ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จับมือ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ ยกระดับระบบคลังสินค้า และกระจายสินค้า ผลิตภัณฑ์แบรนด์นมของชาติ

อังคาร ๑๒ กันยายน ๒๐๑๗ ๑๐:๓๗
ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น โชว์ระบบโลจิสติกส์ครบวงจร 4.0 ช่วยบริหารจัดการคลังสินค้า พร้อมเพิ่ม ช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณท.ดบ.) บริษัทในเครือบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จับมือองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการคลังสินค้า และการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์นมให้มีมาตรฐานด้วยระบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ โครงสร้างคลังสินค้าออกแบบพิเศษ ระบบรถจัดเก็บชั้นวางคลังสินค้า (Radio Shuttle & Racking) ระบบการจ่ายสินค้า มาก่อน-ใช้ก่อน (FIFO – First In First Out) ฯลฯ โดยมีผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ได้แก่ ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณท.ดบ.) และดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัดกล่าวว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณท.ดบ.) ลงนามความร่วมมือกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการคลังสินค้า และการกระจายสินค้าให้มีมาตรฐาน โดยเริ่มตั้งแต่ ระบบคลังสินค้าของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง ณ จังหวัดสระบุรี ระบบการขนส่ง กระจายสินค้า และส่งคืนสินค้าของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง ณ จังหวัดสุโขทัย และสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมและสินค้า ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ระบบการจัดส่งสินค้าถึงผู้บริโภค (Home Delivery) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และระบบการขายผลิตภัณฑ์บนระบบอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce)

ดร.ฐิติพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบคลังสินค้า และการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์นม ต้องอาศัยการจัดการที่มีมาตรฐานเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพที่สมบูรณ์ก่อนการนำส่งต่อถึงมือผู้บริโภค โดยทางไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ในฐานะผู้ให้บริการระบบงานโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Total Logistics Solution) ได้นำเสนอโครงสร้างระบบคลังสินค้า (Plan Layout) ประกอบด้วยส่วนที่ปฏิบัติการด้วยระบบรถจัดเก็บชั้นวางคลังสินค้า (Radio Shuttle & Racking) และส่วนที่ปฏิบัติการด้วยระบบชั้นวางสินค้าแบบเลือกพาเลทได้ (Selective Pallet Rack) นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบการจ่ายสินค้า มาก่อน-ใช้ก่อน (FIFO – First In First Out) เพื่อการบริหารจัดการระยะจัดเก็บ หรือเชลฟ์ไลฟ์ของสินค้า รวมไปถึงระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการแบบระบบอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ (Human Error) นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันพัฒนาให้เกิดวิธีการขนส่งที่ประหยัดเชื่อเพลิงมากขึ้น (Hybrid Truck & Route Optimization) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย สำหรับระบบการจัดส่งสินค้าถึงผู้บริโภค (Home Delivery) ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล และระบบการขายผลิตภัณฑ์ด้วยระบบ e-Commerceไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นและ อ.ส.ค. หวังว่าจะทำให้ประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพส่งตรงถึงบ้าน และช่วยทำให้คนไทยบริโภคนมมากขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์นมแห่งชาติ รวมไปถึงเป็นการเพิ่มความภักดีในแบรนด์นมไทย-เดนมาร์ค (Brand Loyalty) กระตุ้นยอดจำหน่ายให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ได้แก่ ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณท.ดบ.) และ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

อนึ่ง บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณท.ดบ.) เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของไปรษณีย์ไทย ตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งและกำกับดูแลบริษัทในเครือรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรี โดยให้บริการขนส่งและกระจายสินค้า รวมทั้งบริหารจัดการคลังสินค้าครบวงจรตามมาตรฐานสากล ด้วยระบบงานที่น่าเชื่อถือ ประกอบด้วย ระบบการควบคุม/การบริหารจัดการคลังสินค้า (WMS-Warehouse Management System) ระบบการควบคุมออกแบบบริหารจัดการเส้นทางการขนส่ง (TMS-Transportation Management System) การจัดการคำสั่งซื้อแบบเรียลไทม์ เพื่อการสร้างความมั่นใจในระบบงานโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Total Logistics Solution) ที่สามารถให้บริการในระดับเวิลด์คลาสต่อไปในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๔ พ.ค. C Rhyne Group ร่วมจัดงาน Asia Top Awards 2024 พร้อมรับรางวัล Business Awards
๒๔ พ.ค. FTI พบนักลงทุน Opportunity Day โชว์ผลงานไตรมาสแรก ปี 67
๒๔ พ.ค. ต้อนรับศูนย์อินเดียฯ สู่สถาบันเอเชียศึกษา พร้อมเปิดตัวหนังสือพุทธโคดม : บทวิเคราะห์เชิงรัฐศาสตร์ ว่าด้วยพุทธประวัติในบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง
๒๔ พ.ค. Alibaba Cloud ประกาศเปิด Availability Zones ใหม่ และลงทุนทั่วโลกเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมด้าน AI
๒๔ พ.ค. PwC ประเทศไทย แนะซีเอฟโอสร้างทัศนคติทางดิจิทัลเพื่อพลิกโฉมฝ่ายการเงิน
๒๔ พ.ค. เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จับมือ กรมป่าไม้ จัดโครงการรักษาผืนป่า JT Forest สร้างการตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม
๒๔ พ.ค. 3 นวัตกรรมจุฬาฯ คว้ารางวัลเหรียญทอง และถ้วยรางวัลพิเศษ จากเวทีนวัตกรรมนานาชาติในงาน ITEX 2024 ที่มาเลเซีย
๒๔ พ.ค. ส่องไอเดียเยาวชนสร้างสรรค์! DekSDM SPU ออกแบบ Art Toy สุดน่ารัก หนึ่งในผลงาน โชว์บนเวที Thailand Toy Expo
๒๔ พ.ค. MAGURO เคาะราคาไอพีโอ 15.90 บาท จองซื้อ 28-30 พ.ค.นี้ ระดมทุนขยายธุรกิจ- หนุนการเติบโต และเสริมแกร่งการเงิน จ่อเทรด 5 มิ.ย.
๒๔ พ.ค. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา