“คุณวุฒิวิชาชีพ โอกาสในการทำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

อังคาร ๑๘ มิถุนายน ๒๐๑๙ ๑๕:๓๖
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เดินหน้าขับเคลื่อน การเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สู่ กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนครั้งที่ 6 และการประชุมเชิงปฎิบัติการ (The Sixth AQRF Committee Meeting and NQF Phase IV Workshop) เพื่อประโยชน์ในการเทียบเคียงร่วมกันในอนาคตต่อไป
คุณวุฒิวิชาชีพ โอกาสในการทำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นางศิริพรรณ ชุมนุม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฝ่ายวิชาการ ข้าราชการ สกศ. และเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ Representative Team Thailand เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนครั้งที่ 6 และการประชุมเชิงปฎิบัติการ (The Sixth AQRF Committee Meeting and NQF Phase IV Workshop) ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้ความร่วมมือประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยมีประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ประชุมร่วม ในฐานะผู้สนับสนุนงบประมาณและวิชาการ

โดยการประชุมดังกล่าว เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าของแต่ละประเทศในการทำรายงานการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สู่กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการขับเคลื่อนการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) สู่กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) ซึ่งมี 8 ระดับ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของประเทศสมาชิก ในการดำเนินงานเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนของแต่ละประเทศ ในการสร้างการกระตุ้นในทราบถึงความเชื่อมโยง ระหว่างโลกแห่งการศึกษา และโลกแห่งการทำงาน รวมไปถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายนักเรียน นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเสรี ถือเป็นการสร้างโอกาส ความเข้มแข็ง และความเชื่อมั่นระหว่างกันในประเทศภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะได้กำลังคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะทางอาชีพมีความพร้อมในการทำงานแบบไร้พรมแดนในสังคมพหุวัฒนธรรม

การพัฒนากรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนให้สำเร็จจะมีส่วนจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการยกระดับสมรรถนะกำลังคนในภูมิภาค รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ ช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ของ สคช. สามารถเทียบเคียงสู่กรอบคุณวุฒิแห่งชาติได้อย่างมีหลักการและมีคุณภาพ ทั้งในส่วนของแนวทางและกลไกการเชื่อมโยง การเติมเต็ม เพื่อเทียบเคียง/ เทียบโอนระหว่างคุณวุฒิการศึกษากับมาตรฐานอาชีพแบะคุณวุฒิวิชาชีพ สนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสของระบบ สร้างความเชื่อมั่นของระบบอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในโอกาสและคุณค่าให้กับผู้เข้ารับการประเมินที่ได้ผ่านการประเมินและรับรองประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ทั้งนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ใช้เป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนากำลังคน ด้วยหลักประชารัฐ สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังคนของภาคเอกชนและผู้ประกอบการที่ใช้กำลังคน เป็นผู้กำหนดความต้องการกำลังคนเชิงคุณภาพของภาคเศรษฐกิจและสังคม ในการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ โดยระบบคุณวุฒิวิชาชีพจะให้ความสำคัญกับการรับรองความสามารถของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ที่จำเป็นต้องพัฒนา "กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ" เพื่อกำหนดระดับความสามารถของบุคคล และใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำมาตรฐานอาชีพสำหรับเป็นเกณฑ์การรับรองการให้คุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับภาคเอกชน และนำไปสู่การเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอื่นต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๕ ก.พ. โมรินากะ ลุยตลาดออนไลน์ ส่งตรงผลิตภัณฑ์ อร่อย-กินเพลิน-ดีต่อสุขภาพ มัดใจผู้บริโภคไทย
๒๕ ก.พ. TM เผยงบปี 2563 กำไรสุทธิ 41.69 ล้านบาท เดินหน้าปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น พร้อมเคาะจ่ายปันผล 14 พ.ค.นี้
๒๕ ก.พ. ทริส คอร์ปอเรชั่น เตรียมจัดงาน TRIS Annual Forum ภายใต้แนวคิด Maturity in Privacy เผยแพร่ความสำคัญของ Data Governance และ
๒๕ ก.พ. อินโดรามา เวนเจอร์ส แถลงผลประกอบการปี 2563
๒๕ ก.พ. 'เดอะเซนโทร คอนโด บางแสน' ยอดขายดีต่อเนื่อง ตอกย้ำความเป็นหนึ่ง แบบห้อง Dual Key แห่งเดียวในภาคตะวันออก มั่นใจ EEC
๒๕ ก.พ. ดาร์วิดฯ จับมือธ.ไทยเครดิตขายสินทรัพย์ติดจำนอง
๒๕ ก.พ. ATT จับมือ TEPCO PG คว้างานที่ปรึกษาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยใต้ดินลุมพินี กฟน.
๒๕ ก.พ. เอ็นไอเอ เตรียมส่ง 66 สตาร์ทอัพฮีโร่ ร่วมแก้วิกฤตภาคเกษตรไทย พร้อมโชว์ 3 เทรนด์นวัตกรรมเกษตรทำแล้วรวย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การบริโภคปี
๒๕ ก.พ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ประกาศผลประกอบการปี 2563 รับรู้รายได้ 5,748.82 ล้านบาท ขยายตัว 24% กำไรสุทธิ 1,333.17 ล้านบาท ขยายตัว
๒๕ ก.พ. คณะวิศวฯ มก. สนับสนุนงบฯ 3 ล้านบาท เดินหน้าพัฒนา นวัตกรรมต้านภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง