ฮิวแมนิก้าจับมือ ม.เอเชียอาคเนย์ปั้นนักบัญชี ทรัพยากรบุคคลยุคดิจิทัล 4.0

จันทร์ ๐๔ มีนาคม ๒๐๑๙ ๑๔:๔๖
บ.ฮิวแมนิก้าจับมือ ม.เอเชียอาคเนย์ ลงนามความร่วมมือโครงการและการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถรวมถึงทักษะการประกอบวิชาชีพยุคดิจิทัลให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ฮิวแมนิก้าจับมือ ม.เอเชียอาคเนย์ปั้นนักบัญชี ทรัพยากรบุคคลยุคดิจิทัล 4.0

นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "โครงการพัฒนาหลักสูตรการบริหารบุคคลและบัญชีร่วมกับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ในครั้งนี้ จะสร้างประโยชน์ทั้งการพัฒนามืออาชีพสู่สังคม โดยการนำนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชีและไอทีมาฝึกทำงานจริง ทำให้ได้ประสบการณ์ พร้อมพัฒนาตนเองสู่มืออาชีพในสาขาของตนอย่างเต็มรูปแบบ โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถมาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะ และ ความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและอนาคต"

ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กล่าวว่า ความร่วมมือกับบริษัทฮิวแมนิก้า ในครั้งนี้จะทำให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทั้งในเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบัญชีและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะและโอกาส มุ่งพัฒนาตนเองสู่นักบริหารบุคคลและนักบัญชีมืออาชีพในยุคดิจิทัล 4.0 ซึ่งเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่จะเรียนรู้จากการทำงานจริงและได้ประสบการณ์ตรงจากนักบริหารบุคคลและนักบัญชีมืออาชีพตัวจริง มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ที่ใช้จริงในปัจจุบัน เมื่อนักศึกษาจบไป จะสามารถนำความรู้หรือ Best Practice ของงานบัญชี งานทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยสามารถนำไปพัฒนาตนสู่มืออาชีพในอนาคตต่อไป

ฮิวแมนิก้าจับมือ ม.เอเชียอาคเนย์ปั้นนักบัญชี ทรัพยากรบุคคลยุคดิจิทัล 4.0 ฮิวแมนิก้าจับมือ ม.เอเชียอาคเนย์ปั้นนักบัญชี ทรัพยากรบุคคลยุคดิจิทัล 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๓:๑๙ เด็กนิเทศฯ ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัล ประกวด Animation และ Short Video เงินออมสร้างชาติ Season 6
๑๒:๑๒ นักเรียนโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่
๑๒:๐๓ เทรนด์ไมโคร ส่ง ซีโร่ ทรัสต์ โซลูชันที่ครอบคลุมสุดในอุตสาหกรรม พร้อมมุมมองเชิงลึกที่โดดเด่น ช่วยเจาะลึกความเสี่ยงได้ตามต้องการ
๑๒:๓๔ วว. ชู มาลัยวิทยสถาน วิทยสถานแห่งปัญญา พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วย วทน.
๑๒:๕๕ เฮอริเทจ ยกทัพจัดโปรสุดพเศษด้วยถั่วและธัญพชืสุดพรีเมียม เพอื่ สุขภาพดีได้ทุกวัน ลดสูงสุด 35% ที่แม็คโครทุกสาขา
๑๑:๔๖ ห้องอาหารพระนคร โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ พร้อมเสิร์ฟประสบการณ์กูร์เมต์อาหารทะเล มื้อเที่ยงวันอาทิตย์
๑๑:๑๓ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้าร่วมโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่
๑๑:๕๘ ไอคอนสยาม สนับสนุนชุมชนเพิ่มช่องทาง สร้างรายได้ เปิดพื้นที่จำหน่ายของอร่อย จากร้านดังย่านฝั่งธนบุรี ในงาน Thonburi is SO
๑๑:๒๘ TTA ร่วมกับโฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จัดโครงการเพื่อสังคม TTA Group ตุ๊กตุ๊ก.บรรทุกอิ่ม คาราวานสร้างความสุข
๑๑:๓๕ RAZER เปิดตัว RAZER IKUR เก้าอี้เล่นเกมแบบผ้า ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์สำหรับครอบครัว