กรมฝนหลวงฯ จับมือกรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อขยายความเข้าใจให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ

ศุกร์ ๑๑ พฤษภาคม ๒๐๑๘ ๑๑:๕๔
กรมฝนหลวงและการบินเกษตรและกรมประชาสัมพันธ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติในอนาคต

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร เปิดเผยว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี นำโดย พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการ ฝนหลวง ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอบังคับการบิน สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ สร้างการรับรู้ด้านการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติอื่นๆ ตลอดจนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน และเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ โดยขอบเขตความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมมือด้านสารสนเทศ โดยการจัดหาข่าวสาร ข้อมูลสารคดีที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างยั่งยืน นำเสนอผ่านเครือข่าย ของกรมประชาสัมพันธ์ ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร โดยการสนับสนุน แลกเปลี่ยน และเสริมสร้าง องค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ของทั้ง 2 หน่วยงาน รวมถึงสนับสนุนทรัพยากร เช่น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งจำเป็นอื่นๆ สำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ ในระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

โอกาสนี้ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ เยี่ยมชมการทำงานของหอบังคับการบิน และโรงซ่อมเครื่องบิน ภายในสนามบินนครสวรรค์ และรับฟังการบรรยายการสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ประชาชนและผู้สนใจ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ทางเพจเฟซบุ๊กกรมฝนหลวงและการบินเกษตร หรือเว็บไซต์ www.royalrain.go.th รวมถึงรับฟัง ผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในช่วงข่าวภาค 7.00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ในกิจกรรมการให้คำปรึกษาครั้งที่
๑๗:๐๐ มูลนิธิปีจาร์ ร่วมกับเครือข่ายเอ็ดฮีโร่ส์ ลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ จัดตั้งสมาพันธ์บุคลากรแห่งอนาคตระดับโลกและฮับเอ็ดฮีโร่ส์ในอินโดนีเซีย
๑๗:๐๓ คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดูงานฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์
๑๖:๔๔ ไปรษณีย์ไทย จับมือ NT เปิดจุดให้บริการ EMS Point นำร่อง 52 สาขา ครอบคลุม 16 จังหวัดภาคอีสาน
๑๖:๓๓ LINE จับกระแสโลก ต่อยอดธุรกิจไทยด้วยการตลาด NFT
๑๖:๑๙ ม.หอการค้าไทย ยืนยันพร้อมปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลใหม่ PDPA พร้อมตั้งคลีนิกให้คำปรึกษา
๑๖:๕๓ ไทยคม เปิดตัว IoT Solution ผ่านดาวเทียม LEO พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางทะเล
๑๖:๓๗ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยทางรอดส่งออกไทย ต้องปรับตัวมุ่งสู่ Net Zero
๑๖:๔๙ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เปิดร้านใหม่ 'เดอะ คอมปะนี' สไตล์โมเดิร์นอิตาเลียน รวมเมนูฮิต เสิร์ฟครบจบในร้านเดียว
๑๖:๕๓ ทีเคพาร์ค เสกความสนุกใน Play Matters เรื่องเล่นเรื่องใหญ่ เปิดพื้นที่การเล่นเติมเต็มจินตนาการให้กับเด็ก