP-ROBOT ในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย (21 สิงหาคม-1 กันยายน 2560) และคงยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิดังกล่าวต่อเนื่องโดยต้องถือครองหน่วยลงทุนจนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นวันที่ บลจ. จะคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิเพื่อรับหน่วยลงทุนในกองทุน ASP 2) ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิใน ASP-ROBOT ตามเงื่อนไขข้อ 1 ทุกๆ 1,000,000 บาทจะได้รับหน่วยลงทุนในกองทุน ASP 2,000 บาท โดย บลจ. จะดำเนินการโอนหน่วยลงทุนในกองทุน ASP ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2561 (มูลค่าหน่วยลงทุนเป็นไปตามประกาศ NAV ณ วันที่ทำการโอน) 3) ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ หมายถึง ยอดซื้อและเงินลงทุนในกองทุน ASP-ROBOT ที่สับเปลี่ยนเข้ามาจากกองทุนรวมใดๆ ภายใต้การบริหารของบลจ.แอสเซท พลัส (ยกเว้นยอดสับเปลี่ยนมาจากกองทุน ASP-DPLUS, ASP-FFPLUS, ASPGIPLUS, ASP-FLEXPLUS, ASP-SME, ASP-CHINA, ASP-EUROPE VALUE และ ASP-ASIAN ในช่วงเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ 21 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 หักด้วยยอดขายและยอดสับเปลี่ยนออกจากกองทุน ASP-ROBOT ตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยใช้วิธีคำนวณแบบเข้าก่อนออกก่อน (First In First Out – FIFO) ทั้งนี้เศษของเงินลงทุนที่ไม่ถึง 1,000,000 บาทจะไม่นำมารวมคำนวณ 4) ในช่วงเวลาส่งเสริมการขายคิดค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) ในอัตรา 1.00% ทั้งนี้ หลังช่วงส่งเสริมการขายคิดในอัตรา 1.50% 6) บลจ. แอสเซท พลัส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขส่งเสริม การขายและของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของ บลจ. แอสเซท พลัส ถือเป็นที่สิ้นสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๐:๕๕ จากจุดเล็ก ๆ สู่พลังการให้ที่ยิ่งใหญ่ ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เดินหน้าปีที่ 15 สานต่อเจตนารมณ์สืบทอดศาสนา ส่งเสริมการศึกษา
๐๙:๕๑ ไอคอนสยาม จัดแคมเปญ ICONSIAM Extraordinary Experience จับมือ 'เจ๊ไฝ' ที่สุดของสตรีทฟู้ดไทยที่ดังไกลระดับโลก มอบประสบการณ์เหนือระดับให้ลูกค้าคนพิเศษกับ The Rarity Dining with Jay
๐๙:๐๑ MizuMi ตอกย้ำความปังสินค้ากลุ่มรักษาสิว จัดอีเวนต์สุดฟินกับหนุ่มๆ วง DICE ในงาน MizuMi x DICE First (Flirt) Semester Event เปิดเทอมใหม่
๐๙:๔๕ 'GDH' ร่วมกับ 'บาส นัฐวุฒิ' เปิดบริษัท 'BASK' นำพาหนังไทยไปตลาดโลก
๐๙:๑๖ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป Collab ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ออกป๊อปคอร์นรสชาติใหม่ ป๊อปคอร์นรสต้มยำ จัดเซ็ทแซ่บซี๊ดคูณสองกับ 7อัพ เลมอนโซดา Combo
๐๙:๕๑ GDH LINEUP 2025 LOOK FORWARD รุก (เกิน) คาด เปิดตัวหนังเรื่องใหม่ 5 เรื่อง 5 รส ให้ได้ชมกันตลอดทั้งปี ผู้กำกับ นำทัพนักแสดง ร่วมเปิดโปรเจกต์ใหม่จากปีนี้ สู่ปี
๐๙:๑๗ SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต ร่วมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 2567
๐๙:๓๐ กรุงไทย กำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2567 จำนวน 11,195 ล้านบาท เน้นดูแลคุณภาพสินทรัพย์ เดินหน้าช่วยลูกค้าแก้หนี้
๐๙:๓๘ SME D Bank ชนะใจเอสเอ็มอี รับรางวัล Money Banking Awards 2024 ประเภท 'ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อเอสเอ็มอีแห่งปี 2567'ต่อเนื่อง 2
๐๙:๔๑ เรเว่ ออโตโมทีฟ มอบสิทธิพิเศษแทนคำขอบคุณลูกค้า BYD ชาร์จฟรีที่ R?VERSHARGER นานสูงสุดถึง 3 มกราคม 2568