ประธาน 'EO Thailand’ ประกาศจัด Pushing your limits to the MAX 17 พ.ค. นี้ มุ่งแชร์มุมมองและเคล็ดลับแก่ผู้บริหาร

จันทร์ ๐๗ พฤษภาคม ๒๐๑๘ ๑๑:๒๘
สมาคม EO Thailand ตอกย้ำการเป็นสมาคมที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์และมุมมองที่เอื้อประโยชน์แก่สมาชิกที่เป็นเจ้าของกิจการ ด้วยการจัดการเสวนาและกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ล่าสุด EO Thailand เตรียมจัดการสัมมนาเรื่อง Pushing your limits to the MAX โดยเจมส์ ลอว์เรนซ์ ในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ เพื่อแบ่งปันมุมมองและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสมาชิกของ EO Thailand

คุณปรับชะรันห์ ซิงห์ ทักราล ประธานสมาคม EO Thailand เปิดเผยว่า การจัดงานสัมมนาครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรคือ เจมส์ ลอว์เรนซ์ มาบอกเล่ามุมมองแก่สมาชิกของ EO Thailand นอกจากการจัดงานสัมมนาแล้ว ทาง EO Thailand ยังตั้งเป้าที่จะเพิ่มจำนวนสมาชิกของสมาคมด้วยเช่นกัน ปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกอยู่ประมาณ 95 ราย และตั้งเป้าที่จะเพิ่มจำนวนสมาชิกถึง 130-150 ราย ภายในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า โดยพร้อมที่จะสนับสนุนในเรื่องความหลากหลายของสมาชิกสมาคม ด้วยการเปิดกว้างสำหรับการต้อนรับสมาชิกจากหลายภาคธุรกิจ ช่วงอายุ รวมทั้งสมาชิกที่เป็นผู้หญิง เพื่อที่จะเพิ่มสัดส่วนของสมาชิกที่เป็นผู้หญิงด้วยเช่นกัน

ก่อนหน้าที่การสัมมนาเรื่อง Pushing your limits to the MAX จะเปิดฉากขึ้นนั้น ทาง EO Thailand ได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ "Stop Being A Leader. Start Being THE Leader" โดยเชิญ ไรอัน เอเวอรี (Ryan Avery) วิทยากรระดับมืออาชีพชื่อดัง ซึ่งในอดีตเคยเป็นแชมป์นักพูดในที่สาธารณะปี 2555 และตระเวนขึ้นเวทีต่าง ๆ มาแล้วทั่วโลก มาบอกเล่าเคล็ดลับและกลยุทธ์การสื่อสารสำหรับผู้บริหารระดับองค์กร เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ที่ผ่านมา

"เราต้องการให้สมาชิกได้เรียนรู้ อยากให้สมาชิกของ EO Thailand ได้มาพบปะกัน เรียนรู้จากกันและกัน และเราอยากจะให้ทุกคนเรียนรู้อย่างไม่มีสิ้นสุด เราหวังว่า งานสัมมนาของเราจะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับสมาชิก เพราะผู้ประกอบการควรมีใจที่เปิดกว้าง รู้จักปรับตัว และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การหยุดเรียนรู้ย่อมไม่ส่งผลดี" ประธาน EO Thailand กล่าวถึงเป้าหมายในการจัดงาน

นอกจากนี้ ประธานสมาคม EO Thailand ยังได้เปิดเผยมุมมองที่มีต่อกลยุทธ์ในการเป็นผู้บริหารว่า ความโปร่งใสและความชัดเจน ตลอดจนการรวบรวมและเชื่อมโยง Key Performance Index (KPI) ของผู้บริหารแต่ละคนมาไว้ด้วยกัน เพื่อที่จะนำมาเชื่อมโยงเข้ากับธุรกิจขององค์กร นอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ ความชัดเจนในการนิยมถึงสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่แรก เพื่อให้เราสามารถวัดผลงานได้อย่างแท้จริง

"Stop Being A Leader. Start Being THE Leader" โดย "ไรอัน เอเวอรี"

"ความมั่นใจ" (Confidence) เป็นหนึ่งในคีย์เวิร์ดของบทบาทการเป็นผู้นำ ซึ่งผู้นำทั่วไปมีความมั่นใจ แต่ผู้นำที่แท้จริงจะแสดงความมั่นใจให้ผู้ตามได้เห็น เอเวอรี มองว่า ท่าทางหรือภาษากายของเราสามารถชี้นำหรือมีอิทธิพลต่อสิ่งที่เราต้องการจะสื่อ โดยยกตัวอย่างและเปรียบเทียบภาษากายเวลาที่เราพูดระหว่างการเดินไปข้างหน้าเข้าหาผู้ฟังกับการถอยไปข้างหลังเพื่อบอกกล่าวถึงสิ่งที่เราจะสื่อ แม้ว่าสิ่งที่เราต้องการจะสื่อนั้นเหมือนกัน แต่ด้วยท่าทางที่แตกต่างทั้ง 2 รูปแบบดังกล่าว ก่อให้เกิดการรับรู้และความรู้สึกที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

การที่เราเดินทางไปข้างหน้าและพูดไปด้วยนั้น จะทำให้ผู้ฟังสัมผัสได้ถึงความมั่นใจของผู้พูด ทำให้เนื้อหาไม่น่าเบื่อและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย แต่เมื่อใดก็ตามที่เราพูดในเรื่องเดียวกันแต่ด้วยท่าทีที่แตกต่างไป คือ พูดในขณะที่ยืนอยู่นิ่ง ๆ หรือถอยหลัง ความรู้สึกที่ได้จากการรับฟังภายใต้ท่าทีดังกล่าว คือ ผู้พูดขาดความมั่นใจและยังก่อให้เกิดความรู้สึกด้านลบ

"การเคลื่อนไหวร่างกายส่งผลถึงการรับรู้สารที่ผู้พูดต้องการสื่อ" คงจะเป็นคำอธิบายที่ชัดเจนของเอเวอรีถึงท่าทางประกอบการพูดเพื่อบ่งบอกถึงความมั่นใจได้เป็นอย่างดี

"กลยุทธ์ 4321"

นอกจากนี้ เอเวอรี ยังมีเคล็ดลับของการพูดที่ดีและดึงดูดความสนใจของผู้ฟังจากสูตรตัวเลขที่จำง่ายอย่าง "กลยุทธ์ 4321" เมื่อใดก็ตามที่เราต้องเข้าสู่วงสนทนาท่ามกลางคนที่เรารู้จักหรือแปลกหน้า กลยุทธ์ 4321 จะสามารถช่วยเราได้เสมอ โดยเลข 4 นั้นหมายถึงเรื่องเล่าของชีวิตส่วนตัวที่ประสบความสำเร็จและความล้มเหลวอย่างละเรื่อง รวมทั้งเรื่องเล่าในชีวิตการทำงานที่ประสบความสำเร็จและความล้มเหลวอีกอย่างละเรื่อง โดยการที่เราเตรียมเรื่องที่จะพูดไว้ล่วงหน้า จะทำให้เราสามารถเข้าสู่วงสนทนาได้เป็นอย่างดี

เลข 3 เป็นเรื่องของข้อมูลจริงหรือสถิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังเล่าอยู่ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ขณะที่เลข 2 คือการยกตัวอย่างคำพูดที่ตรึงใจผู้ฟังหรือข้อคิดสั้น ๆ ในเรื่องที่กำลังสนทนา จำนวน 2 ประโยค และสุดท้ายคือเลข 1 ซึ่งก็คือคำถาม 1 ข้อที่สามารถใช้ถามใครก็ได้ เพื่อเป็นการเริ่มบทสนทนา

การเลือกใช้คำยังเป็นอีกวิธีที่จะทำให้การพูดของเรามีอิทธิพลต่อผู้ฟัง โดยเฉพาะสำหรับการพูดในภาษาสากลอย่างภาษาอังกฤษ เอเวอรี กล่าวว่า การใช้คำศัพท์บางคำเช่นคำว่า "Just" หรือ "Only" ในบริบทที่แปลว่า "เพียงแค่" จะทำให้สิ่งที่เรานำเสนอมีคุณค่าน้อยลง ในทางกลับกัน การนำเสนอไปอย่างตรง ๆ จะทำให้เนื้อหามีความหนักแน่นและน่าเชื่อถือ

โดยสรุป การเปลี่ยนแปลงตนเองให้กลายเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักผ่านวิธีการสื่อสารที่น่าดึงดูด มีอิทธิพล และสามารถโน้มน้าวผู้ฟังได้นั้น คงไม่ห่างไกลหากเราได้พยายามและเปลี่ยนแปลง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๔ พ.ค. C Rhyne Group ร่วมจัดงาน Asia Top Awards 2024 พร้อมรับรางวัล Business Awards
๒๔ พ.ค. FTI พบนักลงทุน Opportunity Day โชว์ผลงานไตรมาสแรก ปี 67
๒๔ พ.ค. ต้อนรับศูนย์อินเดียฯ สู่สถาบันเอเชียศึกษา พร้อมเปิดตัวหนังสือพุทธโคดม : บทวิเคราะห์เชิงรัฐศาสตร์ ว่าด้วยพุทธประวัติในบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง
๒๔ พ.ค. Alibaba Cloud ประกาศเปิด Availability Zones ใหม่ และลงทุนทั่วโลกเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมด้าน AI
๒๔ พ.ค. PwC ประเทศไทย แนะซีเอฟโอสร้างทัศนคติทางดิจิทัลเพื่อพลิกโฉมฝ่ายการเงิน
๒๔ พ.ค. เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จับมือ กรมป่าไม้ จัดโครงการรักษาผืนป่า JT Forest สร้างการตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม
๒๔ พ.ค. 3 นวัตกรรมจุฬาฯ คว้ารางวัลเหรียญทอง และถ้วยรางวัลพิเศษ จากเวทีนวัตกรรมนานาชาติในงาน ITEX 2024 ที่มาเลเซีย
๒๔ พ.ค. ส่องไอเดียเยาวชนสร้างสรรค์! DekSDM SPU ออกแบบ Art Toy สุดน่ารัก หนึ่งในผลงาน โชว์บนเวที Thailand Toy Expo
๒๔ พ.ค. MAGURO เคาะราคาไอพีโอ 15.90 บาท จองซื้อ 28-30 พ.ค.นี้ ระดมทุนขยายธุรกิจ- หนุนการเติบโต และเสริมแกร่งการเงิน จ่อเทรด 5 มิ.ย.
๒๔ พ.ค. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา