เอ็นไอเอ มอบรางวัลสุดยอดภาพถ่าย “นวัตกรรมการท่องเที่ยว” ตั้งเป้ากระตุ้น “ทราเวลเทค” ผ่านโฟโต้คอนเทสต์

พฤหัส ๒๙ สิงหาคม ๒๐๑๙ ๑๓:๒๙
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท ชีร์โร่ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) มอบรางวัลให้กับผู้ชนะจากโครงการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม "Innovation Thailand Photo Contest 2019" ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมการท่องเที่ยว:Traveltech Innovation" เผยมีภาพถ่ายร่วมส่งเข้าประกวดมากกว่า 1,300 ภาพ ภายใต้รางวัล 2 ประเภทคือ ประเภทการถ่ายภาพโดยใช้โดรน (อากาศยานไร้คนขับ) และประเภทการถ่ายภาพโดยใช้กล้อง DSLR กล้อง Digital กล้องบรรจุฟิล์ม หรือการบันทึกภาพด้วยเครื่องมืออื่น ๆ ทั้งนี้ ยังได้นำภาพที่ได้รับรางวัล ไปจัดแสดงในรูปแบบ Photo Gallery ภายในงานมหกรรมเทคโนโลยีด้านอวกาศของประเทศไทย

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า NIA ได้ร่วมกับGISTDA มหาวิทยาลัยนเรศวร สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย และบริษัท ชีร์โร่ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จัดการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม "Innovation Thailand Photo Contest 2019" ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation" ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายในการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยอาศัยการถ่ายภาพเป็นเครื่องมือ พร้อมสร้างความมีส่วนร่วมต่อสังคม ในการช่วยกันนำเสนอปัญหาและโอกาสในพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยว และรูปแบบธุรกิจสตาร์ทอัพมาสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมของสังคม ชุมชน โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ดร.กริชผกา กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม "Innovation Thailand Photo Contest 2019" ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมการท่องเที่ยว: Traveltech Innovation" มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมประกวดพร้อมส่งผลงานเข้าชิงรางวัลทั้งสิ้น 1,353 ผลงาน แบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทการถ่ายภาพโดยใช้โดรน (อากาศยานไร้คนขับ) จำนวน 176 ผลงาน และประเภทการถ่ายภาพโดยใช้กล้อง DSLR กล้อง Digital กล้องบรรจุฟิล์ม หรือการบันทึกภาพด้วยเครื่องมืออื่น ๆ อีกจำนวน 1,177 ผลงาน ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลประเภทการถ่ายภาพโดยใช้โดรน (อากาศยานไร้คนขับ) ได้แก่ นายธนพร ดิษยบุตร (ชนะเลิศ) ในผลงาน "ยกยอ" ซึ่งเป็นภาพที่สื่อถึงการนำนวัตกรรมการจับสัตว์น้ำแบบชาวบ้านหรือที่เรียกกันว่า "ยอ" มาใช้ในการประกอบอาชีพ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายสุรเชษฐ อินอัญชัญ ในผลงาน "ก่อกองทรายบางแสน" โดยสะท้อนถึงนวัตกรรมของศิลปะสถาปัตยกรรมไทยที่เกิดจากการการใช้วัสดุ อุปกรณ์จากธรรมชาติหรือวัสดุย่อยสลายง่าย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายชาญวิทย์ อิสราสุวิภากร ในผลงาน "บูรณะพุทธศิลป์" ซึ่งเป็นภาพที่สื่อถึงการนำนวัตกรรมในการก่อสร้างมาใช้ในการบูรณะ ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างทางการท่องเที่ยว

ด้านผลงานที่ได้รับรางวัลประเภทการถ่ายภาพโดยใช้กล้อง DSLR กล้อง Digital กล้องบรรจุฟิล์มหรือการบันทึกภาพด้วยเครื่องมืออื่น ๆ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ นายพิชญวัฒน์ ปรุงศักดิ์ ในผลงาน "สปาหิมะดำ" ซึ่งเป็นภาพที่สื่อถึงนวัตกรรมการรักษาสุขภาพโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่มีการนำเศษซากอ้อยและดินมาใช้ในการรักษาอาการปวดเมื่อย และก่อให้เกิดกิจกรรมใหม่ในการท่องเที่ยวชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายวีรพงษ์ ธนวงศ์อุดม ในผลงาน "จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว" ที่สะท้อนถึงการใช้นวัตกรรมยานพาหนะที่ลดการปล่อยของเสียและลดใช้พลังงาน ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายสุริยา ผลาหาญ ในผลงาน "ท่องเที่ยวชุมชนโอทอป" ซึ่งภาพนี้สื่อถึง การนำเศษวัสดุเหลือใช้ เช่น ขวดพลาสติก ถังน้ำมัน มาประยุกต์เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวชุมชน

