วันสตรีสากล 2561 ภารกิจโบว์สีเขียวยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง ระดมทุนเพื่อสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (บ้านพักฉุกเฉิน)

ศุกร์ ๑๖ มีนาคม ๒๐๑๘ ๑๖:๐๒
โครงการ Watsons Green Ribbons 2018 ที่จัดขึ้นโดย วัตสัน ประเทศไทย ผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทย เนื่องในวันสตรีสากล 2561 (International Women's Day 2018) เป็นโครงการที่มีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อหารายได้ระดมทุนให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (บ้านพักฉุกเฉิน)
วันสตรีสากล 2561 ภารกิจโบว์สีเขียวยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง ระดมทุนเพื่อสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (บ้านพักฉุกเฉิน)

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ หรือที่คนไทยเรียกกันอย่างคุ้นเคยว่า บ้านพักฉุกเฉิน เป็นองค์กรที่ดำเนินงานสาธารณกุศล ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิต ผ่านกระบวนการช่วยเหลือฟื้นฟู สร้างความเข้มแข็ง ให้การศึกษาและฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสถานภาพให้ยืนหยัดได้ในสังคมอย่างเหมาะสม รวมทั้งดำเนินกิจกรรมในเชิงรุกที่เอื้อต่อการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็ก การรณรงค์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย เพื่อสร้างสถานภาพศักยภาพ สิทธิและโอกาสของผู้หญิงในสังคมไทย

งานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ นั้น นับว่าครอบคลุมและค่อนข้างครบวงจรและหลากหลาย เริ่มต้นจากงานช่วยเหลือสงเคราะห์เมื่อ 37 ปีที่แล้ว จนถึงวันนี้ มีผู้หญิงและเด็กกว่า 55,000 ราย ได้รับบริการจากบ้านพักฉุกเฉิน ณ วันนี้บ้านพักฉุกเฉินยังคงมีงานหลักในการดูแลผู้หญิงที่ประสบปัญหาต่างๆ เช่น ถูกกระทำความรุนแรง ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกข่มขืน ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกทอดทิ้ง ปัญหาท้องไม่พร้อม ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประสบความขัดแย้งภายในครอบครัว ไม่มีงานทำ ไม่มีที่พัก ฯลฯ โดยในแต่ละวัน มีผู้หญิงและเด็กที่พักอาศัยรับความช่วยเหลืออยู่ประมาณ 100 คน โดยในปี 2560 ที่ผ่านมามีผู้หญิงและเด็กมาขอความช่วยเหลือทั้งสิ้น 1,232 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 91 ราย ปัญหาครอบครัว 69 ราย และปัญหาท้องไม่พร้อม 62 ราย

นางสาวนวลพรรณ ชัยนาม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด วัตสัน ประเทศไทย กล่าวว่า "ทางวัตสันให้การสนับสนุนทางสมาคมฯ มาเป็นเวลายาวนานมากกว่า 10 ปีแล้ว โดยเน้นการระดมทุนเพื่อให้ทางสมาคมได้นำไปใช้ในกิจการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยผลงานของทางสมาคมก็เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมมาโดยตลอด โดยนอกเหนือจากโครงการวัตสันโบว์สีเขียวที่ทำมาทุกปี เรายังมีการบริจาคเงินในวาระอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง การนำพนักงานเข้าไปทำกิจกรรมร่วมกับบ้านพักฉุกเฉิน เช่น การจัดงานวันปีใหม่ เป็นต้น รวมทั้งมีการตั้งกล่องรับบริจาคของสมาคมฯ ที่ร้านวัตสันทุกสาขาด้วย"

โครงการ Watsons Green Ribbons 2018 มีกิจกรรมเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้ ณ ร้านวัตสัน สาขาซีพีทาวเวอร์ สีลม โดยได้รับเกียรติจาก เมญ่า - นนธวรรณ ฌรรวนธร นักแสดงสาวดีกรีนางงาม พร้อมด้วย กันต์ - กันต์ กันตถาวร นักแสดงและพิธีกรมากฝีมือ มาร่วมสร้างสีสัน พร้อมเชิญชวนผู้ที่สัญจรไปมา ร่วมบริจาคช่วยเหลือสมาคม ผ่านการซื้อโบว์สีเขียว โดยคนไทยทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือ โดยซื้อโบว์สีเขียวที่วางจำหน่ายที่ร้านวัตสันทุกสาขา ในราคา 20 บาท ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

