วธ.เน้นข้าราชการยุคใหม่มีคุณธรรม-เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

พุธ ๒๗ มิถุนายน ๒๐๑๘ ๑๖:๑๘
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้อบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 4" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ระหว่างวันที่ 7-24 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาจำนวน 52 คน โดยมีดร.กล้า สมตระกูล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นางคมสิริ โสภา ผู้อำนวยการกองกลาง สป.วธ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ สถาบันวิชาการทีโอที (TOT Academy) จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆนี้ โดยปลัด วธ. กล่าวว่า ตลอดการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ได้ร่วมศึกษาเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานการปฏิบัติราชการ ค่านิยม จิตสำนึก อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่มรดกวัฒนธรรมไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการยุคใหม่ มีคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีต่อการบริการประชาชน โดยเฉพาะได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปเป็นพื้นฐานการพัฒนาตนเอง งานและหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วธ.เน้นข้าราชการยุคใหม่มีคุณธรรม-เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า การอบรมครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน 1.ภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติในหัวข้อยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียง วิชาครองตน ครองคน ครองงาน ข้าราชการมืออาชีพและข้าราชการพันธุ์ใหม่ มารยาทไทยในสังคมเพื่อสร้างความประทับใจ ชุมชนคุณธรรมพลัง "บวร" เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานราชการ สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ศาสนพิธีการ การทำแผนจุลภาค การเสริมสร้างความรู้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2.ภาคเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง จังหวัดระยอง 3.ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี นนทบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงครามและพระนครศรีอยุธยา

"สิ่งสำคัญที่ได้ฝากไว้กับข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคน คือ การเป็นข้าราชการที่ดีต้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดูแลพี่น้องประชาชน ซึ่งผลการอบรมเป็นที่น่าพอใจ ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการยุคใหม่ มีคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดี ศรัทธาต่อการรับราชการ มุ่งเน้นการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม รู้จักการลงชุมชน เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทยจะมั่นคงด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังขอให้ข้าราชการทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนสังคมของตัวเอง เผยแพร่สื่อดีๆ แม้ว่าจะเป็นเพียงข้าราชการตัวเล็กๆในสังคมก็ตาม หากรวมพลังกันก็จะขับเคลื่อนสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมได้"นายกฤษศญพงษ์ กล่าว

วธ.เน้นข้าราชการยุคใหม่มีคุณธรรม-เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วธ.เน้นข้าราชการยุคใหม่มีคุณธรรม-เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วธ.เน้นข้าราชการยุคใหม่มีคุณธรรม-เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๙ TM จัดงานทำบุญครบรอบ 19 ปี
๑๗:๒๖ LINE SHOPPING ร่วมกับ ไปรษณีย์ไทย ส่งแคมเปญช่วยร้านค้าออนไลน์ ลดต้นทุนเพิ่มกำไร ให้ค่าส่งเหลือเพียง 19
๑๗:๓๐ สนพ.พช.ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เต้นท์ให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 64
๑๗:๓๔ แกรนด์ ยูนิตี้ ยกระดับคุณภาพการให้บริการ เดินหน้ามอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก GRAND UNITY FAMILY ครอบคลุมทุกเหตุผลของการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิต
๑๗:๒๕ ดีอีเอส สั่งการ NT หนุนไวไฟ-ซีซีทีวี อำนวยความสะดวก รพ.สนามสู้โควิด
๑๗:๓๑ OPPO เปิดตัว OPPO Premium Service บริการเอ็กซ์คลูซีฟและเป็นมิตรที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของคุณ
๑๖:๕๐ เอสซีจี เอสซีจีพี และมูลนิธิเอสซีจี เดินหน้าช่วยไทยพ้นโควิด 19 ระลอกใหม่ เร่งส่งมอบเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี นวัตกรรมเพื่อสังคมจากกระดาษรีไซเคิล
๑๖:๓๖ ที่สุดแห่งปีกับบริการ Baiyoke Delivery ทุเรียนสด เกรด A การันตีมาตรฐานคุณภาพส่งออก
๑๖:๔๓ ผ่าตัดขากรรไกรในยุค NEW NORMAL ปลอดภัยกว่าที่คิด
๑๖:๑๘ แม็คโคร ผนึกกำลังซัพพลายเออร์สู้โควิดรอบใหม่ เตรียมสต็อกสินค้า ย้ำเพียงพอความต้องการ พร้อมเข้มมาตรการป้องกันขั้นสูงสุดทุกสาขา