ไอไอเจ จับมือ ทีซีซี เทคโนโลยี กรุ๊ป ย้ำความสำคัญการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านเวที TH CDC 2019

พฤหัส ๐๗ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๕:๕๙
จากซ้าย - ทีมผู้บริหารจากทีซีซี เทคโนโลยี กรุ๊ป - ทิวา เพ็ชรรัตน์ Data Center Operation Director, นัจรี รุจิรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ, Stephanie Chiang (ที่ 3 จากซ้าย) W.Media General Manager และ ฮิโรทากะ คามาทะ (ที่ 4 จากซ้าย) Principal Consultant, Data Privacy บริษัทไอไอเจ, Vincent Liew (ตรงกลาง) W.Media Co-Founder & Director
ไอไอเจ จับมือ ทีซีซี เทคโนโลยี กรุ๊ป ย้ำความสำคัญการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านเวที TH CDC 2019

จากขวา -ทีมผู้บริหารจากทีซีซี เทคโนโลยี กรุ๊ป - วีรภัช เรืองเดช ผู้อำนวยการฝ่ายขาย รุ่งโรจน์ เจริญชัยกรณ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ บุศรินทร์ ประดิษฐยนต์ (ที่ 3 จากขวา) General Manager และวลีพร สายะสิต (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานไอทีแบบครบวงจร ร่วมกับบริษัท อินเตอร์เน็ต อินิชิเอทีฟ เจแปน (ไอไอเจ) หนึ่งในผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและคลาวด์สำหรับองค์กร ( Enterprise Cloud ) รายใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จัด Session: Trust in the Digital World and Data Privacy – The Emerging Challenges and Opportunities in Cloud Ecosystem เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านแนวทางปฎิบัติและข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พร้อมย้ำถึงความสำคัญเรื่องการโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: สหภาพยุโรป (GDPR) บนเวที Thailand Cloud & Datacenter Convention 2019 (THCDC 2019) ที่จัดโดย บริษัท ดับบลิว มีเดีย จำกัด จากประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับ OPEN-TEC (Inspired by TCC Technology) และกว่า 17 องค์กรพันธมิตรในอาเซียน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ

ทุกวันนี้มีการโอนย้ายข้อมูลไปทั่วโลกผ่านองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งหนึ่งในความท้าทายอันสำคัญที่องค์กรธุรกิจต้องเผชิญจากการใช้ประโยชน์คลาวด์ คอมพิวติ้ง นั้นคือกฎระเบียบข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่รัฐบาลทั่วโลกต่างผลักดันและสนับสนุนให้องค์กรมีการเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติตาม โดยกฎระเบียบเหล่านี้จำนวนมากจะจำกัดการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน เท่ากับว่าเมื่อผู้ประกอบการต้องเลือกโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ คอมพิวติ้ง (cloud computing infrastructure) ควรเปรียบเทียบข้อเสนอต่างๆ อย่างรอบคอบทั้งในแง่ของวิธีปฎิบัติตามกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวในระดับสากล (global privacy regulations) และวิธีในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างภูมิภาคและเขตอำนาจศาล ว่ามีความง่ายหรือยากอย่างไร

นาย ฮิโรทากะ คามาทะ Principal Consultant, Data Privacy บริษัท อินเตอร์เน็ต อินิชิเอทีฟ เจแปน (ไอไอเจ) ได้อธิบายถึงสาระสำคัญของหลักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสหภาพยุโรป ซึ่งถือเป็นหลักที่นำมาใช้เป็นแนวทางการปฏิรูปการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศในอาเซียน โดยเน้นประเด็นเกี่ยวกับสัญญาการปกป้องข้อมูลการถ่ายโอนข้ามพรมแดนที่เสถียรและเชื่อถือได้ รวมถึงประโยชน์ของคอนโทรลเลอร์ที่ใช้บริการคลาวด์ที่รองรับ Binding Corporate Rules [BCRs] ฯลฯ

"กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่อุบัติขึ้นใหม่ในกลุ่มประเทศหลักทั่วโลก เฉพาะอย่างยิ่งกฎระเบียบเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดนนั้นถือเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สำหรับองค์กรธุรกิจระดับโลกที่ใช้บริการคลาวด์ที่ได้รับการรับรอง Binding Corporate Rules (BCRs) แสดงให้เห็นว่าองค์กรนั้นๆ ให้ความสำคัญต่อการปฎิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงอันจะเกิดจากข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนข้อมูลข้ามพรมแดน ไม่ใช่เพียงในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปแต่รวมถึงอีกหลายประเทศหลักทั่วโลก ซึ่งไอไอเจเองเรามุ่งมั่นที่จะขยายขอบข่ายการครอบคลุม ในส่วนของ Cloud solution ที่ได้รับรอง BCRs ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตร ภายใต้แบรนด์ GIO" กล่าวโดยนายฮิโรทากะ

ทั้งนี้ การขอความยินยอม ถือเป็นหนึ่งหลักการปฎิบัติพื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญ สำหรับการส่งต่อข้อมูลตามระเบียบใน GDPR ซึ่งสหภาพยุโรปต้องการกรอบปฎิบัติที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นกว่าวิธีปฎิบัติปกติในการถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดน ซึ่งรวมถึงกรอบปฎิบัติอันได้แก่ Standard Contractual Clauses (SCCs) และ Binding Corporate Rules (BCRs) โดยนายฮิโรทากะ ได้กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันไอไอเจอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอนุมัติ BCRs หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคาดว่าจะได้ทราบผลอนุมัติเร็วๆ นี้

