เพราะการทำวิจัย ต้องเข้าใจความต่าง Qualitative Consumer and Marketing Research: The Asian Perspectives and Practices หนังสือที่ควรอ่านก่อนทำวิจัยผู้บริโภคเอเชีย

อังคาร ๑๐ กันยายน ๒๐๑๙ ๑๐:๔๙
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และเจ้าของผลงานหนังสือ Qualitative Consumer and Marketing Research: The Asian Perspectives and Practices (งานวิจัยผู้บริโภคเชิงคุณภาพและการวิจัยการตลาด: มุมมองและข้อปฏิบัติในการทำวิจัยในบริบทเอเชีย) กล่าวถึงผลงานเล่มล่าสุดว่า "มีงานวิจัยเชิงคุณภาพมากมายในเอเชีย แต่มีจำนวนน้อยที่จะเน้นเรื่องวิธีการทำงานวิจัยในเอเชีย หนังสือเล่มนี้ พูดถึงความแตกต่างของโลกตะวันตกและเอเชียในเรื่องวิธีการทำงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านทั่วโลกเข้าใจ และสามารถดำเนินการวิจัยผู้บริโภคเชิงคุณภาพในตลาดเอเชียได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถวางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ"
เพราะการทำวิจัย ต้องเข้าใจความต่าง Qualitative Consumer and Marketing Research: The Asian Perspectives and Practices หนังสือที่ควรอ่านก่อนทำวิจัยผู้บริโภคเอเชีย

รศ. ดร.กฤตินี กล่าวเพิ่มเติมว่า "ผู้บริโภคชาวเอเชียมีแบบแผนทางพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การยึดติดกับกับกลุ่มและให้ความสำคัญกับลำดับชั้นทางสังคม ซึ่งในด้านการทำวิจัยนั้น จริงอยู่ผู้บริโภคชาวเอเชียเปิดให้สร้างความสัมพันธ์ได้ไม่ยาก แต่นักวิจัยมักต้องใช้เวลานาน และต้องหาเทคนิคที่เหมาะสมในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับผู้เข้าร่วมการวิจัยมากกว่าในประเทศตะวันตก"

"อยากให้นักวิชาการและผู้ที่สนใจในตลาดผู้บริโภคในเอเชียที่กำลังเติบโต รวมทั้งนิสิตนักศึกษา ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนลงมือทำวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อจะได้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในเอเชีย และสามารถปรับเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพให้เข้ากับตลาดเอเชียได้ (เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง)" รศ.ดร.กฤตินี กล่าว

รศ.ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดที่ศศินทร์ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) โดยสอนหลักสูตร MBA และ Executive MBA และสอนด้านการวิจัยผู้บริโภคและการตลาดเชิงคุณภาพ (ปริญญาเอก) อีกทั้งเป็นผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล รศ.ดร.กฤตินี ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในด้านการตลาดจาก Kellogg School of Management, Northwestern University มีความสนใจด้านการวิจัย และมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยผู้บริโภคเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง การตลาดการขับเคลื่อน (Social Movement Marketing) และการตลาดเพื่อสังคม ผลงานของ รศ.ดร. กฤตินีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำหลายแห่ง เช่น Journal of Consumer Research, Journal of Consumer Psychology, Journal of Retailing, Business Horizon, and Journal of Contemporary Ethnography นอกจากนี้ รศ.ดร. กฤตินียังเป็นคอลัมนิสต์ประจำสัปดาห์ของกรุงเทพธุรกิจตั้งแต่ปี 2548 บทความต่างๆของอาจารย์ได้รับการตีพิมพ์รวมเล่ม 4 เล่ม ได้แก่ Merry Marketing การตลาดเพื่อความสุข, Marketing Panorama การตลาดมุมกว้าง, Marketing Magnitude มิติการตลาด, Marketing Spectacles เลนส์การตลาด และยังมีผลงานตำรา Consumption and Marketing: The Asian Perspectives and Practices

ผู้ที่สนใจสามารถหาหนังสือ Marketing Research; The Asian Perspectives and Practices โดยสำนักพิมพ์ Springer ได้ที่เว็บไซต์ของ MacMillan International และที่ร้านหนังสือทั่วไป

เพราะการทำวิจัย ต้องเข้าใจความต่าง Qualitative Consumer and Marketing Research: The Asian Perspectives and Practices หนังสือที่ควรอ่านก่อนทำวิจัยผู้บริโภคเอเชีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๙:๑๘ วิศวะมหิดล - สยามไอโอที รวมพลังสู้ PM 2.5 ด้วยนวัตกรรมระบบแจ้งเตือนเรียลไทม์ ด้วยเทคโนโลยี IoT
๐๙:๔๔ รู้หรือไม่ ลูกสุนัขต้องกินอย่างไรจึงจะสุขภาพดี
๐๙:๐๓ TK Park สานฝันเยาวชน สร้างชุมชนการเรียนรู้ ร่วมโครงการ TK DreamMakers
๐๙:๕๘ ใหม่ นีเวีย ซัน ทริปเปิ้ล โพรเทค รวมการปกป้องแบบ 3X* ทั้งยูวี มลภาวะ และผลจากแสงสีฟ้า
๐๙:๒๗ ชวนชมหนังสั้นแบบออนไลน์
๐๙:๒๖ Dek64 พร้อมมั้ย!! นับถอยหลัง - 31 มี.ค.64 รับทุน SPU โควตา สูงสุด 15,000 บาท*
๐๙:๒๒ ปภ.ชี้แจงสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมา และพิจิตร บูรณาการทุกภาคส่วนลดผลกระทบจากภาวะขาดแคลนน้ำ
๐๙:๒๐ ซัมซุงเปิดตัวไลน์อัพกลุ่มผลิตภัณฑ์ทีวีและจอภาพปี 2021 นวัตกรรมเพื่อการค้นหาตัวตน ได้อย่างลึกซึ้งกว่าที่เคย
๐๙:๔๔ (dIA) Dynamic Intelligence Asia เปิดตัว 4 Smart solutions
๐๘:๓๑ บ้านปู เพาเวอร์เผยผลประกอบการปี 2563 ย้ำความสำเร็จด้วยกำลังผลิตเพิ่ม 427 เมกะวัตต์ มุ่งขยายพอร์ตอย่างสมดุลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน