วว./บริษัทสยามคูโบต้าฯ สานพลังประชารัฐ เสริมแกร่ง ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม

พฤหัส ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๙ ๑๔:๒๑
ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ลงนามความร่วมมือโครงการ "สานพลังประชารัฐ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม" มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย หวังพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโต สมดุล ยั่งยืน โอกาสนี้ นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ผู้บริหาร วว. และสยามคูโบต้า ร่วมเป็นเกียรติด้วย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริษัทสยามคูโบต้าฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วว./บริษัทสยามคูโบต้าฯ สานพลังประชารัฐ เสริมแกร่ง ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม

ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า ภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว วว. จะทำหน้าที่นำองค์ความรู้และผลงานวิจัยพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประกอบการให้เข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งความร่วมมือสานพลังประชารัฐในครั้งนี้มีกรอบระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี (2562-2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ชุมชน ทำให้ผู้ประกอบการของแต่ละหน่วยงาน สามารถดำเนินธุรกิจบนฐานความรู้ในด้าน วทน. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและการสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงยังคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน

นอกจากนี้ทั้งสองหน่วยงานยังมุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งผลผลิตพืชหลักของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ชุมชน เพื่อเสริมรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของตลาด และร่วมผลักดันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรหรือมาตรฐานอื่นๆที่เป็นสากล

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า สยามคูโบต้าจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในพื้นที่ แสวงหาระบบนิเวศที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการและทำให้ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการต้นแบบที่ดี รวมทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ สยามคูโบต้า และ วว. ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในเครือข่ายของทั้งสองหน่วยงาน นอกจากนี้ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ ยังมุ่งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างองค์กร ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ อันจะทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศแข็งแกร่ง โดยผ่านการประสานความร่วมมือดำเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชนย่างเป็นรูปธรรม

วว./บริษัทสยามคูโบต้าฯ สานพลังประชารัฐ เสริมแกร่ง ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม วว./บริษัทสยามคูโบต้าฯ สานพลังประชารัฐ เสริมแกร่ง ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๒ พ.ค. เซ็นทรัลพัฒนา เปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในศูนย์การค้าเป็นแห่งแรกในกรุงเทพฯ ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว
๑๒ พ.ค. สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับฝีมือแรงงานช่างบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์
๑๒ พ.ค. ซีพีเอฟ ใส่ใจพลังงานหมุนเวียน รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม สร้างธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน
๑๒ พ.ค. ผู้ถือหุ้น PLANET เตรียมใช้สิทธิ์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 13-14 และ 17-19 พ.ค.นี้
๑๒ พ.ค. Study in ZJUT ทุนเรียนต่อป.ตรี-โท บริหาร วิศวะ มหาวิทยาลัยในเมืองหางโจว
๑๒ พ.ค. ออสซี่ออยล์ เปิดโมเดลธุรกิจใหม่ แฟรนไชส์น้ำมันแกลลอน
๑๒ พ.ค. 7 วิชาพิเศษที่เลือกเรียนได้! ที่ SPUIC Business Management Program
๑๒ พ.ค. Miss The Rage เพลงใหม่จาก 2 แรปเปอร์สุดฮอตขวัญใจวัยรุ่น Trippie Redd และ Playboi Carti มาพร้อม Lyric Video สุดเท่
๑๒ พ.ค. OPPO ประกาศการอัปเกรด OPPO App Market และ Gravity Plan อย่างเป็นทางการ
๑๒ พ.ค. ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21 รองรับสังคมแตกต่างหลากหลาย