ก.ล.ต. แนะผู้ลงทุนใส่ใจศึกษาข้อมูลหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน

ศุกร์ ๐๓ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ๑๓:๓๑
ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลในแบบ filing และหนังสือชี้ชวน เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

นายประกิด บุณยัษฐิติ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า "ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน กรณีหุ้น IPO ผู้ลงทุนสามารถศึกษาได้จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือสอบถามจากบริษัทหลักทรัพย์ ภายหลังจากผู้ลงทุนซื้อหุ้นIPO แล้ว ก็ควรติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหุ้นที่ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เปิดเผยผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานประจำปี หรือข่าวจากหนังสือพิมพ์ รวมถึงเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของตนเองด้วย"

สิ่งสำคัญที่ผู้ลงทุนต้องอ่านจากหนังสือชี้ชวน ได้แก่ (1) ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ความเป็นมา ภาพรวมของธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน (2) ปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัทได้ (3) รายการระหว่างกัน เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการพึ่งพิงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และจะมีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และดูแลไม่ให้มีการถ่ายเทผลประโยชน์อย่างไร และ (4) คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ (MD&A) ที่จะช่วยให้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

"หน้าที่หลักของ ก.ล.ต. ในการพิจารณาอนุญาต IPO คือการดูแลให้ผู้ระดมทุนมีโครงสร้างที่เป็นไปตามหลักซีจี มีการบริหารงานที่โปร่งใสและมีระบบควบคุมภายใน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ส่วนเรื่องความสามารถในการประกอบธุรกิจในระยะยาวถือเป็นเรื่องทางธุรกิจ ซึ่งผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเอง ศึกษาจากบทวิเคราะห์หรือสอบถามผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำที่มีมาตรฐานได้" นายประกิด กล่าวเสริม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๙ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แนะนำ ผู้ป่วยไต ควร เลือก รับประทานอาหารอย่างไร
๑๗:๑๗ The Cube พลัส พหลโยธิน 56 พร้อมอยู่ ใจกลางความสงบ ใกล้ BTS สายสีเขียว ลดสูงเฟอร์ฯ สวย เริ่ม 1.49 ล้าน*
๑๗:๑๕ ห้ามพลาด! จุรินทร์ จัดยิ่งใหญ่ THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 มหกรรมแสดงสินค้าอาหารระดับโลก 24-28 พ.ค.นี้ ที่เมืองทองธานี คาดสร้างมูลค่าการค้าให้ประเทศกว่า 10,000
๑๗:๐๗ บางบอน พลาสติค กรุ๊ป สู่ นาโน อิเลคทริค โปรดักส์ รุกตีตลาดโครงการบิ๊กอสังหาฯ ตั้งเป้า ปี 2565 โกยยอดขาย 1,500
๑๗:๓๕ ทีเอ็มบีธนชาต สานต่อคุณค่าพิพิธภัณฑ์ครุฑ เปิดให้ชมเป็นครั้งแรก! 3 มิ.ย. 65 นี้ จุดประกายแหล่งเรียนรู้
๑๗:๒๓ นนท์ ธนนท์ ชวนคุณเปิดประสบการณ์ใหม่ กับ All New Honda LEAD125 ไลฟ์สไตล์ไหน ก็ใช้ชีวิตแบบมินิมอลได้
๑๗:๒๑ เปิดรับสมัครแล้วกับ เวิร์กช็อปชงชาสมุนไพรออนไลน์ โดยอภัยเวลเนส (Personalized Tea Workshop)
๑๗:๕๗ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม มอบเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๗:๑๔ มจธ. จัดนิทรรศการผลงานนักศึกษาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตย์ฯ CMD Degree Show 2022 EUREKA! HOORAYKA!
๑๗:๐๔ GO Real-time 4G/5G Tracker ของอิเมอร์สันได้รับเลือกให้เป็นนวัตกรรมยอดเยี่ยมประจำปี 2565