ด้านนางสาวนัจรี รุจิรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการคลาวด์เต็มรูปแบบ ด้วยเสถียรภาพของระบบคลาวด์ที่ทำงานอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของกลุ่มบริษัททีซีซี เทคโนโลยี (TCC Technology Group) ซึ่งกลุ่มเราเคารพในความเป็นส่วนตัวและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล "ลีพโซลูชั่นอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือกับทางไอไอเจเรื่องแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ ให้สามารถนำระบบคลาวด์มาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและสอดคล้องกับหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: สหภาพยุโรป"

เกี่ยวกับ ทีซีซี เทคโนโลยี กรุ๊ป

กลุ่มบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบครบวงจร ที่ประกอบไปด้วยบริษัทในเครือได้แก่ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) บริษัท ลีพ โซลูชั่นส์ เอเชีย จำกัด และบริษัท ชินทรัพย์ จำกัด โดยเป็นกลุ่มบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับสถานะพันธมิตรด้านโซลูชันจากเอสเอพีใน 3 ด้าน ได้แก่ SAP Hosting/SAP Cloud/ SAP Hana Certified Partner ทั้งนี้กลุ่มบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัดยังร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรชั้นนำระดับโลกอีกหลายแห่ง เช่น ไมโครซอฟท์ ไอบีเอ็ม เดลล์ และซิสโก้ อนึ่ง เพื่อสร้างความไว้วางใจในบุคลากร ลูกค้า และพันธมิตร กลุ่มบริษัทจึงตั้งเป้าหมายสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ลูกค้าในระดับภูมิภาค สร้างความแตกต่างด้วยมูลค่าสูงสุดในการให้บริการ (Best Valued Solutions) ผ่านการสร้างนวัตกรรม (Innovation) โครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัย (Secured Facilities) ตามมาตรฐาน ISO27001 และคลาวด์ที่ปลอดภัย (Secured Cloud) ตามมาตรฐาน CSA STAR ทีมผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ (Experienced Professionals)

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.tcc-technology.com

เกี่ยวกับ OPEN-TEC

OPEN-TEC คือ ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Tech Knowledge Sharing Platform) ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งต่อภาคธุรกิจ การศึกษา และสังคม โดยถูกออกแบบให้เป็นเสมือน Corporate Innovation Lab เคลื่อนที่ ซึ่งจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมด้วยเทคโนโลยี เครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญ และองค์ความรู้หลากหลายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายในการสร้างเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ 3 มิติหลัก ได้แก่ 1. ด้านการสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ Learning Society 2. ด้านการยกระดับดิจิตอลให้กับองค์กร Digitalization 3. ด้านการสร้างคุณค่าร่วมสู่การพัฒนาในวงกว้างเพื่อความยั่งยืนของชุมชน (Create Shared Value towards Sustainable Community)

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.open-tec.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๒๓ โมรินากะ ลุยตลาดออนไลน์ ส่งตรงผลิตภัณฑ์ อร่อย-กินเพลิน-ดีต่อสุขภาพ มัดใจผู้บริโภคไทย
๑๖:๐๓ TM เผยงบปี 2563 กำไรสุทธิ 41.69 ล้านบาท เดินหน้าปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น พร้อมเคาะจ่ายปันผล 14 พ.ค.นี้
๑๖:๒๔ ทริส คอร์ปอเรชั่น เตรียมจัดงาน TRIS Annual Forum ภายใต้แนวคิด Maturity in Privacy เผยแพร่ความสำคัญของ Data Governance และ
๑๖:๑๑ อินโดรามา เวนเจอร์ส แถลงผลประกอบการปี 2563
๑๖:๓๕ 'เดอะเซนโทร คอนโด บางแสน' ยอดขายดีต่อเนื่อง ตอกย้ำความเป็นหนึ่ง แบบห้อง Dual Key แห่งเดียวในภาคตะวันออก มั่นใจ EEC
๑๖:๑๐ ดาร์วิดฯ จับมือธ.ไทยเครดิตขายสินทรัพย์ติดจำนอง
๑๖:๕๘ ATT จับมือ TEPCO PG คว้างานที่ปรึกษาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยใต้ดินลุมพินี กฟน.
๑๖:๐๙ เอ็นไอเอ เตรียมส่ง 66 สตาร์ทอัพฮีโร่ ร่วมแก้วิกฤตภาคเกษตรไทย พร้อมโชว์ 3 เทรนด์นวัตกรรมเกษตรทำแล้วรวย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การบริโภคปี
๑๖:๐๖ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ประกาศผลประกอบการปี 2563 รับรู้รายได้ 5,748.82 ล้านบาท ขยายตัว 24% กำไรสุทธิ 1,333.17 ล้านบาท ขยายตัว
๑๖:๒๔ คณะวิศวฯ มก. สนับสนุนงบฯ 3 ล้านบาท เดินหน้าพัฒนา นวัตกรรมต้านภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง