ราชภัฏโคราช จับมือ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี MOU พัฒนาความเป็นเลิศเครือข่ายการศึกษา

พฤหัส ๐๕ กันยายน ๒๐๑๙ ๑๖:๒๘
ราชภัฏโคราช จับมือ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี MOU พัฒนาความเป็นเลิศเครือข่ายการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ลงนามร่วมกับ นายธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทั้ง 2 ฝ่าย มีเป้าประสงค์โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านหลักสูตร การสอน งานวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน จึงมีเจตนารมณ์ในการประสานความร่วมมือ ที่จะพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่น ให้มีความเชื่อมโยง ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งรูปแบบความร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่าย โดยจะประสานความร่วมมือกันในทุก ๆ ด้าน เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางการศึกษาให้ก้าวไปสู่ระดับชาติและระดับสากล เรียกได้ว่าการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญ ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รวมไปถึงนักเรียน ที่เดินทางมาจากวิทยาลัย Yunnan Engineering Vocational College มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้ามาศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ที่วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 2 ปี และทำการเทียบโอนหน่วยกิต มาศึกษาในหลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จนสำเร็จการศึกษาและจะได้รับปริญญาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม
ราชภัฏโคราช จับมือ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี MOU พัฒนาความเป็นเลิศเครือข่ายการศึกษา ราชภัฏโคราช จับมือ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี MOU พัฒนาความเป็นเลิศเครือข่ายการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๒ อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท ประกาศแต่งตั้ง พิทักษ์ นรเทพกิตติ เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป
๑๗:๕๗ ซาลอนพาส ส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป
๑๗:๒๖ พีเอฟพี ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค มอบคุณค่าที่มากกว่าความอร่อย ในงาน THAIFEX ANUGA ASIA 2022
๑๗:๑๐ บราเดอร์มอบเงินบริจาคในโครงการ Brother Beat Cancer Run 2022 ช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งโลหิตที่ยากไร้ รพ.รามาฯ
๑๗:๑๓ เชลล์ ต่อยอดเสริมทักษะควบคู่การส่งเสริมความปลอดภัยทางท้องถนน ผ่านโครงการ ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์
๑๗:๕๖ เดอะ สตรีท รัชดา จัดกิจกรรม Butterfly Animal Camping สัมผัสผีเสื้อนานาชนิดและสัตว์แสนน่ารัก ภายในแคมป์เรียนรู้ชีวิตสัตว์ใจกลางกรุง
๑๖:๔๒ โรงพยาบาลในเครือ BDMS ร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ใน 2 การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก ในประเทศไทย
๑๖:๕๒ รมว.สุชาติ ขานรับนโยบายนายกฯ สั่ง กสร.สร้างความเข้าใจสิทธิ หน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง กรณีโควิด-19
๑๖:๐๔ กรมที่ดิน ลงนาม MOU ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาระบบการให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๑๖:๒๔ สนพ.สุโขทัย นำเสนอโครงการนวัตกรรมเชิงสังคม และเชิงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565