กสทช. จับมือ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติสร้างความรู้เรื่อง Artificial Intelligence (AI) ผลักดันไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

จันทร์ ๒๓ กันยายน ๒๐๑๙ ๑๖:๐๔
สำนักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ภายใต้กรอบการประชุมใหญ่ WTDC จัด "การประชุมเชิงปฏิบัติการ NBTC-ITU-NIA Center of Excellence 2019" ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการประชุมสูงสุดของภาคการพัฒนาโทรคมนาคมแห่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU-D) ที่เป็นไปตามกำหนดในรัฐธรรมนูญ (Constitution) และอนุสัญญา (Convention) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วโลก อาทิ อเมริกา ยุโรป แอฟริกา อาหรับ และเอเชียแปซิฟิก ที่มาร่วมเสนอ แนะแนว เกี่ยวกับนโยบาย หรือดำเนินโครงการความร่วมมือต่างๆ ตลอดจนร่วมกันพิจารณากำหนดแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและเพื่อกำหนดทิศทางของแนวนโยบายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและกำกับดูแลโทรคมนาคมขององค์กรแต่ละหน่วยงานที่ดูแล โดยโครงการความร่วมมือดังกล่าว ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติ NBTC-ITU Center of Excellence 2019 ในประเด็นเรื่อง Artificial Intelligence Overview เป็นระยะเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม The Suite ชั้น 3 โรงแรม เรดิสัน บลูพลาซ่า กรุงเทพฯ
กสทช. จับมือ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติสร้างความรู้เรื่อง Artificial Intelligence (AI) ผลักดันไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

การจัดการประชุมเป็นไปตามโครงการความร่วมมือในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลภายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ภายใต้กรอบการประชุมใหญ่ WTDC ประจำปี พ.ศ.2562 เรื่อง "การประชุมเชิงปฏิบัติการ NBTC-ITU-NIA Center of Excellence 2019" ในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานพัฒนาด้านคมนาคมภายใต้กรอบการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยพัฒนาโทรคมนาคมปี ค.ศ.2017 (World Telecommunication Develop Conference : WTDC-17) ในการยกระดับและพัฒนาโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกิจการโทรคมนาคมภายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและเพื่อกำหนดทิศทางของแนวนโยบายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมและ ICT ตลอดจนพัฒนาความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีภายใต้โครงการความร่วมมือของ ITU-D ระหว่างประเทศสมาชิก ถือเป็นการเผยแพร่ความรู้ในด้าน Artificial Intelligence (AI) ให้แก่ประชาชนคือองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเทศสมาชิก

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่ 5G, Internet of Things (IoT), Blockchain, Big Data, Cloud, Digital Platform และ Artificial Intelligence (AI) ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้มีบทบาทที่สำคัญต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงผ่านเทคโนโลยีไปสู่ดิจิทัล ที่จะเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่กล่าวมานั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อภาคส่วน ICT และส่งผลต่อภาคส่วนสาธารณสุข เกษตรกรรม การคมนาคม การค้า และระบบการเงิน ที่จะมาเปลี่ยนแปลงช่วยพัฒนาศักยภาพและความสามารถของประชากรและองค์กรต่าง ๆ ภายในประเทศไทยให้เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

ดังนั้น โครงการความร่วมมือในการจัดการประชุมปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลเอเชียและแปซิฟิกระหว่างสำนักงาน กสทช. และ ITU ภายใต้กรอบการประชุมใหญ่ WTDC ประจำปี 2562 จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของประชากรและองค์กรต่าง ๆ พร้อมทั้งยังสอดคล้องกับแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่จะผลักดันประเทศไทยให้เข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (Digital Economy) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กสทช. จับมือ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติสร้างความรู้เรื่อง Artificial Intelligence (AI) ผลักดันไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล กสทช. จับมือ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติสร้างความรู้เรื่อง Artificial Intelligence (AI) ผลักดันไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล กสทช. จับมือ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติสร้างความรู้เรื่อง Artificial Intelligence (AI) ผลักดันไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔:๐๖ DIYECOM มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส
๑๔:๑๗ BEST Express จัดให้ รับส่งพัสดุชิ้นใหญ่ได้สูงสุด 100 กิโลกรัม
๑๔:๓๐ ไปรษณีย์ไทยร่วมสู้วิกฤตโควิด - 19 ระลอกใหม่ พร้อมส่งต่อความห่วงใยถึงทีมแพทย์ เปิดบริการส่งหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้รพ.ทั่วประเทศ
๑๓:๐๓ Kyo Roll En พร้อมเสิร์ฟ 5 เมนูมะม่วงน้ำดอกไม้ สดชื่นรับซัมเมอร์กับฤดูกาล Mango Mania
๑๓:๒๖ สร้างเวิร์คสเตชั่นช่วง Work From Home ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ด้วยระบบโต๊ะทำงาน JobTisch จาก เฮเฟเล่
๑๔:๕๓ ตั้งรับวิกฤตสุขภาพ ! ผุดโรดแมปความหวังใหม่แพทย์ไทย สร้าง รพ.วิจัยนวัตกรรม-เครื่องมือแพทย์ ลดพึ่งพาต่างชาติ
๑๔:๒๔ TNITY นำเสนอข้อมูลในงาน Opportunity Day โชว์ผลการดำเนินงาน ปี 63 กำไรพุ่ง 35% จ่ายปันผลผู้ถือหุ้น 50 สตางค์ต่อหุ้น
๑๔:๐๐ Mindray เปิดตัวเทคโนโลยีสารสนเทศ M-Connect มุ่งปลดล็อกศักยภาพอันมหาศาลในการติดตามอาการของผู้ป่วย
๑๓:๕๙ สนพ. สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2
๑๓:๕๒ วอลโว่ เปิดแผนยกระดับมาตรฐานศูนย์บริการ ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจร Volvo Certified Damage Repair Centre