องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทยและภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์เมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง Safe Cities for Women

ศุกร์ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ๑๕:๔๖
องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทยและภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์เมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง Safe Cities for Women เนื่องในวันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากลปี 2560 ภายใต้แคมเปญ ""ถึงเวลาเผือก"" และการเปิดเผยผลการวิจัยสถานการณ์การคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2560 ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 10:30 - 18:00 น. ณ ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทยและภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์เมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง Safe Cities for Women

คุณคิดว่าพลัง ""เผือก"" ของคุณมีประโยชน์มากแค่ไหน มาร่วมสร้างเมืองให้น่าอยู่ด้วยพลังเผือกของเรา เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง นำโดย องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และเครือข่ายสลัมสี่ภาค ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานงานแถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์เมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง Safe Cites for Women เนื่องในวันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากลปี 2560 โดยภายในงานจะมีการเปิดตัวแคมเปญ ""ถึงเวลาเผือก"" ที่เรียกร้องให้ประชาชนไม่ให้นิ่งเฉยเมื่อเห็นการคุกคามทางเพศเกิดขึ้นต่อหน้า รวมทั้งร่วมรับชมรับฟังการเปิดเผยข้อมูลงานวิจัยสถานการณ์การคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2560 ซึ่งเป็นการสำรวจเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวครั้งแรกในไทย โดยรวบรวมข้อมูลจากทั้งผู้ที่มีประสบการณ์ถูกคุกคามทางเพศ รวมถึงผู้ที่เคยพบเห็นเหตุการณ์

องค์การสหประชาชาติได้ระบุว่า การสร้างเมืองที่ปลอดภัยเพื่อทุกคน นับเป็นพื้นฐานในการนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) โดยประเทศไทยได้ร่วมลงนามและให้คำมั่นร่วมกันกับประเทศอื่น ๆ ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 โครงการรณรงค์เมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงจึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นปัญหาการคุกคามทางเพศต่อผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงในเขตเมืองที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะจำนวนมากที่เสี่ยงหรือเคยถูกคุกคามทางเพศระหว่างเดินทางมาแล้ว

โดยข้อมูลบางส่วนจากงานวิจัยระบุว่า มีผู้หญิงเคยถูกคุกคามทางเพศระหว่างการเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะมากถึงร้อยละ 85 โดยพฤติกรรมการคุกคามรุนแรงแตกต่างกันออกไป อาทิ ใช้อวัยวะเพศถูไถร่างกาย โชว์อวัยวะเพศ หรือสำเร็จความใคร่ให้เห็น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจที่ระบุอย่างชัดเจนว่า 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่เคยถูกลวนลามหากแต่เคยอยู่ในเหตุการณ์ที่มีการคุกคามทางเพศต่อผู้หญิงบนรถขนส่งสาธารณะ และพลังเงียบ 1 ใน 3 นี้สามารถช่วยหยุดการคุกคามที่เกิดขึ้นต่อผู้ร่วมเดินทางตรงหน้าได้

ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย และองค์กรภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงจึงได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์เมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง Safe City for Women เนื่องในวันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากลปี 2560 นี้ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและรณรงค์ในประเด็นการยุติการคุกคามทางเพศบนรถขนส่งสาธารณะและเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อผู้หญิงและการปฏิบัติตนของคนในสังคมต่อสถานการณ์การคุกคามทางเพศ เพื่อให้เมืองเป็นที่ปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัยทุกคน โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 10:30 น. - 18:00 น. ณ ลานหน้าหอศิลปวัฒธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย และองค์กรภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง จึงใคร่ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมทำข่าวในครั้งนี้ โดยภายในงานครั้งนี้สื่อมวลชนจะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นจำนวนมากอาทิการเปิดตัวแคมเปญ ""ถึงเวลาเผือก"" ที่เรียกร้องให้ประชาชนไม่ให้นิ่งเฉยเมื่อเห็นการคุกคามทางเพศเกิดขึ้นต่อหน้า โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้ ""ขึ้นรถเมล์"" เพื่อร่วมสังเกตเหตุการณ์ที่ผู้หญิงถูกคุกคามทางเพศบนรถโดยสารสาธารณะผ่านสถานการณ์จำลองบนรถโดยสารจริง ร่วมหยุดการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นผ่าน ""ประสบการณ์การเดินทาง"" บนรถโดยสารสาธารณะด้วยเทคโนโลยีกล้อง 360° ที่จำลองสถานการณ์เสมือนจริง ร่วมกันแปะสติ๊กเกอร์เพื่อบอกเล่าแนวทางช่วยเหลือ หากเราเห็นเพื่อนร่วมเดินทางกำลังถูกคุกคามบนรถโดยสารสาธารณะ พบกับการเปิดเผยรายงานสถานการณ์การคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครครั้งแรกของประเทศไทย

