ดีเอชแอลจัดฝึกอบรม First Jobbers Camp 2019 สำหรับเยาวชนจากมูลนิธิเด็กโสสะ

พุธ ๑๔ สิงหาคม ๒๐๑๙ ๐๘:๔๙
เวิร์คช็อป 3 วัน เพื่อยกระดับศักยภาพของเยาวชนและเพิ่มโอกาสสำหรับการทำงานในอนาคต

ดีเอชแอล ประเทศไทย ผู้นำระดับโลกด้านบริการลอจิสติกส์ ขยายความร่วมมือเป็นปีที่ 6 กับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานให้แก่เยาวชน 31 คนจากมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พนักงานของดีเอชแอลที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครได้จัดค่ายฝึกอบรม 3 วัน ภายใต้ชื่อ DHL First Jobbers Camp โดยมีเยาวชนจากมูลนิธิเด็กโสสะฯ ที่บางปู-สมุทรปราการ หาดใหญ่-สงขลา หนองคาย เชียงราย และภูเก็ต เข้าร่วมค่ายฝึกอบรมในครั้งนี้

DHL First Jobbers Camp ริเริ่มขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ GoTeach ของกลุ่มบริษัท ดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล ซึ่งเป็นหนึ่งในสามโครงการเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทฯ ค่ายฝึกอบรมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงโอกาสด้านการศึกษา เพิ่มทักษะการหางานสำหรับเยาวชน และเสริมสร้างทักษะการเรียนการสอนแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับกลุ่มคนที่เริ่มทำงานเป็นครั้งแรก (First Jobber) โดยการฝึกอบรมที่จัดขึ้นอยู่ภายใต้การดูแลของพนักงาน 50 คนจากดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส, ดีเอชแอล ซัพพลายเชน, ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง และดีเอชแอล อีคอมเมิร์ซ ในประเทศไทย เนื้อหาการฝึกอบรมมุ่งเน้นทักษะในการติดต่อสื่อสารและการทำงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนที่เข้าร่วมเตรียมพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งานและการเป็นบุคลากรที่มีความสามารถ

ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ดีเอชแอล ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ภายใต้โครงการ GoTeach เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางานทำสำหรับเยาวชนที่มูลนิธิเด็กโสสะฯ ในการจัดค่ายฝึกอบรมในครั้งนี้ พนักงานของดีเอชแอลในประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อดูแลและให้ความรู้แก่เยาวชน ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา อาสาสมัครของดีเอชแอล ประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 259 คนได้เข้าร่วมโครงการ และเยาวชน 627 คนจากมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ นอกเหนือจากโครงการ GoTeach แล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการดำเนินโครงการ GoGreen (การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) และ GoHelp (การเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ และการฟื้นฟู)

นางปาริชาติ ประมุขกุล รองประธานฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "โครงการ GoTeach มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเติมเต็มศักยภาพของเด็กและเยาวชน ด้วยการพัฒนาวิธีคิด ทักษะการใช้ชีวิต และความสามารถในการดำเนินการตามความมุ่งหวัง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสการจ้างงานให้แก่เยาวชนเหล่านี้ ดีเอชแอล ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่เยาวชนจากมูลนิธิเด็กโสสะฯ ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เราดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเราในการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสเพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นสำหรับการหางานและการทำงานในอนาคต เยาวชนเหล่านี้มีศักยภาพสูง และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่เยาวชนในการพัฒนาขีดความสามารถ ก้าวตามความฝันของพวกเขา และเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในอนาคต"

มร. เควิน เบอร์เรล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีเอชแอล ซัพพลายเชน กล่าวว่า "สี่กลุ่มธุรกิจของดีเอชแอลได้เข้าร่วมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน ด้วยความเชื่อที่ว่าประเทศไทยต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และที่สำคัญก็คือ เยาวชนจำเป็นที่จะต้องมองเห็นคุณค่าของตนเอง ด้วยเหตุนี้ดีเอชแอลไม่เพียงแค่จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเท่านั้น แต่พนักงานของเรายังให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต เราหวังว่าการแนะแนวด้านอาชีพของเราจะช่วยให้เยาวชนจากมูลนิธิเด็กโสสะฯ สร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันและเพิ่มความมั่นใจในการทำงานในอาชีพที่ต้องการ"

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการอำนวยการและเหรัญญิก มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า "เราขอขอบคุณโครงการค่ายฝึกอบรม DHL First Jobbers Camp 2019 ที่จัดขึ้นโดยดีเอชแอล ประเทศไทย ซึ่งช่วยให้เยาวชนที่เข้าร่วมมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นในการทำงานในอาชีพที่ใฝ่ฝันท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดแรงงาน เยาวชนของเราที่ประสบความสำเร็จในการทำงานได้กลับมาเยี่ยมเยียนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและบอกเล่าประสบการณ์ร่วมกับคนอื่นๆ ที่มูลนิธิเด็กโสสะฯ ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาเยาวชนของเรา ดีเอชแอลนอกจากจะให้ทักษะด้านความรู้แล้ว ยังช่วยเสริมสร้างทักษะด้านอารมณ์ให้แก่เยาวชน เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเอาใจใส่ต่อผู้อื่น การช่วยเหลือเกื้อกูลกันคือค่านิยมหลักที่เราได้รับจากการเป็นผู้ให้ของดีเอชแอล"

