ม.ศรีปทุม ผนึก 3 สมาคม AIAT & ATCI & Thai IOT MOU ร่วมสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่

พุธ ๐๔ กันยายน ๒๐๑๙ ๑๐:๕๖
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย,สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย และสมาคมไทยไอโอที MOU ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ตอบโจทย์การพัฒนา Thailand 4.0

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) กับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ,สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย และสมาคมไทยไอโอที โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม , ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SPU กับศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย(AIAT) ,คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย(ATCI) และ คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมไทยไอโอที (Thai IOT) เพื่อร่วมกันสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้อง Board Room อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562

ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย รวมถึงการสร้างการเรียนรู้ให้กกับนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SPU ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงในวิชาชีพแก่นักศึกษา อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตบัณฑิตทางภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดแรงงาน และสร้างความได้เปรียบให้กับนักศึกษาได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพิ่มมาขึ้น

ผศ.ดร.ธนา กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางคณะฯ จึงได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ 3 สมาคม (AIAT ,ATCI ,Thai IOT) ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีทักษะในเชิงลึก สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาที่นักศึกษาสนใจเพิ่มเติมจากองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานของหลักสูตรและเพิ่มศักยภาพและโอกาสของนักศึกษาในการได้รับการจ้างงานภายหลังสำเร็จการศึกษาต่อไปด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑:๑๑ CPF ร่วมเวทีความยั่งยืน มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมอาหารสัตว์รักษ์โลก หนุนเป้าหมาย Net-Zero
๑๐:๕๔ ฉลองวันวาเลนไทน์ในบรรยากาศสุดหรูหลากสไตล์ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ
๑๐:๔๔ ฟิทช์คงอันดับเครดิต บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ที่ BBB-/AA(tha); แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
๑๐:๒๕ การประชุม FOMC รอบแรกของปี วันที่ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 66 คาดเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในอัตราที่ชะลอลงที่ร้อยละ 0.25
๑๐:๓๖ วีมิกซ์เปิดตัวแฟนโทเคนอย่างเป็นทางการ
๑๐:๑๑ KJL เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ
๑๐:๔๒ TPCH เซ็น MOU ใบรับรอง Renewable Energy กับญี่ปุ่น
๑๐:๕๕ TGE เปิดศักราชใหม่สดใส ชนะประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน จ.ชัยนาท 8 MW ดันกำลังการผลิตเติบโตแข็งแกร่ง ตามแผนยุทธศาสตร์มุ่งสู่ 200
๐๙:๐๐ ศูนย์พัฒนาการสื่อสารระหว่างประเทศของจีนประกาศความสำเร็จของงานฉลองตรุษจีนข้ามพรมแดนจีน-เวียดนาม
๐๙:๒๐ realme สนับสนุนงาน iQIYI VIP Thank You Fest ดันตลาดวิดีโอคอนเทนต์รับเทรนด์โซเชียลคนรุ่นใหม่