ราชภัฏโคราช ประชุมเปิดโลกไอที “Cisco Network Academy : IT Trends 2019”

ศุกร์ ๐๕ เมษายน ๒๐๑๙ ๑๗:๓๓
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกไอที 2019
ราชภัฏโคราช ประชุมเปิดโลกไอที Cisco Network Academy : IT Trends 2019

ในโครงการ Cisco Network Academy : IT Trends 2019 เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม

สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม จากนั้น คุณริณระวี อนุวรรณ์ ตำแหน่ง Territory Sales Manager จากบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่อง Cisco Meraki MX68 มูลค่า 40,000 บาท ให้กับมหาวิทยาลัย จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) ปิดท้ายด้วยการ Workshop

ฝึกปฏิบัติ

การประชุมเปิดโลกไอที 2019 จัดขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ ทำให้มีการแบ่งปันและกระจายองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกันนี้ยังเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ดูพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานในท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0

อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนการปฏิบัติงานและสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ได้

เต็มศักยภาพมากขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๒ อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท ประกาศแต่งตั้ง พิทักษ์ นรเทพกิตติ เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป
๑๗:๕๗ ซาลอนพาส ส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป
๑๗:๒๖ พีเอฟพี ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค มอบคุณค่าที่มากกว่าความอร่อย ในงาน THAIFEX ANUGA ASIA 2022
๑๗:๑๐ บราเดอร์มอบเงินบริจาคในโครงการ Brother Beat Cancer Run 2022 ช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งโลหิตที่ยากไร้ รพ.รามาฯ
๑๗:๑๓ เชลล์ ต่อยอดเสริมทักษะควบคู่การส่งเสริมความปลอดภัยทางท้องถนน ผ่านโครงการ ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์
๑๗:๕๖ เดอะ สตรีท รัชดา จัดกิจกรรม Butterfly Animal Camping สัมผัสผีเสื้อนานาชนิดและสัตว์แสนน่ารัก ภายในแคมป์เรียนรู้ชีวิตสัตว์ใจกลางกรุง
๑๖:๔๒ โรงพยาบาลในเครือ BDMS ร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ใน 2 การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก ในประเทศไทย
๑๖:๕๒ รมว.สุชาติ ขานรับนโยบายนายกฯ สั่ง กสร.สร้างความเข้าใจสิทธิ หน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง กรณีโควิด-19
๑๖:๐๔ กรมที่ดิน ลงนาม MOU ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาระบบการให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๑๖:๒๔ สนพ.สุโขทัย นำเสนอโครงการนวัตกรรมเชิงสังคม และเชิงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565