พาณิชย์เดินหน้า พัฒนาธุรกิจ ด้วยหลักธรรมาภิบาล

พฤหัส ๓๑ มกราคม ๒๐๑๙ ๑๖:๐๐
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมคณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) เยี่ยมชมสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ปี 2561 ณ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด และบริษัท เศรษฐ์ อินเตอร์เทรด จำกัด ตามกิจกรรมส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2562 ซึ่งกรมฯมอบหมายให้ ISMED โดยฝ่ายพัฒนาสมรรถนะธุรกิจ เป็นหน่วยร่วมดำเนินงาน
พาณิชย์เดินหน้า พัฒนาธุรกิจ ด้วยหลักธรรมาภิบาล

ธรรมาภิบาล สานประโยชน์ อย่างยุติธรรม

ปัจจุบัน SMEs เป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อน สร้างการเติบโตและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยิ่ง ดังนั้นการดำเนินธุรกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน จึงขึ้นอยู่กับ"ความเชื่อถือ"ของลูกค้าและผู้ที่มีส่วนร่วมในธุรกิจนั้นๆ "ความเชื่อถือ"จะสร้างได้อย่างไร คำตอบที่สั้นและประจักษ์ชัดที่สุดคือ ต้องมี "ธรรมาภิบาล"ในการประกอบธุกิจ ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า อันเป็นหัวใจที่มีผลต่อทุกฝ่ายให้ได้รับผลประโยชน์ที่ยุติธรรม ตั้งแต่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า รวมทั้งสังคมและประเทศชาติ

2 ธุรกิจ 2 สไตล์ 1 เป้าหมายร่วมกัน

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ยึดแนวคิด WIN – WIN Strategy คือ "ธุรกิจได้ ด้วยนวัตกรรม สิ่งแวดล้อมดี ด้วยจริยธรรมทางธุรกิจ" รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงยังส่งเสริมค่านิยมองค์กรที่รักการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด ด้วยการแสวงหาโครงการ กิจกรรมของภาครัฐเพื่อส่งบุคคลากรเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง "ถ้าเราเชื่อว่าเราสมบูรณ์ เราก็จะไม่สามารถพัฒนาอะไรต่อไปได้เลย" นายอดุลย์ เปรมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ กล่าวทิ้งท้าย

ด้านบริษัท เศรษฐ์ อินเตอร์เทรด จำกัด องค์กรแห่งความสุขที่คงคอนเซปต์ "เล็กๆแต่เจ็บจี๊ด" มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นอย่างมีอัตลักษณ์ผ่านเรื่องเล่าแห่งความสำเร็จและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาคุณภาพสร้างมาตรฐาน สู่การเป็น Hotel Supply ระดับWorld Class อย่างยั่งยืน "ธรรมาภิบาลคือเกราะป้องกันให้ธุรกิจกับลูกค้าเดินหน้าไปด้วยกันอย่างมั่นใจ ไม่ต้องระแวงใครข้างหลัง" นายสรกิจ มั่นบุปผชาติ กรรมการผู้จัดการฯ กล่าวสรุปก่อนนำคณะเยี่ยมชมธุรกิจ

ล็อคเป้าปี 62 ยกระดับเครือข่ายธุรกิจสีขาว เสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจไทย

กิจกรรมส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2562 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยกองธรรมาภิบาลธุรกิจดำเนินงานขึ้น เพื่อยกระดับกลุ่มธุรกิจที่เคยได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นระดับประเทศให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาผ่านตัวชี้วัดที่เข้มข้น และพิจารณาองค์ประกอบแบบรอบด้าน เช่น การทำแบบประเมินตนเองตามหลักธรรมาภิบาล (Self-Assessment) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งระดับผู้บริหาร พนักงาน หน่วยงานที่ร่วมดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งคณะกรรมการฯ จะเข้าสังเกตการณ์การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจ ทั้งนี้ ทางกรมฯได้มอบหมายให้ ISMED โดยฝ่ายพัฒนาสมรรถนะธุรกิจ เป็นหน่วยงานดำเนินกิจกรรม ประจำปี 2562

ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจจะได้รับโล่เกียรติคุณ และหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ รวมทั้งได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปดอกบัวที่แสดงออกถึงความดี และการดำเนินธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการมีคุณธรรมเป็นเครื่องนำทาง เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยธุรกิจสามารถนำเครื่องหมายไปใช้ร่วมกับเครื่องหมายการค้าในการโฆษณาเพื่อเป็นการการันตีเป็นธุรกิจสีขาว รวมไปถึงจะได้รับการระบุข้อความรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจจากกรมฯ บนหนังสือรับรอง ซึ่งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือให้กับคู่ค้าได้อีกด้วย

ธุรกิจที่สนใจ สามารถกรอกข้อมูลการสมัครทางออนไลน์ได้ทาง goo.gl/…loPht13 หรือ www.dbd.go.th, www.ismed.or.th

ข้อมูลเพิ่มเติม นายนพรัตน์ จิระธาน โทร. 02-564-4000 ต่อ 3215, 3210 โทรศัพท์มือถือ 062-994-4536, 081-157-8463 E - mail: [email protected]

พาณิชย์เดินหน้า พัฒนาธุรกิจ ด้วยหลักธรรมาภิบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๒ พ.ค. เซ็นทรัลพัฒนา เปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในศูนย์การค้าเป็นแห่งแรกในกรุงเทพฯ ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว
๑๒ พ.ค. สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับฝีมือแรงงานช่างบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์
๑๒ พ.ค. ซีพีเอฟ ใส่ใจพลังงานหมุนเวียน รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม สร้างธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน
๑๒ พ.ค. ผู้ถือหุ้น PLANET เตรียมใช้สิทธิ์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 13-14 และ 17-19 พ.ค.นี้
๑๒ พ.ค. Study in ZJUT ทุนเรียนต่อป.ตรี-โท บริหาร วิศวะ มหาวิทยาลัยในเมืองหางโจว
๑๒ พ.ค. ออสซี่ออยล์ เปิดโมเดลธุรกิจใหม่ แฟรนไชส์น้ำมันแกลลอน
๑๒ พ.ค. 7 วิชาพิเศษที่เลือกเรียนได้! ที่ SPUIC Business Management Program
๑๒ พ.ค. Miss The Rage เพลงใหม่จาก 2 แรปเปอร์สุดฮอตขวัญใจวัยรุ่น Trippie Redd และ Playboi Carti มาพร้อม Lyric Video สุดเท่
๑๒ พ.ค. OPPO ประกาศการอัปเกรด OPPO App Market และ Gravity Plan อย่างเป็นทางการ
๑๒ พ.ค. ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21 รองรับสังคมแตกต่างหลากหลาย