ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Deputies’ Meeting: AFDM) ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ จังหวัดเชียงราย

ศุกร์ ๐๕ เมษายน ๒๐๑๙ ๐๙:๔๓
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Deputies' Meeting: AFDM) ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ จังหวัดเชียงราย และมีนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวในฐานะผู้แทนประเทศไทย โดยติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือทางการเงินอาเซียน โดยเฉพาะการระดมทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานได้สนับสนุนแนวคิดของกองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน ที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการด้านสิ่งแวดล้อมและโครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือประเทศที่มีรายได้น้อยเพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Green and Inclusive Infrastructure Window) และความร่วมมือด้านศุลกากรซึ่งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง เช่น พิธีสาร 7 ระบบศุลกากรผ่านแดน (Customs Transit System) ที่มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่19 กุมภาพันธ์ 2562 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ผลักดันให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ATIGA e-Form D) ผ่านระบบ ASEAN Single Window ได้ครบทั้ง 10 ประเทศภายในปีนี้ ที่ประชุมได้รับรองความคิดริเริ่มเรื่องมาตรฐานของหนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่เพื่อการรัษฎากรที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน (Standardised Certificate of Residence in ASEAN) ที่ประเทศไทยได้ผลักดันผ่านคณะทำงานด้านภาษีอากรของอาเซียน เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนในภูมิภาค และแผนงานโครงการ ASEAN Disaster Risk Financing and Insurance Program (ADRFI) ช่วงที่ 2 และรวมทั้งรับทราบความคืบหน้าในการจัดทำ Roadmap for ASEAN Sustainable Capital Markets ของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF) เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๕ วว.ร่วมสัมมนาแนวทางพัฒนาการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางระหว่างประเทศไทย สปป. ลาวและจีน
๑๗:๒๗ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนวัดอุณหภูมิใจ. ให้โลหิต
๑๗:๐๖ โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดบรรยายธรรมะ เรื่อง เมตตาพาชีวิตเปลี่ยน
๑๗:๔๓ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล
๑๗:๐๕ ฮอตไฟลุกไม่เกินจริง!! เมื่อแรปเปอร์เกิร์ล PRADAA เจ้าของเพลง ล่า (Roar) ถูกเลือกโชว์ Skill แรป ในรายการ Cypher สุดฮิตอย่าง 16 Baris (Season 3)
๑๗:๐๙ วว. ขับเคลื่อนโครงการศูนย์ BCG Farming @ เกาะสมุย ต้นแบบเพื่อการสร้างชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
๑๗:๒๒ บสย. หนุนเกษตร ค้ำสินเชื่อ โค้งสุดท้าย
๑๗:๔๑ สุขสันต์วันคริสต์มาสอีฟ ณ ห้องอาหารนัมเบอร์ 43 อิตาเลียน บิสโทร โรงแรมเคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ
๑๗:๐๖ อ.อ.ป. จัด สัมมนาวิชาการสวนป่า อ.อ.ป. ประจำปี 2565 มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดการดำเนินงานด้านสวนป่า
๑๗:๒๓ หุ้นน้องใหม่ KTMS เปิดจองซื้อ 13-15 ธ.ค.นี้