โรงพยาบาลไทยนครินทร์ฉลองครบรอบ 25 ปี ตอกย้ำความเป็นผู้นำโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพฯ ตะวันออก วางแผนต่อยอดธุรกิจ “จากวันนั้นถึงวันนี้ สุขภาพดีไม่มีสิ้นสุด”

พฤหัส ๒๑ มิถุนายน ๒๐๑๘ ๑๗:๓๔
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ฉลองครบรอบ 25 ปี ตอกย้ำการเติบโตอย่างมั่นคงสู่การเป็นผู้นำทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในแถบกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก ภายใต้ความมุ่งมั่นและแนวคิดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งว่า "จากวันนั้นถึงวันนี้ สุขภาพดีไม่มีสิ้นสุด" ด้วยการให้บริการรักษาพยาบาลและการดูแลในสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ศูนย์ และ คลินิกต่าง ๆ รวมกว่า 25 คลินิก มีอัตราการเติบโตของจำนวนผู้ป่วยต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปี พร้อมกันนี้ยังวางแผนพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุรองรับแนวโน้มที่เติบโตขึ้นและเปิดตัวโรงพยาบาลไทยนครินทร์แห่งที่ 2 ในอนาคตด้วย
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ฉลองครบรอบ 25 ปี ตอกย้ำความเป็นผู้นำโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพฯ ตะวันออก วางแผนต่อยอดธุรกิจ จากวันนั้นถึงวันนี้ สุขภาพดีไม่มีสิ้นสุด

ในเดือนมิถุนายน 2561 นับเป็นการครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลไทยนครินทร์ครบรอบ 25 ปี ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกๆ ที่เปิดให้บริการในย่านกรุงเทพฯ ตะวันออก โดยมีผู้ป่วยจากพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงให้ความเชื่อมั่นเข้ารับการรักษาพยาบาล อาทิ เขตกรุงเทพฯ ตะวันออก สุขุมวิท สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี เป็นต้น โดยมีผู้ป่วยนอกมาใช้บริการกว่า 500,000 รายต่อปี มีอัตราเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4-5 ต่อปี จำนวนผู้ป่วยใน ประมาณ 17,000 ราย อัตราเติบโตประมาณร้อยละ 4 ต่อปี โดยมีรายได้จากผู้ป่วยนอกคิดเป็นร้อยละ 59 และรายได้จากผู้ป่วยในร้อยละ 41

"จากทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพของไทยนครินทร์ตรงริมถนนบางนา-ตราด ทำให้ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา เรามีความได้เปรียบในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นกรณีทั่วไปหรือฉุกเฉิน และเราได้รับความไว้วางใจจากชุมชนโดยรอบและคนในจังหวัดใกล้เคียงให้เป็นสถานพยาบาลในใจอันดับต้น จุดเด่นของเราคือการคัดสรรทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพเข้ามาทำงาน โดยศูนย์เฉพาะทางที่เราได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องให้มีความครอบคลุมการรักษาและครบวงจร อาทิเช่น ศูนย์หัวใจ ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์กระดูกและข้อ แผนกจักษุ เป็นต้น รวมทั้งอีกหลาย ๆ ศูนย์ที่เรากำลังพัฒนาอยู่" ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพร ภัทราคม ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์กล่าว

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพร กล่าวอีกว่า กลุ่มผู้ใช้บริการหลักของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ประกอบด้วย กลุ่มลูกค้าทั่วไป (Self-pay) ที่จ่ายเงินด้วยตัวเอง กลุ่มที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพส่วนตัวหรือประกันกลุ่ม (Insurance Account) กว่า 60 บริษัทประกัน และกลุ่มลูกค้าบริษัทคู่สัญญา (Corporates Account) อีกเกือบ 900 บริษัทที่ให้ความเชื่อมั่นส่งพนักงานมารักษาที่โรงพยาบาลฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ชั้นนำที่อยู่ในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ให้ความสำคัญกับการบริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่ได้มาตรฐานสากล จึงได้นำอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์อันทันสมัยมาใช้ในการรักษาและวินิจฉัย เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วยและญาติ และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการรักษาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น เครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ (Cardiac Catheterization Laboratory Bi-plane X-ray System) เครื่องตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ (Carotid Duplex Ultrasounds-CDUS) และเครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางขั้วประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์ (Optical Coherence Tomography-OCT) แผนพัฒนาโรงพยาบาลไทยนครินทร์ในอนาคต