นางสาวหลิว เยาวชนจากมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า "โครงการ DHL First Jobbers Camp 2019 เปิดโอกาสให้พวกเราได้ค้นหาตัวเองผ่านการลงมือทำและการฝึกอบรมจากพี่ๆ ทีมดีเอชแอล ยิ่งไปกว่านั้นคือการได้เรียนรู้มุมมองความคิดจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในโลกการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคลาส "Inspiring session" การได้เจอผู้บริหารดีเอชแอล เป็นอีกเรื่องดีๆ ในชีวิตของเรา ที่นอกจากจะได้รับความรู้และคำแนะนำดีๆ แล้วยังได้รับพลังบวกที่เปี่ยมล้น และความเชื่อมั่นในตัวพวกเราทุกคนว่าจะทำตามความฝันได้สำเร็จ ขอขอบคุณทีมงานดีเอชแอลที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในตัวพวกเราตลอดระยะเวลาสามวันที่ผ่านมานี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางดีเอชแอลจะจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ต่อไปเพื่อให้น้องๆ SOS ได้รับโอกาสดีๆ แบบเดียวกันนี้ในปีต่อๆ ไป"

50 ปีดีเอชแอล

ปี 2019 เป็นปีแห่งการฉลองครบรอบ 50 ปีของดีเอชแอล ย้อนกลับไปเมื่อปี 1969 ผู้ประกอบการสามคนได้ก่อตั้งบริษัทดีเอชแอลขึ้นเป็นครั้งแรกที่นครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ดำเนินธุรกิจด้วยการปฏิวัติธุรกิจขนส่งพัสดุแบบเดิมๆ ที่มีขั้นตอนยุ่งยากและล่าช้า โดยนำเสนอการบริการแนวใหม่สำหรับการจัดส่งเอกสารได้ในหนึ่งวัน และนับจากนั้นเป็นต้นมา ดีเอชแอลได้ขยายการดำเนินงานครอบคลุมไปทั่วโลก ประกอบด้วยบริษัทในเครือหลายแห่ง มีพนักงานกว่า 380,000 คนใน 220 ประเทศ ให้บริการด้านลอจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างครบวงจร ดีเอชแอลมุ่งเน้นการให้บริการที่ดีเยี่ยม ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งผลักดันการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดห้าทศวรรษที่ผ่านมา - ตั้งแต่ DHL 1000 ซึ่งเป็นหนึ่งในคอมพิวเตอร์ประมวลผลคำเครื่องแรกของโลก ไปจนถึงการใช้ StreetScooter ยานพาหนะสำหรับการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและเป็นผลงานการพัฒนาของกลุ่มบริษัทดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล (Deutsche Post DHL Group) และภายใต้พันธกิจ Mission 2050 ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ทั่วทั้งกลุ่มบริษัทภายในปี 2050 ดีเอชแอลยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้บุกเบิกแนวทางใหม่สำหรับอุตสาหกรรมลอจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง

ดีเอชแอล – ผู้ให้บริการลอจิสติกส์ระดับโลก

ดีเอชแอล คือผู้นำระดับโลกด้านการให้บริการลอจิสติกส์ เรามีบริการที่หลากหลายครอบคลุมตั้งแต่การขนส่งสินค้าภายในและระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าอีคอมเมิร์ซและลอจิสติกส์โซลูชั่นครบวงจร การขนส่งด่วนระหว่างประเทศ การขนส่งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ตลอดจนการบริหารจัดการซัพพลายเชนในธุรกิจต่างๆ เรามีบุคคลากรกว่า 380,000 คน ใน 220 ประเทศ จึงสามารถเชื่อมโยงผู้คนและการดำเนินธุรกิจทั่วโลกได้อย่างต่อเนื่องด้วยบริการขนส่งที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านลอจิสติกส์โซลูชั่นและสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดที่กำลังเติบโต อาทิ ด้านเทคโนโลยี ชีววิทยาศาสตร์และบริการทางการแพทย์ พลังงาน ยานยนต์ รวมถึงธุรกิจค้าปลีก ผนวกกับความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคม ดีเอชแอลจึงมั่นใจว่า เราคือ "ผู้ให้บริการลอจิสติกส์ระดับโลก" ที่แท้จริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔:๒๕ ทีซีเอ็มซีจัดกิจกรรมซีเอสอาร์มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ
๑๔:๒๙ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สร้างปรากฏการณ์ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน กับความสำเร็จในธุรกิจบริหารจัดการอาคาร คว้า 6 รางวัล อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย Building Safety Awards (BSA)
๑๔:๑๑ สคฝ. ชี้ข้อมูลสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองเงินฝากเหลือ 32 แห่ง ย้ำชัดระบบสถาบันการเงินยังแข็งแรง
๑๔:๔๖ แอลจีคว้ารางวัล 'สุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2565' ในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภททีวี จากนิตยสาร Business
๑๔:๐๐ มหกรรมบ้านและคอนโด 42 ชี้ดีเวลลอปเปอร์จับมือตรึงราคาบ้าน บวกมาตรการรัฐโค้งสุดท้าย ช่วยดันยอดขายทะลุเป้า
๑๔:๒๖ โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดบรรยายธรรมะเรื่อง ความสุขที่ไม่มีโทษ
๑๔:๒๑ พูม่า สปอร์ตส ประเทศไทย รุกตลาดเครื่องแต่งกายกีฬา พร้อมเปิดตัวพระเอกหนุ่ม ลุค - อิชิคาว่า แบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของไทย
๑๔:๓๕ เอมิเรตส์พลิกโฉมประสบการณ์การการเดินทาง เปิดตัวร้านค้าปลีก 'Emirates World' อย่างเป็นทางการครั้งแรกในดูไบ
๑๔:๔๕ ไทยยูเนี่ยนคว้าสองรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบ ความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประจำปี 2565
๑๔:๓๗ ไวไว จัด แข่งฟุตบอลชิงแชมป์ภาคเหนือ ศึกดวลฝีเท้าชาว ไวไว อาคาเดมี่ ส่งท้ายโครงการ WAIWAI FOOTBALL ACADEMY 2022 ภาคเหนือ