สยามลวดเหล็กฯ ตอกย้ำปณิธานเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ฉายความสำเร็จ School BIRD ต่อยอดชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

จันทร์ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๘ ๑๕:๓๙
บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด ฉายภาพความสำเร็จโครงการ "การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง หรือ School BIRD (School-Based Integrated Rural Development)" ตลอดระยะเวลากว่า 5ปีที่ผ่านมา เพื่อสานต่อปณิธานขององค์กรในการร่วมพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของชุมชนให้เข้มแข็ง ตลอดจนดูแลสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง

นับตั้งแต่ปลายปี 2554 ที่ชาวบ้านใน ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ละครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 30-40% ซึ่งความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นภายในครอบครัว ก่อนส่งต่อมายังชุมชนเข้มแข็งนี้เป็นผลมาจากได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง หรือ School BIRD

โครงการ School BIRD เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีบริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูงสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง และลวดเหล็กตีเกลียวที่ใช้ในการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เป็นแม่ทัพใหญ่คอยสนับสนุนด้านกลยุทธ์ วางฐานความรู้ด้านการเกษตร การบริหารจัดการ และการตลาด หวังสร้างเศรษฐกิจฐานรากทั้ง 11 ชุมชนให้เติบโต โดยมี 6 โรงเรียนในตำบลหนองละลอกเป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองละลอก โรงเรียนวัดละหารไร่ โรงเรียนวัดดอนจันทร์ โรงเรียนบ้านมาบตอง โรงเรียนวัดหนองกระบอกและโรงเรียนวัดเชิงเนิน ผ่านการดำเนินกิจกรรม 5 กลุ่มหลัก คือ การมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การจัดตั้งหน่วยธุรกิจเพื่อสังคมในโรงเรียนและโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การฝึกอบรมครูและผู้นำ การพัฒนาด้านสังคม และกองทุนเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

นายนิกร อ่องอ่อน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป บริษัท สยามลวดเหล็กฯ บอกว่า ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ได้ปรับองค์ความรู้ใหม่ผ่านแนวคิด School BIRD ร่วมกับมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ทำให้เห็นภาพที่แข็งแรงขึ้นของชุมชนในพื้นที่ สำหรับทุนเริ่มต้น 12 ล้านบาทที่บริษัทสนับสนุน ทุกโครงการต่อยอดได้ตามวัตถุประสงค์ ระยะแรกถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง ผ่านโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สวนเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่รอบตัว ผ่านหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลแปลงเกษตรแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวก่อนนำผลผลิตที่ได้มาเป็นส่วนประกอบในโครงการอาหารกลางวัน ส่วนผลผลิตที่เหลือนำไปจำหน่ายต่อให้กับผู้ปกครองที่มารับบุตรหลานกลับบ้านในช่วงเย็นด้วยราคาที่ย่อมเยาว์ ก่อนจะนำรายได้กลับมาซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ปลาและเข้าสู่กระบวนการเดิมอีกครั้งเมื่อมีองค์ความรู้ด้านการดำรงชีพและเพิ่มรายได้ผ่านการเรียนรู้สวนเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมวินัยการจับจ่ายและการออมจึงเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นจึงร่วมกันจัดตั้งกองทุนธนาคารพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นกองทุนที่ทุกคนในชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าของ บริหารงานตามระบบธนาคารจริงโดยคณะกรรมการซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ หวังส่งเสริมวินัยการออม และเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพด้วย

โดยในระยะแรกบริษัทให้การสนับสนุนเงินกองทุนหมู่บ้านละ 100,000 บาท ไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายหมุนเวียนกันไป คิดอัตราดอกเบี้ย 1% ซึ่งผู้กู้แต่ละรายนั้นจะถูกคณะกรรมการธนาคารพัฒนาชุมชนตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดว่าประกอบอาชีพอะไร กู้เงินไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด และติดตามอย่างใกล้ชิดว่านำเงินไปใช้ถูกวัตถุประสงค์หรือไม่ หรือนำไปลงทุนแล้วได้ผลประกอบการอย่างไรเพื่อจะได้ให้คำปรึกษาอย่างทันท่วงที

สำหรับผลกำไรของธนาคารพัฒนาชุมชนแต่ละแห่ง นอกจากจะนำไปปันผลให้กับสมาชิกแล้ว ส่วนหนึ่งคืนกลับไปยังชุมชนโดยรอบในรูปแบบข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูปและไข่ไก่ ผ่านโครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ

ความสำเร็จในระยะแรก ส่งผลให้บริษัทดำเนินโครงการ School BIRD ระยะที่ 2 อีก 3 โรงเรียนในจังหวัดระยอง ประกอบด้วย โรงเรียนวัดเกาะ (กริ่มกำพล) ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย โรงเรียนวัดกระเฉท ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา และโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ หวังกระจายความแข็งแกร่งให้กับชุมชนในจังหวัดระยอง โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางเช่นเคย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๓๐ ก.ย. ฮอนด้า เชิญชวนหนุ่มสาวเรียนรู้นอกตำรา สัมผัสการทำงานจริงกับแบรนด์ ฮอนด้า ที่พร้อมสนับสนุนทุกพลังแห่งความฝัน สู่การเป็น Honda Smart Idol
๓๐ ก.ย. อาเจไทย ชู อมายู ในงาน FHA Expo 2022 สิงคโปร์ มุ่งผลักดันผลผลิตจากเกษตรกรไทยสู่ตลาดเอเชียและอเมริกา
๓๐ ก.ย. อาร์มาเซล เปิดศูนย์ประสบการณ์ลูกค้าแห่งแรกในสิงคโปร์
๓๐ ก.ย. เปิดประสบการณ์ เชฟเทเบิล แบบ ถึงพริก ถึงแกง กับ Po Concept Dining เชียงใหม่
๓๐ ก.ย. เมซอง แบร์เช่ ปารีส ส่งมอบขวดน้ำหอมในโครงการ From Bottle to Energy ปีที่ 4
๓๐ ก.ย. TEGH เทรดวันแรกทะยานเหนือจอง คุณสมบัติครบหุ้น Sustainable Stock - Growth Stock - Dividend Stock
๓๐ ก.ย. ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จัด 2 Festivals สุดยิ่งใหญ่ สองบรรยากาศส่งท้ายปี
๓๐ ก.ย. ผมขาวก่อนวัย สัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพ By Catherine
๓๐ ก.ย. อะบิลิตี ไดอะบีทิส โกลบอล โครงการศึกษาทดลองสำคัญในด้านการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
๓๐ ก.ย. เคทีซีผนึกมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟฯ คิกออฟ โครงการ KTC Offer จัดคอร์สปันความรู้ ชีวิตดี.เริ่มต้นที่การวางแผนทางการเงิน