อย่างไรก็ดี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังถือเป็นการสร้างความตื่นตัวให้กับวงการการถ่ายภาพ และการใช้อากาศยานไร้คนขับ ซึ่งจะเป็นโอกาสในการสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับวิชาชีพและความสนใจในสถานศึกษา ตลอดจนช่วยยกระดับสตาร์ทอัพกลุ่มมาร์เทค (ดนตรี ศิลปะ ความบันเทิง) ให้เกิดขึ้นทั้งในระดับปริมาณและคุณภาพในประเทศไทย นอกจากนี้ ผลงานที่เกิดจากกิจกรรมนี้ ยังจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่มีความสนใจในการถ่ายภาพเพื่อนำผลงานไปใช้ในการต่ยอดเชิงพาณิชย์ การประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

ด้าน นายอดุล ตัณฑโกศัย กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ภาพถ่ายนวัตกรรมการท่องเที่ยวเป็นภาพที่แสดงออกถึงการนำเอานวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว หรือเป็นภาพที่สร้างความตื่นตัวและความตระหนักในการที่จะนำนวัตกรรมการท่องเที่ยวมาใช้ โดยผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สามารถถ่ายทอดผลงานออกมาได้น่าประทับใจและอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม โดยกรรมการได้พิจารณาทั้งด้านความสวยงาม องค์ประกอบภาพ การสื่อสารทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ความถูกต้องของข้อมูลประกอบการถ่ายภาพ รวมทั้งความยากง่ายของภาพถ่ายแต่ละประเภท ซึ่งใช้ระยะเวลาในการคัดเลือกภาพมากกว่า 1 ครั้ง เพื่อให้ได้ภาพที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของโครงการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรมการท่องเที่ยวมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม นอกจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโอกาสการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อต่าง ๆ แล้ว ยังได้ร่วมกิจกรรม Phototech Together Workshopเพื่อเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ และเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการใช้อุปกรณ์กล้อง DSLR กล้องฟิล์ม อากาศยานไร้คนขับ และเครื่องมือในการบันทึกภาพประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ และการผลิตคอนเทนท์ซึ่งมีภาพถ่ายป็นส่วนประกอบสำคัญ นอกจากนี้การจัดประกวดในครั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ยังจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง เงินรางวัล 15,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองเงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลชมเชย เงินรางวัล 3,000 บาท

ขณะที่ ปราณปริยา วงศ์ษา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับแบบครบวงจรให้แพร่กระจายและเป็นที่รู้จักมากขึ้นในประเทศไทย GISTDAจึงได้นำผลงานภาพถ่ายนวัตกรรมท่องเที่ยวมาร่วมจัดแสดงในงาน Thailand Space Week 2019 หรือ มหกรรมเทคโนโลยีด้านอวกาศของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2562 โดยถือเป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยส่งต่อคุณค่า และเปิดโอกาสการเสริมสร้างความสามารถของคนไทยให้มีความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีอวกาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมดังกล่าวในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยว การป้องกันประเทศ การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ การบรรเทาภัยพิบัติ อีกทั้งยังเป็นเส้นทางสำหรับผู้ที่มีความสนใจและมีความสามารถสู่เส้นทางสายอาชีพด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เกิดขึ้น นอกจากนี้กิจกรรมและความร่วมมือในครั้งนี้ ยังเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่ภาพลักษณ์ใหม่ ๆ ของการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีทั้งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนวัตกรรม เพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่อเนื่องถึงโอกาสในการพัฒนาโซลูชั่นใหม่ ๆ สำหรับผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพเพื่อสร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-0175555 เว็บไซต์www.nia.or.th หรือ facebook.com/niathailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๙ ก.ค. กรุงไทยคว้ารางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคลแห่งปี 2567 ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ลูกค้าตรงจุด
๑๙ ก.ค. NCP เนื้อหอม เปิดจอง IPO วันแรก กระแสตอบรับดีเกินต้าน
๑๙ ก.ค. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับ Gen Z: โอกาสและความท้าทายในยุคใหม่
๑๙ ก.ค. BDI เปิดเวที connect-the-dots #1: DATA-DRIVEN SUCCESS for SMEs ชี้ทางรอดผู้ประกอบการไทยด้วยการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนธุรกิจ
๑๙ ก.ค. MOUAWAD ร่วมกับ CI Talks ประกาศผล สาวงามผู้ชนะ Gold Winner 3 ท่าน จากโครงการ Voice for Change
๑๙ ก.ค. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169
๑๙ ก.ค. ก.แรงงาน เสริมศักยภาพ 540 อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำบริการแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
๑๙ ก.ค. TCDC เตรียมพร้อมเปิดบริการใหม่ 'Creative Lab' พื้นที่ปฏิบัติการต่อยอด Empowering Local Stories ของประเทศ
๑๙ ก.ค. คณะการท่องเที่ยวฯ DPU จับมือ บสย.จัดงานเสวนา Start Street Food สู่ธุรกิจ 200 ล้าน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เฮียนพ จากพ่อค้าขายหมูปิ้งข้างทาง
๑๙ ก.ค. โก โฮลเซลล์ สนับสนุนการคัดแยกขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งมอบถังขยะให้เทศบาลตำบลราไวย์ วางแหล่งท่องเที่ยว-ชุมชนสำคัญ