แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ SME ด้วยนวัตกรรม โดยอาศัยความเชื่อมโยง นวัตกรรมออกสู่ตลาด

พุธ ๑๗ ตุลาคม ๒๐๑๘ ๐๙:๐๗
บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งบริหารงานโดย ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ และคุณพิษณุ แดงประเสริฐ ตั้งอยู่ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย นิคมงานวิจัยแห่งแรกของไทย

เป้าหมายการทำงานมุ่งเน้นการต่อยอดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร พืชสมุนไพร โดยอาศัยการวิจัยพัฒนา ด้วยความร่วมมือจากนักวิจัยภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโรงงานอุตสาหกรรมผู้ผลิต และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากแหล่งวัตถุดิบที่อยู่ในอุตสาหกรรม มาร่วมกันระดมสมอง เพื่ออาศัยศักยภาพของผู้ประกอบการ ในประเทศไทยช่วยกันพัฒนาศักยภาพของ SME ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและอุตสาหกรรมข้างเคียงเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงธุรกิจ แบบการช่วยเหลือตนเอง เพื่อสร้างเครือข่ายความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน

โดยหลักการสำคัญของบริษัท CDIP ใช้หลักการของ

1. contract research organization คือการกระจายงานให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละภาคส่วน แบ่งงานกันทำตามความสามารถเฉพาะทางส่วนตัว เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยความรวดเร็วต้นทุนต่ำและมีความเป็นไปได้ในการผลิตจริงโดยการพึ่งพาตนเองสำหรับ SME ในประเทศหรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่า เป็นนวัตกรรมแบบเปิด open innovation

2. และการกระจายความรู้ในลักษณะของ knowledge transfer คือว่าทางบริษัทซีดีไอพี มีองค์ความรู้ในการวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์มากมายมีเครือข่ายมากมายแล้วจึงได้ตั้งสถาบัน ioiเน้นการให้ความรู้เพื่อให้ผู้ประกอบการระดับ SMEสามารถนำความรู้ที่ทางบริษัทมีไปต่อยอดได้ โดยใช้ต้นทุนไม่สูง ยกตัวอย่างเช่น ทีมวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาข้าว ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง และสามารถขึ้นทะเบียนอย.ผลิตเป็นสินค้าในเชิงอุตสาหกรรม ช่วยให้ลูกค้าจัดจำหน่ายได้จริงภายใต้แบรนด์ของตัวเองแล้ว ก็จะมีการรวบรวมองค์ความรู้ จากเครือข่าย นำมาสรุป และจัดอบรม ทำ workshop ให้กับผู้ประกอบการ ที่มีความสนใจ ที่จะพัฒนาข้าวเช่นการจัด workshop การแปรรูปข้าวเป็นเครื่องดื่ม การจัด workshop การแปรรูปข้าว เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งรูปแบบเม็ดรูปแบบผงชงดื่ม การจัด workshop การแปรรูปข้าวและน้ำมันรำข้าว เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

3. ให้บริการในการขึ้นทะเบียนอย.สำหรับผู้ประกอบการที่สามารถต่อยอด ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรพืชอาหารสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นแล้ว มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขึ้นทะเบียนอย.ให้ผ่าน เพื่อให้สามารถจัดจำหน่ายได้ถูกต้องตามกฎหมายและเติบโตอย่างยั่งยืน

4. การช่วยผู้ประกอบการ SMEในการหาตลาดเพื่อการจัดจำหน่าย เนื่องจากทางบริษัทมีการทำธุรกิจมาอย่างยาวนาน ซึ่งมีเครือข่าย Distributer จัดจำหน่าย ตั้งแต่ ผู้สร้างแบรนด์ ผู้กระจายสินค้า ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ท่านที่เป็น ระดับโลก ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค

รวมถึงได้มีการทำงานร่วมกับสื่อต่างๆ เช่นทีวี วิทยุ ออนไลน์ โซเชียลมีเดียทำให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายเหล่านี้ ดึงมาช่วยผู้ประกอบการ SMEหน้าใหม่ หรือผู้ประกอบการ SMEที่สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีมูลค่าสูง สามารถเข้าถึงช่องทางจัดจำหน่ายได้อย่างถูกต้อง ด้วยต้นทุนที่เหมาะสมไม่ต้องเสียเวลา ลองผิดลองถูกกันเอง

โดยที่ฐาน SMEที่ CDIPมี การพัฒนาเป็นเครือข่ายที่ช่วยเหลือกันและช่วยเหลือ SME รายใหม่เช่น

.. กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมประเทศไทย

.. กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สภาอุตสาหกรรมประเทศไทย

.. กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรสภาอุตสาหกรรม

.. สมาคมผู้ผลิตยา แผนโบราณ

.. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. และศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการ

.. อุทยานวิทยาศาสตร์ ภูมิภาค และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ

.. นักวิจัย อาจารย์

.. ฐานลูกค้าที่ จากโรงงาน ผลิต ที่เป็นคู่ค้าธุรกิจ เช่น โรงงานผลิตสิ่งพิมพ์ โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ โรงงานผลิตอาหาร โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันและยาสมุนไพรแผนโบราณ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โรงงานผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิว บริษัทนำเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

.. supplier distributer brand owner คู่ค้าธุรกิจ

.. ผู้ประกอบการ ที่จ้าง CDIPวิจัย และที่เคยมาเรียนที่ ioiหลายร้อยราย

.. ผู้ประกอบการ ที่ ดร.สิทธิชัยเคยสอน และเคยร่วมอบรมในหลักสูตรเดียวกัน หลายร้อยราย "**

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๓๒ EXIM BANK ร่วมเสวนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการค้าการลงทุนในตลาดจีน
๑๗:๐๕ เอสซีจี ชวน 500 ชุมชน เลิกแล้ง-เลิกจน ด้วยความรู้คู่คุณธรรม
๑๖:๒๕ วธ. ชวนผู้รักเสียงเพลงทั้งไทยและต่างชาติดื่มด่ำกับเสียงเพลงต่อเนื่อง เปิดตัวเทศกาลดนตรีแห่งปี MOC MU FES 2023 Summer Hit
๑๖:๑๐ เอกชนหนุนการพัฒนาทักษะแรงงาน กพร.ชู จัดงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
๑๖:๒๑ ลอรีอัล ประเทศไทยเดินหน้าสร้างอาชีพเปลี่ยนชีวิต ผ่านโครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty For a Better
๑๖:๐๖ Google Cloud สรุปโอกาสการเติบโตของธุรกิจท่ามกลางการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวในประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับผู้ประกอบการรายใหญ่ในระบบนิเวศการท่องเที่ยว
๑๖:๒๖ ลีสซิ่งกสิกรไทยจัดโปรแรงรับมอเตอร์โชว์ 2023 ครั้งที่ 44 รับโปรโมชั่น 4 ต่อ ชูนวัตกรรมขอสินเชื่อออนไลน์หนุนลูกค้าธนาคารกสิกรไทย สมัครสินเชื่อรถใหม่
๑๖:๔๗ กทม.ใช้น้ำหมักชีวภาพช่วยปรับสภาพน้ำ ควบคู่การรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงคลอง
๑๖:๐๑ Dunkin' ชวนลูกค้าร่วมทำดีสร้างโอกาสเด็กไทย จัดโครงการ ดังกิ้นเพื่อน้อง ปี 2566 มอบทุนการศึกษา 1,000,000 บาท โรงเรียนวัดสระแก้ว -
๑๖:๓๗ XO ปี 66 ตั้งเป้ารายได้โต 10% จัดทัพซอสส่งออกบุกตลาดเข้มข้น ขณะที่การปรับราคา หนุนมาร์จิ้นดีขึ้น เป้า GP แตะ