"สำหรับการจำหน่ายโบว์สีเขียว เกิดขึ้นเนื่องจากเราอยากให้ผู้คนที่กำลังให้ความสนใจกับวันสตรีสากล ได้เห็นว่าบ้านเมืองเรา ยังคงมีผู้หญิงที่ต้องประสบกับปัญหาต่างๆ อยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความรุนแรง การถูกทำร้าย ท้องไม่พร้อม ปัญหาครอบครัว และอื่นๆ ซึ่งเราทุกคนสามารถมีส่วนช่วยเยียวยาปัญหาได้ ไม่ใช่แค่การร่วมบริจาคผ่านการซื้อโบว์สีเขียวเท่านั้น แต่ทุกๆ คนสามารถยุติความรุนแรงได้ที่ตัวเอง หรือแม้แต่การให้ความช่วยเหลือคนรอบข้าง ก็นับว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาเหล่านี้แล้ว" นางสาวนวลพรรณ ชัยนาม กล่าวเสริม

ในปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีความเคลื่อนไหวทางสังคม ในประเด็นสิทธิสตรีเกิดขึ้นอย่างมากมายทั่วโลก ทางวัตสันจึงกำหนดหัวข้อรณรงค์ในปีนี้ว่า Press the Progress เพื่อให้เสียงเรียกร้องของผู้หญิงทั่วโลก ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จากความร่วมมือของทุกๆ คน ในทุกประเทศ ขณะที่ในเมืองไทยเอง เรานำแนวคิดดังกล่าวมาต่อยอดสู่การรณรงค์ในหัวข้อ Women Run the World เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้หญิงไทยทุกคนตระหนักถึงคุณค่าในตัวเอง และเห็นถึงพลังในตัวเองที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิต ครอบครัว สังคมและประเทศชาติได้

เกี่ยวกับ เอ.เอส. วัตสัน กรุ๊ป

เอ.เอส. วัตสัน กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2384 เป็นผู้นำร้านค้าปลีกเพื่อสุขภาพ ความงาม และไลฟ์สไตล์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และยุโรป ด้วยสาขากว่า 12,400 ร้าน ใน 25 ประเทศ โดยทุกปี ลูกค้า และสมาชิกกว่าสามพันล้านคนต่างซื้อของกับแบรนด์ร้านค้าปลีกของ เอ.เอส. วัตสัน กรุ๊ป ภายใต้ 13 แบรนด์ ทั้งในร้านค้าและทางออนไลน์

เอ.เอส. วัตสัน กรุ๊ป ยังเป็นบริษัทภายใต้กลุ่มบริษัทชั้นนำของโลกอย่าง ซีเค ฮัทชิสัน โฮลดิ้ง กลุ่มบริษัทผู้ดำเนินธุรกิจหลัก 5 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจการเดินเรือและบริการ กลุ่มธุรกิจค้าปลีก กลุ่มธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มธุรกิจด้านพลังงาน และกลุ่มธุรกิจด้านโทรคมนาคมใน 50 ประเทศ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เอ. เอส. วัตสัน กรุ๊ป และแบรนด์ในเครือได้ที่ www.aswatson.com

วันสตรีสากล 2561 ภารกิจโบว์สีเขียวยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง ระดมทุนเพื่อสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (บ้านพักฉุกเฉิน) วันสตรีสากล 2561 ภารกิจโบว์สีเขียวยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง ระดมทุนเพื่อสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (บ้านพักฉุกเฉิน) วันสตรีสากล 2561 ภารกิจโบว์สีเขียวยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง ระดมทุนเพื่อสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (บ้านพักฉุกเฉิน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑:๕๙ NV เซ็นสัญญาจ้างผู้รับเหมางานก่อสร้างหลัก โครงการ NOVA ORGANIC WAREHOUSE OFFICE มูลค่า 181 ลบ.
๑๐:๓๙ เตรียมรับอุตสาหกรรม 5.0: ชั้นเรียนออนไลน์ AI Talent Training Program ของ ASUS เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้
๑๐:๒๕ ช้อป แอนด์ แชร์ ช้อปมันส์ทั้งวัน.ทรู 5G ร่วมกับ ดิ เอ็มดิสทริค เปิดให้บริการ FreeWiFi สำหรับลูกค้าทั่วไป ผ่านเครือข่าย [email protected] ที่ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์
๑๐:๕๙ SPU จัดการประชุม ร่วมกับ AdvanceHE หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
๐๙:๕๓ เคทีซีมอบเงินบริจาคจากโครงการ New Life BRA CYCLE โละแล้วไปไหน ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง)
๐๙:๓๗ THE NINE CENTER RAMA 9 RABBIT LOVER เนรมิตดินแดนกระต่ายพันธุ์สวย ลุ้นการแข่งขัน วิ่งแข่งกระต่ายกับเต่า พบเพื่อนตัวจิ๋วกว่า 10
๐๙:๑๑ DEK วทบ. SPU ออกสเต็ปเท้าไฟ คว้ารางวัล Cover Dance
๐๙:๒๕ SVT จัดทัพร่วมปลดล็อคค่าครองชีพ งาน สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 26 พร้อมส่งซิก Q2 สดใส
๐๙:๔๒ วันซักผ้าและอาบน้ำแห่งชาติ ครั้งแรกในไทย!
๐๙:๕๑ โรคหัวใจวินิจฉัยก่อน รักษาก่อน ป้องกันก่อน