หอการค้าไทย จับมือ SME Development Bank และ ช้อปปี้ (ประเทศไทย) นำผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาสู่ช่องทางตลาดออนไลน์

อังคาร ๒๗ พฤศจิกายน ๒๐๑๘ ๑๒:๓๔
Thailand Smart Center (TSC) หอการค้าไทย จับมือ SME Development Bank, บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด และหอการค้าจังหวัด ในการพัฒนา SMEs ทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าสู่ Online Shopping Platform

นายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการ Thailand Smart Center (TSC) กล่าวว่า ในปัจจุบันทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากการออกมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ โดยเฉพาะมาตรการทางการเงิน ที่ดำเนินการผ่านธนาคารของรัฐในการสนับสนุนสินเชื่อต่าง ๆ และยังมีความพยายามให้ธนาคารพาณิชย์เอกชนให้ความช่วยเหลือ SMEs มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญของ SMEs ส่วนใหญ่ของประเทศยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินของภาครัฐได้ ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความพร้อมของ SMEs หรือขั้นตอนการขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ดังนั้น TSC ในฐานะที่เป็นศูนย์ให้บริการและพัฒนา SMEs ภายใต้หอการค้าไทย จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร อาทิ SME Development Bank, บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด,และหอการค้าจังหวัด จัดโครงการ "TSC Express 5 ภูมิภาค : เข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาสู่ช่องทางตลาดออนไลน์"

โดยโครงการนี้จะสามารถพัฒนาผู้ประกอบการ ให้มีความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และช่วยให้ขั้นตอนการขอสินเชื่อมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ SME Development Bank กล่าวว่า ในช่วงปลายปี ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีส่วนใหญ่จะมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าเข้ามาจำนวนมาก ดังนั้น ธนาคารจึงได้ออก 3 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ เพื่อเติมทุนช่วยให้ธุรกิจไม่สะดุด สามารถผลิตสินค้าได้ทันต่อความต้องการของลูกค้า โดยครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ประกอบการทั่วประเทศ ได้แก่

- สินเชื่อเติมทุนหนุนคุณภาพธุรกิจ วงเงินรวม 1,000 ล้านบาท สำหรับลูกค้าเดิมของธนาคารในทุกกลุ่มธุรกิจ

เพื่อเสริมสภาพคล่องเป็นเงินทุนหมุนเวียน ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการให้เติบโตยิ่งขึ้น วงเงินกู้สูงสุด 1 ล้านบาทต่อราย

- สินเชื่อโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับเงินทุนดอกเบี้ยต่ำพิเศษ นำไปเป็นทุนหมุนเวียนฟื้นฟูธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้ อันจะนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ให้แข็งแกร่งเจริญเติบโตเทียบเท่าภูมิภาคอื่น

- สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน วงเงินรวม 1,000 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม เพื่อมีเงินทุนไปใช้หมุนเวียนในกิจการ เสริมสภาพคล่อง และเพิ่มแรงงาน

นอกจาก 3 สินเชื่อดังกล่าว ทางธนาคารยังมีสินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล อัตราดอกเบี้ย 3% คงที่ 3 ปีแรก ผ่อนนาน 7 ปี และสินเชื่อเถ้าแก่ 4.0 จากกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับนิติบุคคล คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1% คงที่ตลอดระยะเวลา 7 ปี ที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดย การจับมือกับ TSC ในครั้งนี้ นอกจากผู้ประกอบการจะได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ จาก TSC และได้เข้าร่วม

ขายสินค้าออนไลน์กับทาง Shopee แล้ว ทาง SME Development Bank ยังได้นำ "รถม้าเติมทุน" ซึ่งเป็นหน่วยบริการสินเชื่อเคลื่อนที่มาพบปะกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของ SME Development Bank ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