พบกับเวทีเสวนาในหัวข้อ ""เราจะสามารถยุติการคุกคามทางเพศบนขนส่งสาธารณะได้อย่างไร"" โดย คุณรุ่งทิพย์ อิ่มรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายโครงการและนโยบาย องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ที่จะมาบอกเล่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ รวมถึงเชิญชวนพลังเงียบให้ลุกขึ้นมาแสดงพลังเผือกเพื่อปกป้องผู้หญิงที่ถูกคุกคาม พร้อมทั้งนำเสนอตัวอย่างการจัดการปัญหาการคุกคามทางเพศในต่างประเทศ

คุณวราภรณ์ แช่มสนิท ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ที่จะเปิดผลงานวิจัยสถานการณ์การคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2560 ซึ่งเป็นการสำรวจเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวครั้งแรกในไทย

คุณยงค์ ฉิมพลี พนักงานเก็บค่าโดยสารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ที่จะมาร่วมเล่าประสบการณ์ที่เคยพบเห็นเหตุการณ์การคุกคามทางเพศบนรถโดยสารสาธารณะ คุณจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ที่จะมาร่วมเสนอแนะแนวทางในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะคุณวรวรรณ ตินะลา ที่จะมาร่วมถ่ายถอดประสบการณ์การถูกคุกคามทางเพศขณะที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะพบกับการอ่านแถลงการณ์ของเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง เพื่อเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในเมืองอย่างเป็นรูปธรรมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานรณรงค์จะมีตลอดท้งวันตั้งแต่เวลา 10:00 น. จนถึงเวลา 18:00 น.

หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและยืนยันการเข้าร่วมงานได้ที่คุณพุฒิตา พุฒิธนะสุนทร (แอร์)โทร. 080-970-7492

องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทยและภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์เมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง Safe Cities for Women

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔:๔๒ Blue Card จับมือ Otteri Wash Dry มอบความสะดวกให้ลูกค้า ใช้ 200 คะแนน ซักผ้าฟรี
๑๔:๔๕ 'JOOX' แอปมิวสิคคอมมูนิตี้อันดับ 1 ของไทย ผนึกแบรนด์เครื่องดื่มระดับโลก 'โคคา-โคล่า' ระเบิดแคมเปญ 'เปิดจังหวะซ่าในตัวคุณ'
๑๔:๐๔ การออกกำลังกายกับ โรคหัวใจ
๑๔:๑๗ บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดขายกองหุ้นกลุ่มพลังงานทดแทนทั่วโลก SCBCLEAN IPO 2 - 8 มี.ค. นี้ โอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนกับธุรกิจพลังงานสะอาดทั่วโลก
๑๔:๕๕ การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร สำคัญแค่ไหน
๑๔:๒๘ นักวิจัย ม.พะเยา รับรางวัลอิสรเมธี ผู้ทำความดีเพื่อสังคม จากท่าน ว.วชิรเมธี พร้อมมอบเงินทั้งหมด ให้กับชุมชนอนุรักษ์นกยูงไทย
๑๓:๑๖ NRF โชว์ผลงานปี 63 สร้างสถิติสูงสุดใหม่ ทำรายได้กว่า 1,408.3 ล้านบาท ย้ำจุดแข็งเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคต
๑๓:๓๐ อโกด้า เปิดตัวแคมเปญ GoLocal Tonight เอาใจคนชอบวางแผนเที่ยวในประเทศแบบนาทีสุดท้าย
๑๓:๐๘ B-WORK เผยผลประกอบการปี 2563 ยังคงแข็งแกร่ง กำไรจากการลงทุนสุทธิ 311.82 ล้านบาท เตรียมจ่ายเงินปันผล ครั้งที่
๑๓:๓๙ เครือซีพีตระหนักถึงสุขอนามัยกลุ่มผู้เปราะบาง เดินหน้ามอบหน้ากากอนามัยฟรีแก่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย