อพวช. ร่วมกับ 5 องค์กรภาคีเดินหน้าสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ชูพิพิธภัณฑ์พระราม 9 เป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

พฤหัส ๓๑ มกราคม ๒๐๑๙ ๐๙:๓๐
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ 5 หน่วยงาน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยกระดับความร่วมมือด้านการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผู้แทนจาก UNESCO ร่วมเป็นสักขีพยานในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันและติดตามการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ (SDGs) พร้อมกันนี้ อพวช. ยังเปิดให้ชมความก้าวหน้าการสร้างพิพิธภัณฑ์พระราม 9 ณ ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี พิพิธภัณฑ์ด้านนิเวศวิทยาที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเอเชีย ที่จะเปิดให้บริการในปี 2562 นี้
อพวช. ร่วมกับ 5 องค์กรภาคีเดินหน้าสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ชูพิพิธภัณฑ์พระราม 9 เป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า อพวช. ได้ปฎิบัติภารกิจในการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ ด้วยการถ่ายทอดความรู้ สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านพิพิธภัณฑ์ กิจกรรม ให้กับสังคมไทยมาตลอดระยะเวลา 24 ปี ดังนั้น การสร้างความร่วมมือระหว่าง อพวช. กับทั้ง 5 หน่วยงาน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการผนึกกำลังระหว่างหน่วยงานที่มีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศ โดยการสร้างรากฐานที่สำคัญคือการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ อันเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

อีกทั้งยังเป็นการตอบโจทย์คำเชิญชวนขององค์การสหประชาชาติที่กำหนดให้ทุกประเทศร่วมมือในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ ภายในปี ค.ศ. 2030 หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Sustainable Development Goals (SDGs) โดยเป้าหมายที่ 17 "Partnerships for the Goals" นั่นคือการร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน หากพิจารณาให้ดีแล้ว จะพบว่าทุกเป้าหมายมีความเชื่อมโยงและส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน แต่ปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะนำพาให้เราบรรลุเป้าหมายได้นั้น นอกจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแล้ว ยังต้องให้สำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์คือ วัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนรักในการแสวงหาความรู้ มีใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น และใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลอีกด้วย

ในโอกาสนี้ อพวช. ยังเปิดให้ภาคีเครือข่ายได้เยี่ยมชมความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์พระราม 9 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติของไทยและ ของโลกที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเอเชีย ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศวิทยา และการอยู่ร่วมกันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในพิพิธภัณฑ์พระราม 9 แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 3 ส่วนหลักได้แก่ OUR HOME อธิบายการก่อกำเนิดจักรวาล ระบบสุริยะและโลก ไปจนถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจนกระทั่งเกิดเป็นมนุษย์ OUR LIFE แสดงให้เห็นการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดยการถ่ายทอดผ่านทางดีเอ็นเอสู่ลูกหลาน และ OUR KING นำเสนอหลักการคิดวิธีทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ภายใต้หัวข้อ "พระมหากษัตริย์นักพัฒนา การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน" โดย อพวช. จะพร้อมเปิดให้บริการภายในปี 2562 นี้ ติดตามความคืบหน้าและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์พระราม 9 ได้ที่ 02 577 9999 ต่อ 2019 www.nsm.or.th และ Facebook : NSMThailand

อพวช. ร่วมกับ 5 องค์กรภาคีเดินหน้าสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ชูพิพิธภัณฑ์พระราม 9 เป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน อพวช. ร่วมกับ 5 องค์กรภาคีเดินหน้าสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ชูพิพิธภัณฑ์พระราม 9 เป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน อพวช. ร่วมกับ 5 องค์กรภาคีเดินหน้าสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ชูพิพิธภัณฑ์พระราม 9 เป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔:๕๙ ช่อง 9 MCOT HD ร่วมกับ เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ และ ชินะ เอ็นเตอร์ไพร์ส ส่งรายการใหม่ ดราม่าวันนี้ เพิ่มดีกรีเดือด ครองใจคอดราม่า
๑๔:๔๑ เมืองไทยประกันชีวิต จัดงาน Agency Kick off 2022-จักรวาลแห่งความสำเร็จ ต้อนรับปีเสือ 2565 อย่างยิ่งใหญ่
๑๔:๐๗ อิมแพ็ค ปันน้ำใจมอบรักสู่สังคมในวันเด็กแห่งชาติ
๑๔:๔๔ PTG ถือหุ้น 20% ทรีซิกซ์ตี้ ซัพพลายเชน ลุยแพลตฟอร์มขนส่งออนไลน์เต็มแมกซ์
๑๔:๑๕ PT Maxnitron พร้อมระเบิดความเร็ว ริมอ่าวประจวบฯ
๑๔:๕๔ เทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น 2565
๑๔:๐๐ นักบริหารผู้คร่ำหวอดในวงการวิจัยและพัฒนายา เข้าร่วมงานกับ Sai Life Sciences ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
๑๔:๒๓ เอส ไอ จี คอมบิบล็อค ผนึกภาครัฐ และ 50 องค์กรชั้นนำ ร่วมมือกันนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วมารีไซเคิล ตามแนวคิด
๑๔:๕๗ เอส เอฟ จัดโปรโมชันสุดคุ้ม สั่ง Popcorn Delivery ผ่านแอปฯ 2 ถุง ราคาพิเศษ !!
๑๔:๑๗ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อยอดองค์ความรู้ผู้ประกอบการเพื่อสังคม กับ SET SE101: Online Offering Season 2 ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ How-to ต่อเนื่องเป็นปีที่