3 พันธมิตรเสริมแกร่ง... ร่วมพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมใน “กัมพูชา”

พุธ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ๑๕:๔๑
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ร่วมกับ Phnom Penh SEZ Plc. และสมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น-ไทย (JTECS) ร่วมลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง ""การพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมแก่ประเทศกัมพูชา"" เพื่อพัฒนา และฝึกอบรมแรงงานในอุตสาหกรรมในประเทศกัมพูชาให้เป็นที่น่าสนใจ และมีความต้องการแก่ต่างชาติที่ต้องการลงทุนโดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กรุงเทพ ฯ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง ""การพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมแก่ประเทศกัมพูชา"" (The collaboration for Cambodian Human Resource Development for Industry) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสร้างโปรแกรมฝึกอบรมให้แก่แรงงานในประเทศกัมพูชาให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม โดยสามองค์กรจะทำงานร่วมกันในการพัฒนาวางแผนฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไป ได้แก่ การฝึกอบรมทักษะพื้นฐานทั้ง Soft และ Hard ทั้งนี้ โครงการพัฒนาฝึกอบรมแรงงานหน้าใหม่ จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนมกราคม 2561 หลักสูตรการฝึกอบรมแรงงานจะเน้นในเรื่องความรู้พิ้นฐานการทำงานในองค์กร และทักษะการทำงาน เช่น การทำงานเป็นทีม, ความปลอดภัยพื้นฐาน, พื้นฐาน 5ส, สุขอนามัยส่วนบุคคล, ทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งแนวทางในการอบรมสัมมนานั้นจะมีความหลากหลาย เช่น การให้ผู้อบรมทำเวิร์คช็อป มีกรณีศึกษา มีการเล่นแสดงบทบาท และการทำแบบฝึกหัด เป็นต้น

รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กล่าวว่า การลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมในประเทศ CLMV มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ส.ส.ท. มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือของสามพันธมิตรนั้น จะมีส่วนช่วยผลักดันภาคอุตสาหกรรมให้มีความปลอดภัย และมีประสิทธภาพ เพื่อรองรับการลงทุนของนักลงทุนชาวต่างชาติทั้งในประเทศไทย และประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ 5 ปีของ ส.ส.ท.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๒ อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท ประกาศแต่งตั้ง พิทักษ์ นรเทพกิตติ เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป
๑๗:๕๗ ซาลอนพาส ส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป
๑๗:๒๖ พีเอฟพี ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค มอบคุณค่าที่มากกว่าความอร่อย ในงาน THAIFEX ANUGA ASIA 2022
๑๗:๑๐ บราเดอร์มอบเงินบริจาคในโครงการ Brother Beat Cancer Run 2022 ช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งโลหิตที่ยากไร้ รพ.รามาฯ
๑๗:๑๓ เชลล์ ต่อยอดเสริมทักษะควบคู่การส่งเสริมความปลอดภัยทางท้องถนน ผ่านโครงการ ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์
๑๗:๕๖ เดอะ สตรีท รัชดา จัดกิจกรรม Butterfly Animal Camping สัมผัสผีเสื้อนานาชนิดและสัตว์แสนน่ารัก ภายในแคมป์เรียนรู้ชีวิตสัตว์ใจกลางกรุง
๑๖:๔๒ โรงพยาบาลในเครือ BDMS ร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ใน 2 การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก ในประเทศไทย
๑๖:๕๒ รมว.สุชาติ ขานรับนโยบายนายกฯ สั่ง กสร.สร้างความเข้าใจสิทธิ หน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง กรณีโควิด-19
๑๖:๐๔ กรมที่ดิน ลงนาม MOU ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาระบบการให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๑๖:๒๔ สนพ.สุโขทัย นำเสนอโครงการนวัตกรรมเชิงสังคม และเชิงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565