ปตท. ร่วมกิจกรรม “ชวนคนกรุงปิดไฟ 1 ชั่วโมง” พร้อมกัน 188 ประเทศทั่วโลก

จันทร์ ๐๑ เมษายน ๒๐๑๙ ๐๙:๓๔
ผนึกพันธมิตรร่วมกับองค์กร WWF ประเทศไทย มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย): FEED การไฟฟ้านครหลวง หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ชวนคนกรุงเทพฯ ร่วมลดใช้พลังงานโดยปิดไฟที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.30 -21.30 น. ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 พร้อมกัน 188 ประเทศ 7,000 เมืองทั่วโลก
ปตท. ร่วมกิจกรรม ชวนคนกรุงปิดไฟ 1 ชั่วโมง พร้อมกัน 188 ประเทศทั่วโลก

นายศิรศักดิ์ จันเทรมะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) กล่าวว่า ปตท. ได้ร่วมกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมงตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา เพื่อร่วมลดใช้พลังงานในบริเวณอาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ ซึ่งในปี 2562 นี้ กิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน" จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต" จัดโดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับเครือข่ายหลายภาคส่วน รณรงค์ให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชน ลดการใช้พลังงานและปิดไฟที่ไม่จำเป็น เช่น ไฟประดับ ไฟอาคาร ป้ายโฆษณา การถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน ลดการใช้เครื่องปรับอากาศในอาคารบ้านเรือน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น. ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคมนี้ พร้อมกับ 7,000 เมืองของ 188 ประเทศทั่วโลก เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีเป้าหมาย 3 เรื่อง คือ 1. ลดการใช้พลังงาน 2. ลดการใช้พลาสติก และ 3. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่ง ปตท. ขอเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะช่วยบรรเทาและลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยได้ตอบรับเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว ร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ณ ลานสแควร์ C ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

"ปตท. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ และการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้สังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จึงมุ่งเน้นการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งนอกจากการเข้าร่วมกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดภาวะโลกร้อนแล้ว ยังดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างจริงจัง ผ่านหลากหลายโครงการที่สำคัญ อาทิ ป่าในกรุง ป่าวังจันทร์ โครงการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวในคุ้งบางกะเจ้า การรณรงค์ปลูกต้นไม้ในสวนสาธารณะจตุจักร ฯลฯ รวมถึงการบริหารจัดการลดการเกิดมลพิษและของเสีย สนับสนุนให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยคัดแยกขยะที่ยังคงมีประโยชน์ ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับเห็นคุณค่าของการนำขยะไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อลดการนำขยะไปเผาทำลายและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกทางหนึ่งด้วย ตลอดจนการสร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งภายใน กลุ่ม ปตท. ไปจนถึงคู่ค้า ลูกค้า และสาธารณะชนทั่วไป ปตท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พลังที่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ ของทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน และทุกภาคส่วนในวันนี้ จะเป็นแรงผลักดัน ที่ช่วยบรรเทาและลดปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับโลกของเราต่อไป " นายศิรศักดิ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๑ ต.ค. ชัยวุฒิ เตรียมคลอด กม.บังคับขึ้นทะเบียนแพลตฟอร์มดิจิทัล คุ้มครองนักช้อปออนไลน์
๒๑ ต.ค. Menarini Group และ Radius Health ประกาศผลการศึกษาหลักเชิงบวกในการทดลองระยะ 3 จากโครงการ EMERALD เพื่อประเมินการใช้ยา Elacestrant
๒๑ ต.ค. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมถ่ายภาพออนไลน์ การประกวดภาพถ่าย 'สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ' ประจำปี 2564 ในหัวข้อ 'สร้างสรรค์ภาพถ่ายให้ได้ระดับโปร
๒๑ ต.ค. แม็คโคร ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลีย ขนวัตถุดิบราคาดี รับเปิดประเทศ ฟื้นธุรกิจร้านอาหาร ปูพรมจัด Taste of Australia
๒๑ ต.ค. สนพ.มุกดาหาร จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
๒๑ ต.ค. ชวนสายรักสุขภาพบอกลาไลฟ์สไตล์ออกกำลังกายแบบเดิมๆ เตือนผิดวิธีอันตราย แนะเลือกใช้เทรนเนอร์มืออาชีพ
๒๑ ต.ค. พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาสลุยสร้างผู้ประกอบอาหารไทยและผู้ประกอบขนมอบเบเกอรี่สร้างรายได้ชุมชนฐานรากรองรับการท่องเที่ยว
๒๑ ต.ค. คาราบาวกรุ๊ป บริจาคเครื่องดื่มวิตามินซี วู้ดดี้ ซี ล็อค ร่วมส่งต่อ กล่องกำลังใจ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในกิจกรรม Nine Entertain Birthday Charity ครบรอบ 19
๒๑ ต.ค. บัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ศึกษาดูงานออนไลน์ บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จำกัด
๒๑ ต.ค. เอฟแอลเอส และ รัตนากร ลงนามข้อตกลงร่วมลงทุน เร่งการเติบโตด้านคลังสินค้าและบริการโลจิสติกส์