ทีเอ็มบี จับมือ แมงโก้ – บิลค์ ตอบโจทย์ลูกค้าธุรกิจให้ได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่า ด้วย “TMB Supply Chain Financing Solutions” มุ่งยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง

จันทร์ ๑๑ มีนาคม ๒๐๑๙ ๑๖:๑๙
ทีเอ็มบี เดินหน้าสร้าง "อีกขั้น" ของซัพพลายเชน โซลูชั่น จับมือ บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้นำด้านโซลูชั่น ERP (Enterprise Resource Planning) โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ และ บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด ผู้พัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจก่อสร้างชื่อดัง เปิดตัว "Mango TMB Connect" และ "TMB Builk Plus" พัฒนา Contractor Solution ที่มุ่งตอบโจทย์ลูกค้าผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่า ที่ไม่เพียงจะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจได้ทั้งระบบเท่านั้น แต่ยังเป็นความร่วมมือที่จะช่วยสร้างการเติบโตแบบยั่งยืนให้กับทั้งซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ทีเอ็มบี จับมือ แมงโก้ บิลค์ ตอบโจทย์ลูกค้าธุรกิจให้ได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่า ด้วย TMB Supply Chain Financing Solutions มุ่งยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง

นายรัชกร ชยาภิรัต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ ทีเอ็มบี กล่าวว่า ทีเอ็มบีให้การสนับสนุนซัพพลายเชน โซลูชั่น ที่ตอบโจทย์และมีที่ปรึกษาที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าธุรกิจอย่างแท้จริง ในหลากหลายอุตสาหกรรมและมีส่วนผลักดันเศรษฐกิจประเทศให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมค้าปลีก และอุตสาหกรรมการเกษตร ล่าสุดกับการสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็นภาคธุรกิจใหญ่อีกธุรกิจหนึ่งของบ้านเราผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรอย่างแมงโก้ (Mango) และ บิลค์ (Builk) ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโซลูชั่นด้านการบริหารจัดการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยตรง เพื่อดึงเข้ามาพัฒนาโซลูชั่นร่วมกัน โดยมีทีเอ็มบีที่มีผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและคู่คิดทางธุรกิจด้านการเงินช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจและการลงทุน (More Possibilities) อีกด้วย

"ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสามารถในการทำกำไรของผู้ประกอบในอุตสาหกรรมก่อสร้างก็คือ การมองไม่เห็นสภาพคล่องและขาดการจัดการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ประกอบการส่วนมากมักเจอปัญหาการคำนวณต้นทุนที่ผิดพลาด เพราะทำธุรกิจบนความเคยชินที่มีมานานและมีการจัดการข้อมูลต้นทุนในรูปแบบของเอกสารกระดาษ การเรียกดูข้อมูลต้นทุน รายรับและรายจ่าย ระหว่างทางจึงเป็นไปได้ยาก หรือปัญหาเรื่องเอกสารหาย จะรู้มูลค่าต้นทุนหรือกำไร ขาดทุนก็ต่อเมื่อโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว บางครั้งขาดทุน หรือมีกำไรไม่มากนัก ซึ่งเป็นที่มาของการพัฒนาโซลูชั่นที่เข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างสามารถแก้ปัญหาเรื้อรังได้ตรงจุดเป็นอย่างดี"

นายรัชกร กล่าวเพิ่มเติมว่า ทีเอ็มบีตอบโจทย์ของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง "ได้มากกว่า" (Get MORE with TMB) โดยล่าสุดร่วมมือกับบริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้นำด้านโซลูชั่น ERP (Enterprise Resource Planning) หรือ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ช่วยในการบริหารงานหลัก 3 อย่าง คือ การควบคุมงบประมาณ ควบคุมบัญชี – การเงิน และควบคุมการบริหารโครงการ ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงทุกระบบงานไว้ทำให้ผู้ประกอบการสามารถทราบสถานะ และสภาพคล่องของแต่ละโครงการ ทำให้สามารถนำผลไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนปรับปรุงการบริหาร และป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และเมื่อรวมกันเป็น "Mango TMB Connect" โดยเชื่อมต่อกับบริการทางการเงินของทีเอ็มบีจะสามารถทำธุรกรรมรับ โอน จ่าย เรียกดูยอดเงินคงเหลือ วงเงินสินเชื่อคงเหลือได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการจัดการธุรกิจ

และบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด ผู้สร้างคอมมูนิตี้ของวงการก่อสร้าง ด้วยฟรีแอปพลิเคชัน โปรแกรมควบคุมต้นทุนธุรกิจรับเหมาก่อสร้างออนไลน์ "TMB Builk Plus" เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารต้นทุน ซึ่งเชื่อมต่อระบบการชำระเงินกับทีเอ็มบีให้ลูกค้าโอน จ่ายไปยังคู่ค้าได้สะดวก รวมทั้งการรายงานสรุปการดำเนินงานทั้งในแง่ของกำไรหรือขาดทุนแบบเรียลไทม์ ขอใบเสนอราคา สร้างใบสั่งซื้อ PO พร้อมส่งให้ลูกค้าทางอีเมล อีกทั้งมีการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาชำระเงิน

โดยเมื่อเชื่อมต่อกับบริการ TMB Business CLICK ลูกค้าสามารถเรียกดูยอดเงินคงเหลือ วงเงินสินเชื่อคงเหลือ เพื่อการวางแผนโครงการที่แม่นยำ รวมถึงการขอวงเงินสินเชื่อ และเบิกใช้วงเงินผ่านช่องทางของแมงโก้และบิลค์ เพื่อความสะดวก ง่าย รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการวางแผนและจัดการธุรกิจให้กับผู้ประกอบการได้อีกด้วย

ทั้งนี้ จากความร่วมมือยังสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินกลยุทธ์ที่แตกต่างของทีเอ็มบีที่อยู่ภายใต้แนวคิด Make THE Difference ที่ให้ลูกค้าได้มากกว่า ด้วยการนำแนวคิดของผู้ประกอบการฟินเทคมาปรับใช้ในการทำตลาดซัพพลายเชน โซลูชั่นของทีเอ็มบี นั่นคือ มีการสร้าง Ecosystem ขึ้นมา เพื่อดึงให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในซัพพลายเชนเข้ามาร่วมอยู่ใน Ecosystem โดยมีแนวคิดว่าทุกส่วนจะต้อง Win ไม่ได้มองไปที่การสร้างรายได้หรือเติบโตจากค่าธรรมเนียม แต่ต้องการให้ทั้งซัพพลายเชนของลูกค้าและเครือข่ายคู่ค้ามีการเติบโตไปทั้งระบบอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๐:๑๔ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จัดพิธีทำบุญครบรอบ 10 ปี
๑๐:๔๕ แฟนด้อม มิว-วิน กรี๊ดหนัก B-Day เซอร์ไพรส์เต็ม LINE
๑๐:๓๔ GIT จัดสัมมนาฟรี What happens next in jewelry design? วิถีชีวิตเปลี่ยน ดีไซน์ปรับ มุมมองใหม่เพื่อทางรอด
๑๐:๑๘ 'อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์' ช่วยลดค่าครองชีพ จัดโปรฯ Buy1Get1 ชูช้อปฟินฟรี! เฟอร์นิเจอร์-ของใช้-ตกแต่งบ้าน
๑๐:๕๒ VL ส่งข่าวดี โชว์งบปี 63 ฝ่าวิกฤตทำกำไรเพิ่มเป็น 84 ล้านบาท แจกวอร์แรนต์ - จ่ายปันผลหุ้นละ 0.07 บาท
๑๐:๕๘ WICE โชว์ผลงานปี 63 ทุบสถิติใหม่ รายได้ 4,006 ล้านบาท กำไรสุทธิ 201 ล้านบาท เติบโต 224.48 %
๑๐:๑๘ เอพี ไทยแลนด์ 3 ทศวรรษเติบโตก้าวหน้า ก้าวสู่ปี '64 อย่างผู้นำ - ชู 3 ยุทธศาสตร์รับกฎกติกาโลกใหม่ สะท้อนตัวจริงในอุตสาหกรรม
๑๐:๒๗ กสิกรไทย หนุน FlowAccount สตาร์ทอัพบัญชีออนไลน์ ส่งโปรแกรมบัญชีให้ SME ใช้ฟรี มูลค่ารวม 3 ล้านบาท หวังให้ SME
๑๐:๑๘ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา คว้ารางวัล 25 โรงแรมยอดนิยมสำหรับครอบครัวที่ดีที่สุด จากผลโหวตเว็บไซต์ดังทริปแอดไวเซอร์
๐๙:๓๔ ทรูไอดี เอาใจสาวกเกาหลี ส่งตรงความสนุกครั้งใหม่ ของหนุ่มๆ วง WayV กับรายการเรียลลิตี้ WayVision Season2 ชมสดพร้อมเกาหลี มีซับไทย ได้แล้ววันนี้