ซันไลต์ ต่อยอดนโยบาย “ปฏิวัติพลาสติก” สู่คนรุ่นใหม่ สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเปิดนิทรรศการผลงานศิลปะสร้างสรรค์จากขยะพลาสติกโดยนักศึกษา 3 สถาบันพร้อมสมทบรายได้จากซันไลต์ ลิมิเต็ด อิดิชั่น หนุนโครงการจัดการขยะในชุมชนชายทะเล

จันทร์ ๒๑ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๑๗:๑๔
ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง โดยผลิตภัณฑ์ล้างจานซันไลต์ "ปฏิวัติพลาสติก" ตั้งแต่ต้นทางอย่างต่อเนื่อง นำแผนดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของยูนิลีเวอร์ (Unilever Sustainable Living Plan) มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม จับมือ 3 ตัวแทนนิสิต-นักศึกษานำเสนอผลงานศิลปะสร้างสรรค์จากพลาสติกเหลือใช้ "ซันไลต์ Go Green Art Exhibition" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการรักษ์โลกและกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ ลด-ละ-เลิก ใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจำวัน พร้อมผนึกกำลังเครือข่ายร้านค้า 7-11 เปิดตัวซันไลต์ ลิมิเต็ด อิดิชั่น ดีไซน์รักษ์โลกที่ออกแบบโดยนิสิต-นักศึกษา เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายไปสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์และลดขยะพลาสติกภายในโรงเรียนทับสะแกวิทยาและชุมชนโดยรอบในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้ชายฝั่งอ่าวไทย

นายโรเบิร์ต แคนเดลิโน ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เมียนมา ลาว และกัมพูชา กล่าวว่า "ตลอด 87 ปีที่ผ่านมา ยูนิลีเวอร์ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก การแก้ไขปัญหานี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภาครัฐเองก็ดำเนินการในหลายแนวทางเพื่อจัดการกับปัญหานี้ ทั้งโรดแม็ปการจัดการขยะพลาสติก และการลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน ในระหว่างการประชุมอาเซียนซัมมิท 2019"

"สำหรับยูนิลีเวอร์ เราได้นำแผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนมาใช้ตั้งแต่ปี 2553 เพื่อเป็นพิมพ์เขียวของการเติบโตที่ยั่งยืนของยูนิลีเวอร์ และช่วยพัฒนาสุขภาพของคนกว่า 1 พันล้านคนทั่วโลก รวมทั้งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การ "ปฏิวัติพลาสติก" เป็นกลยุทธ์นำไปสู่การลดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและยั่งยืน ภายในปี 2568 ยูนิลีเวอร์ตั้งเป้าทำให้บรรจุภัณฑ์พลาสติกของยูนิลีเวอร์ 25% ทำมาจากวัสดุรีไซเคิล และทำจากวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมนำไปรีไซเคิลและย่อยสลายได้ทั้ง 100% รวมทั้งการลดใช้พลาสติกผลิตใหม่ (Virgin Plastic) ลงครึ่งหนึ่งโดยใช้พลาสติกรีไซเคิลมากขึ้น และลดการใช้พลาสติกโดยรวมทั้งหมดให้ได้มากกว่า 1 แสนตัน นอกจากนี้ จะช่วยรวบรวมและนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกมาผ่านกระบวนการให้ได้มากกว่าที่ได้จำหน่ายออกไป โดยแบรนด์ซันไลต์ได้เริ่มเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว และคาดว่าจะทำได้สำเร็จเร็วกว่าเป้าหมายระดับโลก"

แผนการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนของยูนิลีเวอร์ ประกอบด้วยเป้าหมายสำคัญ 3 ประการได้แก่ 1) การพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกว่า 1 พันล้านคนทั่วโลก 2) การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ของยูนิลีเวอร์ลงเหลือครึ่งหนึ่ง และ 3) การปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนหลายล้านคนพร้อมกับการเติบโตทางธุรกิจของยูนิลีเวอร์

นายฤชุพัณณ์ ชูครุวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ล้างจาน บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า "ซันไลต์ มีเป้าหมายในการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทุก SKU ให้เป็นพลาสติกรีไซเคิล 100% ทั้งหมดภายในปี 2565 ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายของยูนิลีเวอร์ทั่วโลก เริ่มจากปี 2560 ที่ซันไลต์ได้เปิดตัวบรรจุภัณฑ์ขวดดีไซน์ใหม่ เปลี่ยนจากเดิมที่เป็นขวดพลาสติก HDPE ทรงกลมทึบสีเหลืองที่ใช้มายาวนาน เป็นขวด PET พลาสติกใสคุณภาพสูง ส่งผลให้ลดการใช้พลาสติกได้ถึง 274 ตันต่อปี (เทียบเท่ากับขวดซันไลต์ขนาด 150 มล. จำนวน 26 ล้านขวด) และในช่วงต้นปี 2562 นี้ ได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ที่ทำมาจากพลาสติกรีไซเคิล 100% ดังนั้น เราจึงจะลดการใช้พลาสติกได้รวม 551 ตันต่อปีทีเดียว พร้อมยังช่วยลดก๊าซที่ก่อภาวะเรือนกระจกลงได้ 56% นับเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทาง เพื่อความยั่งยืนของโลก สิ่งแวดล้อม และธุรกิจที่ต้องเดินหน้าไปพร้อมกัน"

