สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ลงนามความร่วมมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น ยกระดับสมรรถนะบุคลากรในระดับช่างเทคนิคโรงงานไทยสู่การบริหารจัดการและการจัดการเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ ตามมาตรฐานสากล

อังคาร ๐๒ ตุลาคม ๒๐๑๘ ๑๒:๕๒
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรอบรมและการจัดทำระบบ E-Learning ระหว่างนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. และนายทาเคชิ ฮาเซกาวา ประธานกรรมการ JMA Management Center Inc. (JMAM) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ลงนามความร่วมมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น ยกระดับสมรรถนะบุคลากรในระดับช่างเทคนิคโรงงานไทยสู่การบริหารจัดการและการจัดการเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ ตามมาตรฐานสากล

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินภารกิจการพัฒนากำลังคนให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ประสานความร่วมมือกับ JETRO (Japan External Trade Organization) เพื่อเชื่อมโยงกับบริษัทชั้นนำประเทศญี่ปุ่น JMA Management Center Inc.(JMAM) ที่มีภารกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ประกอบการ ด้วยการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรอบรมและการจัดทำระบบ E-Learning ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในระดับช่างเทคนิคโรงงานไทยสู่สมรรถนะการบริหารจัดการและการจัดการเทคโนโลยี ที่ต้องตระหนักถึงคุณภาพ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาส่งมอบงาน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มิใช่เพียงในโรงงานของประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แต่จะสามารถนำไปใช้กับทุกโรงงานที่มีความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของตน โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะเป็น ผู้กำหนดให้เป็นสมรรถนะและสร้างกระบวนการประเมิน นอกจากนี้ ยังร่วมมือในการจัดทำระบบ E-Learning ซึ่งเป็นแนวทางที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ดำเนินการอยู่ในการตอบรับนโยบาย Thailand 4.0 การพัฒนากำลังคนของรัฐบาลที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้จัดทำมาตรฐานอาชีพที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม First S New S Curve รวมถึง กลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้าหมายตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มมาตรฐานอาชีพที่เป็นความต้องการในตลาด อาทิ โลจิสติกส์ บริการยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ICT ระบบราง ซ่อมอากาศยาน อุตสาหกรรมพลาสติก อาชีพความปลอดภัยในการทำงาน ปิโตรเลียมปิโตรเคมี หุ่นยนต์ การแพทย์ครบวงจร กลุ่มเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ครูฝึกในสถานประกอบการ เป็นต้น และยังได้เริ่มพัฒนาโครงการ E-Training เข้าไปในระบบฐานข้อมูลของสถาบัน โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2560 ที่ผ่านมา ใน 87 สาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ โลจิสติกส์ ธุรกิจผู้ให้บริการด้านการนำเที่ยว (มัคคุเทศก์) อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจการบิน ICT และแมคคาทรอนิกส์

"ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นระหว่าง JMAM และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย เพื่อให้ประเมินและรองรับกับการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงได้ โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในสาขาช่างเทคนิคในโรงงานและการสร้างการเรียนรู้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Learning ที่จะเป็นกำลังสำคัญสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งฝ่าย JMAM จากประเทศญี่ปุ่น ยินดีที่จะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในประเทศไทย และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน"นายพิสิฐ กล่าว

ด้าน นายทาเคชิ ฮาเซกาวา ประธานกรรมการ JMA Management Center Inc. (JMAM) กล่าวว่า JMAM เป็นองค์กรธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมการจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ผ่านนวัตกรรมการวิจัยและการศึกษาการจัดการ โดยใช้การจัดการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดึงสมรรถนะของบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาทิเช่น การศึกษาทางไกล (Correspondence courses)การเรียนรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning Library(R)) การฝึกอบรมแบบกลุ่ม (Group training) และการประเมิน (Assessments) ในการพัฒนาบุคลากรโรงงานให้มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มประสิทธิผลด้วยการพัฒนาในแนวทางยกระดับสมรรถนะของบุคลากรผ่านกระบวนการเรียนรู้และความเข้าใจในสายการปฏิบัติงาน ซึ่งในความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ TPQI จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรของประเทศไทย และสามารถยกระดับมาตรฐานอาชีพสู่สากลได้

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ลงนามความร่วมมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น ยกระดับสมรรถนะบุคลากรในระดับช่างเทคนิคโรงงานไทยสู่การบริหารจัดการและการจัดการเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ ตามมาตรฐานสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖ เม.ย. ไมโครลิสซิ่ง (MICRO) จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564 ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.055 บาทต่อหุ้น
๑๖ เม.ย. คนเดียวก็อิ่มได้ ไม่ต้องง้อเพื่อน กับ มายบ็อกซ์ ซีรีส์ จากพิซซ่า ฮัท
๑๖ เม.ย. อัปเดตใหม่! อาชีพใหม่ 'สกอลาร์' มาแล้ว! พร้อมพบโบนัสพัฒนา 5 เท่า ใน A3: STILL ALIVE
๑๖ เม.ย. ไทยพาณิชย์ จับมือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป และ ไทยไพบูลย์ประกันภัย เปิดตัว ประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance)
๑๖ เม.ย. เอ็นทีที เปิดเวที NTT Digital Innovation Challenge 2021 คัดเลือกสุดยอดคนไอทีรุ่นใหม่
๑๖ เม.ย. Wealth Dynamix เปิดตัวโซลูชัน SaaS บริหารวงจรชีวิตลูกค้าบนคลาวด์ สำหรับบริษัทบริหารจัดการความมั่งคั่ง
๑๖ เม.ย. PROS ตั้ง KGI ลีดอันเดอร์ไรท์เตอร์ เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 2 บ./หุ้น ระดมทุน 280 ลบ. เปิดจองซื้อ 19-21 เม.ย. เทรด 27
๑๖ เม.ย. ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งความสุขและห่วงใยในกิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด
๑๖ เม.ย. ออฟฟิศเมท เปิดร้านบน GrabMart Application ช้อปอุปกรณ์สำนักงาน ส่งด่วนภายใน 2 ชั่วโมง
๑๖ เม.ย. เกมมือถือ Kingdom Heroes M เปิดตัวอย่างเป็นทางการบน iOS และ Android