เสนา ย้ำพันธกิจพัฒนาสังคมคุณภาพตามเจตนารมย์ “อยู่ เพื่อ ให้”ภายใต้ “โครงการบ้านร่วมทางฝัน” พร้อมปลุกจิตสำนึกรับผิดชอบสังคมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน

จันทร์ ๐๓ ธันวาคม ๒๐๑๘ ๑๕:๔๓
บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากกว่า 30ปี ดำเนินงานตามเจตนารมย์ "อยู่ เพื่อ ให้" ดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการคืนกำไรสู่สังคม ภายใต้ "โครงการบ้านร่วมทางฝัน" เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยผลกำไรจากการขายบ้านในโครงการบริจาคมอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยระดมทุนเพื่อร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนให้แก่มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ปากเกร็ด สำหรับใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหวให้ได้มีอาชีพ

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ กล่าวว่า เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ตระหนักดีว่าการจะสร้างสังคมให้น่าอยู่ คนในสังคมต้องมีความสุข โครงการ "บ้านร่วมทางฝัน" เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างขึ้นเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ภายใต้แนวคิด "อยู่ เพื่อ ให้" จากความตั้งใจของคุณธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่จะคืนสิ่งดีๆ ให้กับสังคม โดยผ่านการทำโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ชื่อ "โครงการบ้านร่วมทางฝัน" เป็นโครงการบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อสังคม ในนามบริษัท บ้านร่วมทางฝัน จำกัด

จุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดจากการที่ผู้บริหารของเสนา ได้เล็งเห็นว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากเข้ามาขอรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลภาครัฐวันละหลายพันคน แต่สถานที่รับรองผู้ป่วยมีจำนวนน้อย และไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงความขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ จึงเกิดแนวความคิดที่จะให้การสนับสนุนเงินบริจาค เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มเติมในส่วนของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ครบถ้วน เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลและสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้ามารอรับการรักษาพยาบาล ส่งต่อโอกาสและความช่วยเหลือไปยังเพื่อนร่วมสังคมที่ยากไร้ให้มีโอกาสได้รับการรักษา เพื่อกลับมามีชีวิตที่ดีอีกครั้ง

ทั้งนี้ได้มีการสานต่อความตั้งใจโครงการบ้านร่วมทางฝัน โดยการก่อสร้างโครงการอาคารร่วมทางฝัน มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ด้วยแรงใจของผู้พิการทั้ง 6 ท่าน โดยมีนักธุรกิจจากกลุ่ม "เพื่อนร่วมทางฝัน" ได้สานต่อเจตนารมณ์ที่จะช่วยกันพัฒนาศักยภาพของผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหวให้ได้มีอาชีพ ด้วยการจัดฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับผู้พิการ

โดย อาคารร่วมทางฝัน เป็นอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียนคอมพิวเตอร์,ห้องเรียน Lecture1,2 ห้องเรียนอเนกประสงค์ ห้องสมุด และพื้นที่ต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการเรียนการสอน โดยมีพื้นที่ใช้สอยรวม 2,000 ตร.ม. เน้นการออกแบบและโครงสร้างตามแนวคิดอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมวลมนุษยชาติให้ได้รับบริการอย่างสะดวกและปลอดภัยทั้งผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการ พร้อมลิฟท์และทางลาดพร้อมราวจับเชื่อมต่อระหว่างชั้นและอาคารอื่น ๆ สำหรับผู้ที่ใช้เก้าอี้รถเข็น (Wheelchair) และไม้เท้าพยุง ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น ตลอดจนเปิดโอกาสให้องค์กรเครือข่ายผู้พิการสามารถเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และร่วมพัฒนาศักยภาพของผู้พิการร่วมกัน

ทั้งนี้มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2538 ด้วยต้องการร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหวให้มีอาชีพ พร้อมการฝึกอบรมและจัดหางานทางด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้พิการ โดยมีผู้พิการเข้ารับการอบรมด้านคอมพิวเตอร์แล้วกว่า 1,500 ราย และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองแล้วไม่ต่ำกว่า 70% ของผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด

โดยที่ผ่านมา โครงการ "บ้านร่วมทางฝัน" ได้สนับสนุนเงินสมทบทุนเพื่อกิจกรรมทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลภาครัฐ ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน เป็นเงิน 120 ล้านบาท

บริษัทฯ ภูมิใจสูงสุดที่จะสร้างบ้านให้น่าอยู่ เพื่อตอบโจทย์ให้คนซื้อบ้านได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีมีคุณภาพ และยังได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้คุณภาพการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลภาครัฐดีขึ้น "เพราะเราเชื่อว่า สังคมที่ดีมีความสุข มาจากการที่คนในสังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๐๗ น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ตอกย้ำที่สุดของแบรนด์ครองใจแฟนบอล-ผลักดันวงการฟุตบอลไทย
๑๗:๔๐ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ คว้ารางวัลระดับโลก Global Brand Awards 2024 ตอกย้ำสุดยอดโรงภาพยนตร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
๑๗:๕๐ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ส่งโครงการมิกซ์ยูส Silom Edge คว้า Fitwel มาตรฐานระดับโลก การันตีสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้อาคาร
๑๖:๐๓ ท่องไปในโลกแห่งศิลปะนามธรรม จากการแสวงหาความเป็นไปได้อย่างไม่มีสิ้นสุด นิทรรศการแรกในประเทศไทยของศิลปินชื่อดังระดับโลก เมกุรุ
๑๖:๐๘ วว. ร่วมฉลอง 26 ปี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เราวัดวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ ที่ยั่งยืน พร้อมโชว์ศักยภาพงานบริการวิทยาศาสตร์
๑๖:๔๖ ยัวซ่า แบตเตอรี่ เดินหน้าโครงการ YUASA FOOTBALL INSPIRATION 2024 สนามที่ 2 ณ สนาม TX Park Soccer Stadium
๑๖:๒๗ นวัตกรรมแฟชั่นเพื่อการเปลี่ยนแปลง: ผู้ร่วมก่อตั้ง Hope-Bangkok คุณ Johanna Levy ได้รับรางวัลด้านมนุษยธรรม
๑๖:๔๖ มูอิน กรุงเทพฯ ร่วมกับอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เตรียมจัดปาร์ตี้ดีเจระเบิดความมันส์ต้อนรับเดือนไพรด์
๑๖:๒๘ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งโอเชี่ยนไลฟ์ เบทเทอร์ ไลฟ์ 95/60 (Package) แบบประกันตลอดชีพแนวคิดใหม่ ที่จะช่วยให้คุณออกแบบอนาคตที่ดียิ่งกว่าสำหรับวัยเกษียณ
๑๖:๑๐ CIMB THAI ชวนลูกค้าเปิดบัญชีเพื่อการลงทุน ซื้อหุ้นกู้ไม่ต้องออกใบ ฝากใบหุ้นกู้ไว้กับ Digital Custodian ผ่านแอป CIMB