ผนึกกำลังพี่น้องสองราช ราชภัฏโคราช – ราชมงคลอีสาน MOU ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

จันทร์ ๐๒ กันยายน ๒๐๑๙ ๐๙:๒๑
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ลงนามร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งมีเป้าประสงค์ร่วมกันในการพัฒนา 5 ด้าน คือ 1. ด้านการจัดการศึกษา 2. ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 3. ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร 4. ด้านการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 5. ด้านอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร โดยก่อนการลงนามความร่วมมือทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มีการหารือแนวทางการขับเคลื่อนการทำงาน และมีมติเห็นพ้องต้องกันจัดตั้งคณะทำงาน ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น การวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบในการผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนทันที
ผนึกกำลังพี่น้องสองราช ราชภัฏโคราช ราชมงคลอีสาน MOU ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ สืบเนื่องจากทั้งสองมหาวิทยาลัย มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีปณิธานที่แน่วแน่ร่วมกันในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น นับเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และผลักดันให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ผนึกกำลังพี่น้องสองราช ราชภัฏโคราช ราชมงคลอีสาน MOU ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ผนึกกำลังพี่น้องสองราช ราชภัฏโคราช ราชมงคลอีสาน MOU ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ผนึกกำลังพี่น้องสองราช ราชภัฏโคราช ราชมงคลอีสาน MOU ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๒ อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท ประกาศแต่งตั้ง พิทักษ์ นรเทพกิตติ เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป
๑๗:๕๗ ซาลอนพาส ส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป
๑๗:๒๖ พีเอฟพี ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค มอบคุณค่าที่มากกว่าความอร่อย ในงาน THAIFEX ANUGA ASIA 2022
๑๗:๑๐ บราเดอร์มอบเงินบริจาคในโครงการ Brother Beat Cancer Run 2022 ช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งโลหิตที่ยากไร้ รพ.รามาฯ
๑๗:๑๓ เชลล์ ต่อยอดเสริมทักษะควบคู่การส่งเสริมความปลอดภัยทางท้องถนน ผ่านโครงการ ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์
๑๗:๕๖ เดอะ สตรีท รัชดา จัดกิจกรรม Butterfly Animal Camping สัมผัสผีเสื้อนานาชนิดและสัตว์แสนน่ารัก ภายในแคมป์เรียนรู้ชีวิตสัตว์ใจกลางกรุง
๑๖:๔๒ โรงพยาบาลในเครือ BDMS ร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ใน 2 การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก ในประเทศไทย
๑๖:๕๒ รมว.สุชาติ ขานรับนโยบายนายกฯ สั่ง กสร.สร้างความเข้าใจสิทธิ หน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง กรณีโควิด-19
๑๖:๐๔ กรมที่ดิน ลงนาม MOU ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาระบบการให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๑๖:๒๔ สนพ.สุโขทัย นำเสนอโครงการนวัตกรรมเชิงสังคม และเชิงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565