กสร. ชูคนทำงานรุ่นใหม่ต้องปลอดภัยและสุขภาพดี

จันทร์ ๓๐ เมษายน ๒๐๑๘ ๐๙:๑๘
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดกิจกรรมวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากลประจำปี 2561 ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ปลอดภัยสุขภาพดี พร้อมร่วมมือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานให้เกิดขึ้นกับแรงงานรุ่นใหม่
กสร. ชูคนทำงานรุ่นใหม่ต้องปลอดภัยและสุขภาพดี

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่นแยกตลิ่งชัน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ว่า องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ที่ได้กำหนดให้วันที่ 28 เมษายนของทุกปี เป็นวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล เพื่อรณรงค์ส่งเสริมแนวคิดในการสร้างและพัฒนาให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างยั่งยืน โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ซึ่งในปีนี้องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับการรณรงค์ คือ "คนรุ่นใหม่ปลอดภัยและสุขภาพดี" (Generation Safe and Healthy) ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานมีความปลอดภัยในการทำงานและมีสุขภาพอนามัยที่ดี เนื่องจากแรงงานรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 15 – 24 ปี มีความเสี่ยงต่อการประสบอันตรายจากการทำงานเนื่องจากขาดประสบการณ์ในการทำงาน ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง หัวหน้างาน และเครือข่ายด้านความปลอดภัย ทั้งในการปรับปรุงสภาพการทำงานให้มีความปลอดภัย การรณรงค์ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่แรงงานรุ่นใหม่

รองอธิบดี กสร. กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรมวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากลประจำปี 2561นอกจากจะเป็นการรณรงค์และสร้างความร่วมมือกับนายจ้าง ลูกจ้าง และภาคีเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน ในการร่วมกันสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นกับแรงงานรุ่นใหม่แล้ว ยังเป็นแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมที่จะขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอีกทางหนึ่งด้วย

กสร. ชูคนทำงานรุ่นใหม่ต้องปลอดภัยและสุขภาพดี กสร. ชูคนทำงานรุ่นใหม่ต้องปลอดภัยและสุขภาพดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๓:๑๑ วว.ร่วมอภิปรายในงาน 3rd ASEAN Innovation Roadmap Forum ชูประเด็นงานวิจัยเพื่อจัดการขยะแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า
๑๓:๕๑ Medlab Asia Asia Health งานแสดงเครื่องมือแพทย์และประชุมวิชาการ พร้อมจัดบนสถานที่จริงครั้งแรกในประเทศไทย
๑๒:๕๕ 'มิชลิน' เฟ้นหาเกมเมอร์สายแข่งรถเป็นตัวแทนประเทศไทย ประลองความเร็วใน MICHELIN ASIA CUP POWERED BY GRAN
๑๒:๔๑ ทีเอ็มบีธนชาต จัดงาน เดอะเอ็กซ์คลูซีฟ กาล่า ยินดีที่ได้รู้จัก ร่วมขอบคุณลูกค้าธุรกิจในภาคตะวันออก ตอกย้ำความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง
๑๒:๐๐ ออฟฟิศเมท ชูโซลูชั่นตอบโจทย์จัดซื้อโรงงานและคลังสินค้ายุคดิจิทัล จัดเต็มอุปกรณ์โรงงาน PPE แบรนด์ชั้นนำ พร้อมระบบจัดซื้อออนไลน์ ครบ จบ ในที่เดียว ที่งาน Thailand Safe @Work #34 อิมแพค
๑๒:๓๙ SYNEX ส่งซิก Q2/65 เติบโตอย่างต่อเนื่อง จับมือขยายฐานกลุ่มลูกค้าเสริมความแข็งแกร่ง ไอทีอีโคซิสเต็ม
๑๒:๓๒ ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดจำหน่ายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง SCB Inverse Floater ครั้งที่ 2 เต็มแล้ว อายุ 2 ปี โอกาสรับผลตอบแทนสูงสุด 3.25%ต่อปีพร้อมคุ้มครองเงินต้น 100%
๑๒:๒๓ เมีย4 เกม MMORPG ผลงานชิ้นเอกจากค่ายวีเมด เตรียมเปิดตัวคอนเทนต์ PVP ใหม่ ปล้นสะดมบิชอน
๑๒:๐๒ SVT จัดทัพร่วมปลดล็อคค่าครองชีพ งาน สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 26 พร้อมส่งซิก Q2 สดใส
๑๑:๒๖ Health Talk สู้ด้วยใจ ห่างไกลมะเร็ง ครั้งที่ 3