นางสาวปภาสิริ มหธราดล หัวหน้าแผนกพัฒนาองค์กร บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ช้อปปี้ เป็น e-commerce platform ที่ให้บริการ ซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ซึ่งได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้ประกอบการ ร่วมกับ TSC และ SME Development Bank เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้รู้จักกับตลาดออนไลน์ และจะเป็นการสร้างโอกาสทางการขายให้มากยิ่งขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในโลกการค้ายุคปัจจุบัน

นายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรม "TSC Express ภาคกลาง" นับเป็นกิจกรรมสุดท้ายภายใต้โครงการ "TSC Express 5 ภูมิภาค" ในปี 2561 โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์จากหน่วยงานพันธมิตรของ TSC อาทิ SME Development Bank ที่มาให้ความรู้ในเรื่องการบริหารเงินกู้เพื่อต่อยอดธุรกิจ พร้อมทั้งยังได้จัดทีมที่ปรึกษาด้านการเงินมาให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการตลอดการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจะได้ร่วม Workshop เพื่อสร้างหน้าร้านออนไลน์ บน Platform Shopee และเสริมทักษะด้านการถ่ายภาพ การโพสต์

ขายสินค้า และเทคนิคการสร้างยอดขายบน Shopee สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม TSC Express

ในปี 2561 นี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจาก TSC เนื่องจากในปี 2562 TSC จะให้บริการและพัฒนาผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศตลอดปี"กิจกรรม TSC Express 5 ภูมิภาค นับเป็นความสำเร็จก้าวหนึ่งของ TSC และพันธมิตรที่สามารถนำความรู้ จากส่วนกลางไปถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการในภูมิภาคต่าง ๆ อีกทั้ง ยังได้รับความร่วมมือจากหอการค้าจังหวัดทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์และรับสมัคร จากการเดินสายจัดกิจกรรมใน 4 ภูมิภาค ได้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่ต้องการให้ TSC กลับมาจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางธุรกิจในลักษณะนี้อีกในอนาคต" นายพลิษศร์ กล่าว

สำหรับช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์จาก TSC ได้แก่ Website:

https://tsc.thaichamber.org/, Facebook: Thailand Smart Center : TSC หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่ : 02-018-6888 ต่อ 8 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๙ เม.ย. บิทูเมน มารีน บริษัทลูก TASCO ลงนามสัญญาต่อเรือขนส่งยางมะตอย เสริมศักยภาพกองเรือ
๑๙ เม.ย. รมว.เกษตรฯ ลุยร้อยเอ็ด ผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 3 แห่ง
๑๙ เม.ย. กูรูหุ้นเชียร์ซื้อ PSP เคาะเป้าราคาสูงสุด 8 บ./หุ้น ยอดขายพุ่ง-หนี้ลด ดันกำไรปี 67 ออลไทม์ไฮ ดีล MA สร้าง New S-Curve
๑๙ เม.ย. ข้าวกล้อง-จักรีภัทร พร้อมเต็มร้อย! ประเดิม จูเนียร์จีพี สนามแรก ประเทศอิตาลี
๑๙ เม.ย. กรมประมงขอเชิญร่วมแข่งขันตกปลาชะโด
๑๙ เม.ย. เชลล์ดอน การ์ตูนดังร่วมสาดความสนุกในเทศกาลสงกรานต์
๑๙ เม.ย. สปสช. ติดปีกเทคโนโลยีไอทีด้วยคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC ยกระดับบริการบัตรทองรวดเร็วทันสมัย ดูแลสุขภาพคนไทยยุคดิจิทัล
๑๙ เม.ย. GSK ร่วมงาน Re-imagining UK Aging Care Event ของสถานทูตอังกฤษ มุ่งสร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้สูงอายุ
๑๙ เม.ย. เอส เอฟ จับมือ กปน. มอบสิทธิ์ดูฟรีรวม 1,000 ที่นั่ง เพียงใช้ MWA Point ที่ เอส เอฟ!!
๑๙ เม.ย. เตรียมพร้อมนับถอยหลัง 12 ชั่วโมงสุดท้าย! ก่อนเริ่มประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ Bitcoin Halving ครั้งที่ 4