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพร กล่าวถึงแผนพัฒนาโรงพยาบาลไทยนครินทร์ว่า โรงพยาบาลฯ ตระหนักดีถึงการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลในอนาคต และได้เตรียมการขยายพื้นที่โรงพยาบาลฯ เพื่อรองรับผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีแผนสำหรับการสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 บนพื้นที่ด้านข้างและด้านหลังโรงพยาบาลฯ รวมที่ดินประมาณ 16-3-19.5 ไร่ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จในอีกประมาณ 5 ปีข้างหน้า โดยโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 จะเน้นการรองรับทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ซึ่งเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลไทยนครินทร์เดิม จะมีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารมากกว่าถึง 2 เท่า หรือ ประมาณ 106,926 ตารางเมตร โดยสามารถรองรับผู้ป่วยในได้ 300 เตียงต่อวัน และรองรับผู้ป่วยนอกได้ถึง 2,500-3,000 คน ต่อวัน

นอกจากนี้ กลุ่มผู้ใช้บริการที่มีแนวโน้มสูงขึ้นคือกลุ่มผู้สูงอายุ จากสถิติผู้สูงอายุที่มีอายุเท่ากับหรือมากกว่า 60 ปี ที่เข้ารับการรักษาผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลไทยนครินทร์มีจำนวนประมาณ 80,000 กว่าคนต่อปี มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5.7 หรือเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 24.50 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมานับจากปี 2556 ถึงปี 2560 โดยศูนย์ที่มีผู้ป่วยสูงอายุเข้ารับบริการมากที่สุดคือ ศูนย์สมองและระบบประสาท มีอัตราเติบโตร้อยละ 158 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา นับจากปี 2558 ถึงปี 2560 คลินิกสราญรมย์ที่ให้คำปรึกษาทางด้านจิตใจ แผนกจักษุ ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์หัวใจ และคลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ เป็นต้น

จากแนวโน้มของสังคมผู้สูงอายุและข้อมูลด้านการรักษาดังกล่าว ทำให้โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดการบริการเพื่อรองรับผู้ใช้บริการกลุ่มผู้สูงอายุ โดยได้เตรียมการเป็น 3 ระยะ คือ

ระยะที่หนึ่ง การเตรียมความพร้อมของศูนย์และคลินิกต่าง ๆ ในโรงพยาบาลฯ ในด้านอาการและโรคต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มพบมากขึ้นในผู้สูงอายุ

ระยะที่สอง การเปิดคลินิกผู้สูงอายุ เพื่อรองรับผู้ป่วยสูงอายุแบบ One Stop Service

ระยะที่สาม การพัฒนาเป็นศูนย์ผู้สูงอายุเพื่อให้บริการแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งคาดว่าจะพร้อมเมื่อเปิดโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2

ในโอกาสครบรอบ 25 ปี

ในโอกาสครบรอบ 25 ปี โรงพยาบาลไทยนครินทร์มีความตั้งใจที่จะมอบสุขภาพดีๆ และสิ่งดีๆ ให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นการตอบแทนจากใจไทยนครินทร์ ด้วยโปรแกรมเพื่อสุขภาพและสิทธิพิเศษต่างๆ ตลอดเดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นไปภายใต้แนวคิด "จากวันนั้นถึงวันนี้ สุขภาพดีไม่มีสิ้นสุด"

- โปรแกรมตรวจสุขภาพ Happy 25th Year ในราคาประหยัด 4 รายการเพื่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก

- โปรแกรมวัคซีน 8 รายการที่จำเป็นสำหรับเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ พร้อมของสมนาคุณ

- โปรแกรมรักษาสมดุลโปรแกรมคัดกรอง และโปรแกรมดูแลสุขภาพ 14 รายการ ที่มาพร้อมโปรโมชั่นจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

- กิจกรรม DIY สำหรับคุณหนูๆ ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ แผนกเด็กชั้น L

- บูธขายโปรแกรมตรวจสุขภาพ Happy 25th Year วันที่ 21 -26 มิถุนายน 2561 บริเวณชั้น G โรงพยาบาลไทยนครินทร์

เกี่ยวกับโรงพยาบาลไทยนครินทร์

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2536 เป็นโรงพยาบาลเอกชนในย่านกรุงเทพฯ ตะวันออก ให้บริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ปัจจุบันโรงพยาบาลฯ มีทีมแพทย์และทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกือบ 400 ท่าน บุคลากรด้านการพยาบาลกว่า 500 ท่าน รวมทั้งทีมสหสาขาวิชาชีพอื่นๆ สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้ 2,000 คนต่อวัน มีเตียงสำหรับผู้ป่วยใน 190 เตียง มีศูนย์และคลินิกให้บริการรักษาพยาบาลทั้งสิ้น 25 ศูนย์ มีบริการคลินิกนอกเวลาจนถึงเวลา 22.00 น. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยเข้าซื้อขายตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2548 เป็นต้นไป

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ฉลองครบรอบ 25 ปี ตอกย้ำความเป็นผู้นำโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพฯ ตะวันออก วางแผนต่อยอดธุรกิจ จากวันนั้นถึงวันนี้ สุขภาพดีไม่มีสิ้นสุด โรงพยาบาลไทยนครินทร์ฉลองครบรอบ 25 ปี ตอกย้ำความเป็นผู้นำโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพฯ ตะวันออก วางแผนต่อยอดธุรกิจ จากวันนั้นถึงวันนี้ สุขภาพดีไม่มีสิ้นสุด โรงพยาบาลไทยนครินทร์ฉลองครบรอบ 25 ปี ตอกย้ำความเป็นผู้นำโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพฯ ตะวันออก วางแผนต่อยอดธุรกิจ จากวันนั้นถึงวันนี้ สุขภาพดีไม่มีสิ้นสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๙ TM จัดงานทำบุญครบรอบ 19 ปี
๑๗:๒๖ LINE SHOPPING ร่วมกับ ไปรษณีย์ไทย ส่งแคมเปญช่วยร้านค้าออนไลน์ ลดต้นทุนเพิ่มกำไร ให้ค่าส่งเหลือเพียง 19
๑๗:๓๐ สนพ.พช.ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เต้นท์ให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 64
๑๗:๓๔ แกรนด์ ยูนิตี้ ยกระดับคุณภาพการให้บริการ เดินหน้ามอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก GRAND UNITY FAMILY ครอบคลุมทุกเหตุผลของการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิต
๑๗:๒๕ ดีอีเอส สั่งการ NT หนุนไวไฟ-ซีซีทีวี อำนวยความสะดวก รพ.สนามสู้โควิด
๑๗:๓๑ OPPO เปิดตัว OPPO Premium Service บริการเอ็กซ์คลูซีฟและเป็นมิตรที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของคุณ
๑๖:๕๐ เอสซีจี เอสซีจีพี และมูลนิธิเอสซีจี เดินหน้าช่วยไทยพ้นโควิด 19 ระลอกใหม่ เร่งส่งมอบเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี นวัตกรรมเพื่อสังคมจากกระดาษรีไซเคิล
๑๖:๓๖ ที่สุดแห่งปีกับบริการ Baiyoke Delivery ทุเรียนสด เกรด A การันตีมาตรฐานคุณภาพส่งออก
๑๖:๔๓ ผ่าตัดขากรรไกรในยุค NEW NORMAL ปลอดภัยกว่าที่คิด
๑๖:๑๘ แม็คโคร ผนึกกำลังซัพพลายเออร์สู้โควิดรอบใหม่ เตรียมสต็อกสินค้า ย้ำเพียงพอความต้องการ พร้อมเข้มมาตรการป้องกันขั้นสูงสุดทุกสาขา