Comment จาก CAC เกี่ยวกับผลดัชนี CPI ปีล่าสุด

พุธ ๓๐ มกราคม ๒๐๑๙ ๑๐:๐๙
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ขอนำส่งความเห็นเกี่ยวกับผลดัชนี CPI ปีล่าสุด เพื่อโปรดพิจารณาเผยแพร่ตามความเหมาะสม ดังนี้
Comment จาก CAC เกี่ยวกับผลดัชนี CPI ปีล่าสุด

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ เลขานุการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) กล่าวว่า "ผลดัชนี CPI ที่ออกมาแสดงให้เห็นว่าคอร์รัปชันยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของไทยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด ถึงแม้ว่าดัชนี CPI จะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มองประเทศไทย แต่ก็สะท้อนถึงสภาวะความรุนแรงของปัญหาคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นจริง"

"การจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันของไทยให้ได้ผล ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และรอบด้าน พยายามลดเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการรับ-จ่ายสินบน โดยภาครัฐต้องพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ทำให้ทุกขั้นตอนโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในขณะที่ภาคเอกชนเองก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันเลิกจ่ายสินบนเพื่อซื้อความสะดวก ซื้อความผิด หรือซื้อธุรกิจ ส่วนภาคประชาสังคมก็ต้องช่วยกันสอดส่อง สร้างค่านิยมใหม่ไม่ยอมรับวัฒนธรรมการโกงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทย มีเพียงแนวทางนี้เท่านั้นที่จะทำให้ดัชนี CPI ของไทยขยับสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๙:๕๘ เยี่ยมชมอุโมงค์ ระบายน้ำบางซื่อ
๐๙:๑๘ วันสุข ไม่หยุดยิ้มกับหนังดี แฮปปี้ มูฟวี่ ไทม์ มามา มียา! 2 ศุกร์ที่ 22 ต.ค.นี้ ช่อง MONO29
๐๘:๔๙ รพ.พระรามเก้า เปิดตัว แอนติบอดี ค็อกเทล ยาใหม่ที่พลิกแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด พร้อมเดินหน้าดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยหลังหายจากการเชื้อโควิด
๐๘:๐๙ เซ็นทรัลพัฒนา จัดแคมเปญ 'Step Up Challenge' ชวนสายสปอร์ตและคนรักสุขภาพร่วมแข่งขันนับก้าวเดิน-วิ่ง-ชิม-ช้อป สะสมลุ้นรับของรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท
๐๘:๕๘ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกชี้ภัยเสี่ยง ตลาดค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายสู่ภัยคุกคามด้านสาธารณสุข
๐๘:๐๒ สนพ.สระบุรี เดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด
๐๘:๔๔ พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เป็นเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน
๐๘:๐๕ รมว.สุชาติ จับเข่าคุยลูกจ้างบริลเลียนท์ฯ เคลียชัดผลักดันการช่วยเหลือเยียวยาเต็มที่
๐๙:๔๓ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล 2564 ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยผลงานสุดยอดนวัตกรรมจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
๐๘:๒๔ AnyMind Group เปิดตัวเครื่องมือวิเคราะห์โซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์ม AnyManager เสริมกำลังให้ผู้เผยแพร่โฆษณาทั้งบนเว็บและแอป