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ "ซันไลต์ Go Green Art Exhibition" สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการ ลด-ละ-เลิก ใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง โดยการหันมาเลือกใช้พลาสติกรีไซเคิลให้มากขึ้น และนำบรรจุภัณฑ์มาใช้ซ้ำ รวมไปถึงการจัดการกับบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วอย่างเหมาะสม ได้รับความร่วมมือจาก 3 ตัวแทนนิสิต-นักศึกษา สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภายใต้หัวข้อ "Plastic Alive: คืนชีวิตคิดแบบพลาสติก" ที่สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อปัญหาขยะพลาสติก โดยทั้ง 3 ผลงานที่จัดแสดงประกอบด้วยผลงาน "พลาสเต่า" จากทีมมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใช้ "กระดองเต่า" เป็นรูปทรงหลักที่สื่อถึงสิ่งมีชีวิต และตัววัสดุที่ทำจากขวดพลาสติกทำหน้าที่สื่อถึงเรื่องปัญหาพลาสติกในชีวิตประจำวัน ผลงาน "Round Make" จากทีมมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่เปรียบเทียบถึงการที่มนุษย์บริโภคทรัพยากรมากจนท้ายที่สุดกลับมาทำร้ายตัวเอง เหมือนเกมงูกินไข่ที่ต้องกินไข่ไปจนกว่าจะตาย และผลงาน "อ้อมกอด" จากทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สะท้อนถึงการนำพลาสติกมารีไซเคิลเสมือนการมอบชีวิตและความสดใสคืนให้กับโลกของเรา ไม่แตกต่างกับการคลอดบุตรซึ่งเปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ เป็นการให้ชีวิตที่สดใส นอกจากนี้ "สกาย-วงศ์รวี นทีธร" ตัวแทนคนรุ่นใหม่หัวใจรักษ์โลก ยังมาแบ่งปันไอเดีย ลด-ละ-เลิกใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในแบบของตนเองในงานนี้อีกด้วย

พร้อมกันนี้ ซันไลต์ ยังได้ผนึกกำลังเครือข่ายร้าน 7-11 เปิดตัวบรรจุภัณฑ์ซันไลต์ ลิมิเต็ด อิดิชั่น ดีไซน์รักษ์โลก จากผลงานออกแบบของน้องๆ ทั้ง 3 สถาบัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สำหรับผลงานที่ชนะเลิศเป็นของทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกใช้สีเหลืองและสีฟ้าน้ำทะเลเป็นหลัก เพื่อสื่อถึงความต้องการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ความสดใส และความหวังในการร่วมมือกันเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน แสดงให้เห็นถึงความจริงใจและใส่ใจของซันไลต์ โดยซันไลต์ ลิมิเต็ด อิดิชั่น จะวางจำหน่ายในร้าน 7-11 จำนวน 120,000 ขวด ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ รายได้จากการจำหน่ายทุกขวดจะได้รับการสมทุบจากซันไลต์ 1 บาท เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนทับสะแกวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับกิจกรรมสนับสนุนการรณรงค์และลดขยะพลาสติกภายในโรงเรียนและชุมชน

ทั้งนี้ ผลงานศิลปะจากขยะพลาสติก "ซันไลต์ Go Green Art Exhibition" และผลงานทั้ง 3 ชิ้น จะถูกนำไปจัดแสดงชั้น 8 ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ถนนพระราม 9 ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม ถึง 17 พฤศจิกายนนี้ จากนั้น ซันไลต์จะร่วมมือกับโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand เพื่อแยกชิ้นส่วนของผลงาน และนำพลาสติกทั้งหมดไปรีไซเคิลเป็นผ้าจีวร เพื่อนำไปมอบให้กับวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการลดปริมาณขยะพลาสติก และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๓ ก.พ. มหาวิทยาลัยพะเยา ติดอันที่ 19 ของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking January 2023
๐๓ ก.พ. PQS เคาะราคาไอพีโอ 6 บาท เสนอขาย 7-9 ก.พ. พร้อมลงสนามเทรดกระดาน SET ภายในกุมภาฯ นี้ หวังเสริมศักยภาพธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง-ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
๐๓ ก.พ. เคทีซีจับมือ 10 โรงแรมลักซ์ชัวรี่ เปิดตัวแคมเปญ Layers of love มอบผ้าพันคอลายพิมพ์พิเศษ ฉลองเทศกาลแห่งความรัก
๐๓ ก.พ. LINE MELODY เปิดชาร์ตเพลงฮิตประจำเดือนมกราคม 2566 รับปีใหม่ด้วยแคมเปญพิเศษลุ้นบัตรคอนเสิร์ต Bowkylion Lanta
๐๓ ก.พ. มาสด้าส่งแคมเปญ Mazda Family Day ช่วงเวลาดีๆ กับข้อเสนอสุดพิเศษ ร่วมเป็นครอบครัวมาสด้า มอบความคุ้มค่าให้ลูกค้าตลอดกุมภาพันธ์
๐๓ ก.พ. สมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ จัดงาน SF Family Rally ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
๐๓ ก.พ. ทรู 5G จับมือซัมซุง มอบข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ Samsung Galaxy S23 Series สมาร์ทโฟนแห่งปี พิเศษเฉพาะลูกค้าทรูเท่านั้น เปิดจองแล้วที่ทรูช็อป ทรูสเฟียร์
๐๓ ก.พ. FTREIT โชว์ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี'66 แข็งแกร่ง! พร้อมจ่ายปันผล 0.1870 บาทต่อหน่วย เล็งทุ่ม 3,500 ล้านลงทุน พื้นที่เช่าเพิ่มเป็น 2.3
๐๓ ก.พ. เปอโยต์-จี๊ป ไลอ้อน ออโตโมบิล สยายปีกครั้งใหญ่ ปักหมุดย่านพระราม 5-ราชพฤกษ์ อวดโฉมโชว์รูมทันสมัย รองรับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่
๐๓ ก.พ. บล.ทิสโก้ลุ้น ! เลือกตั้งหนุนหุ้นไทยทะลุ 1,700 จุดแต่โอกาสปรับขึ้นต่อจากนี้เริ่มจำกัด