นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

พุธ ๐๗ พฤศจิกายน ๒๐๑๘ ๑๔:๕๖
นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านเขว้า และอำเภอหนองบัวระเหว และโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

องคมนตรีและคณะ เดินทางไปยังบริเวณพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านเขว้า และอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ รับฟังการบรรยายสรุปโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการตามผลการศึกษาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบนโดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ปี 2507 และได้เสนอให้มีการก่อสร้างเขื่อนน้ำชี เขื่อนผันน้ำที่บ้านยางนาดี และเขื่อนกั้นลำชีลอง แต่เนื่องจากติดปัญหาพื้นที่ซึ่งจะต้องอพยพราษฎรจำนวนมาก

ต่อมาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2526 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า "...ควรพิจารณาเลื่อนเขื่อนเก็บกักน้ำลำน้ำชีมาก่อสร้างใต้ลงไปที่พิกัด 47 PQT 984-485..." "...ซึ่งอ่างเก็บน้ำอาจจะเล็กลง แต่ปัญหาเรื่องที่ดินภายในอ่างเก็บน้ำมีน้อย สามารถทำการก่อสร้างได้ และควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหรือฝายทดน้ำทางบริเวณต้นน้ำลำน้ำชี และตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ ของลำน้ำชีเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ..." กรมชลประทานจึงได้ทำการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างโครงการฯ ปัจจุบันได้ออกแบบก่อสร้างโครงการฯ ลักษณะเป็นเขื่อนดินมีขนาดความจุของอ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกัก 70.21 ล้านลูกบาศก์เมตร กำหนดแผนงานตั้งแต่ปี 2561-2567 โดยเมื่อเดือนมีนาคม 2561 คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนเข้าหัวงาน ปรับพื้นที่ ขยายเขตระบบไฟฟ้า และเมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ก็จะเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนสถานีสูบน้ำตามลำน้ำชี ตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จนถึงจุดบรรจบลำน้ำพองในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และสามารถช่วยเหลือพื้นเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน จำนวน 75,000 ไร่ ฤดูแล้ง 30,000 ไร่ เป็นแหล่งน้ำสนับสนุนการประมงน้ำจืด นอกจากนี้ยังสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ท้ายอ่างได้อีกด้วย จากนั้นองคมนตรีและคณะ ได้ตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่และพบปะกับเกษตรกรและผู้อยู่ในพื้นที่รับประโยชน์เพื่อรับทราบชีวิตความเป็นอยู่

ต่อมา องคมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปยังพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนาเจริญ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ พร้อมกับตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่และพบปะเกษตรกร โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ราบเชิงภูเขียวโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง ให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี โดยในระยะแรกของโครงการพื้นที่ที่กำหนดก่อสร้างมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบการใช้พื้นที่ป่า กรมชลประทานจึงได้พิจารณาตำแหน่งที่ตั้งใหม่โดยร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและราษฎรในพื้นที่ ซึ่งกำหนดพื้นที่บริเวณลำสะพุงตอนล่างนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว โดยกำหนดแผนงานโครงการ ปี 2562-2567 โดยอ่างเก็บน้ำลำสะพุงมีขนาดความจุ 46,900,000 ลูกบาศก์เมตร เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำให้พื้นที่รับประโยชน์ 40,000 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค ของราษฎรในพื้นที่รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนน้ำเพื่อการประปา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ อีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๗ นักศึกษา DTC โชว์ฝีมืออวดนักการทูต ในงาน Sawasdee France ที่สถานทูตฝรั่งเศส
๑๗:๓๕ ttb analytics คาดธุรกิจบริการดิจิทัลปี 2566 โตแตะ 5.6 แสนล้าน แรงหนุนจากกระแสบริโภคในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
๑๗:๔๗ ธนาคารกสิกรไทย ยืนหยัดช่วยเหลือลูกค้า ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อยเพียง 0.10% และขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดถึง
๑๗:๕๒ เจมาร์ท ประกันภัย เปิดตัวแคมเปญใหม่ Embedded Stackable Insurance มุ่งสู่ Lifestyle Insurance Technology
๑๗:๔๑ คอนเฟิร์ม ไม่เพิ่มราคา!! ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งด่วนด้วย EMS ทุกเส้นทางทั่วไทย พื้นที่ห่างไกลแค่ไหนก็ไม่บวกเพิ่ม
๑๗:๓๔ ฟอร์ดฉลองชัย 4 รางวัลแห่งปี ที่งาน The Night of Champions 2022
๑๗:๑๒ ศูนย์คุณธรรม จับมือ สำนักงาน ป.ย.ป. ขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาการใช้ระบบเครดิตสังคมในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม
๑๗:๒๗ จ๊อบซ์มอลล์ เว็บไซต์ที่รวบรวมวิดีโอเรซูเม่ของคนหางานไว้มากที่สุดในโลก
๑๖:๒๘ WORLD นักพัฒนาอสังหาฯมือทอง
๑๖:๒๒ เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ จัดงาน Generali Kick Off 2023 มุ่งยกระดับมาตรฐานตัวแทน เพื่อความสุขของลูกค้า