กปภ. รณรงค์ “1 ครอบครัว 1 กระทง” เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ศุกร์ ๐๘ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๗:๐๐
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ส่งเสริมประชาชนสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 เชิญชวนให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติและย่อยสลายง่ายมาประดิษฐ์กระทง พร้อมขอขมาพระแม่คงคาด้วยแนวคิด "1 ครอบครัว 1 กระทง" อนุรักษ์แหล่งน้ำให้สะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน
กปภ. รณรงค์ 1 ครอบครัว 1 กระทง เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันมีแนวโน้มน่ากังวลมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน้ำที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชน และสะท้อนถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีที่งดงามของชาวไทยมาตั้งแต่อดีต กปภ. ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณภาพน้ำในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่กำลังจะถึงนี้ กปภ. ในฐานะผู้ผลิตและส่งให้บริการน้ำสะอาดให้บริการประชาชนใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทง ควบคู่กับการช่วยกันอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติโดยเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และสามารถเก็บได้ง่าย เช่น กาบกล้วย ดอกไม้ ใบตอง เป็นต้น และควรหลีกเลี่ยงวัสดุที่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานและเป็นอันตรายต่อสัตว์และพืชน้ำ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงสู่แม่น้ำลำคลองอันเป็นการสร้างมลภาวะทางน้ำ เพื่อเป็นการลดมลพิษที่เกิดจากกระทงซึ่งอาจส่งผลกระทบกับคุณภาพน้ำดิบที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปาต่อไป

ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ปัญหาด้านมลภาวะทางน้ำอาจจะทำให้ประชาชนกังวลเรื่องคุณภาพน้ำที่นำมาผลิตและส่งจ่ายแก่ประชาชน อย่างไรก็ตาม กปภ. ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปานั้น มีกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนที่ได้มาตรฐานและผ่านเกณฑ์การรับรองตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนด ประชาชนสามารถใช้อุปโภคบริโภคได้มั่นใจและปลอดภัยต่อสุขภาพอย่างแน่นอน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๔๑ การเติบโตของ 'Digital Life Commerce' ต้องการนวัตกรรมมากขึ้นในปีนี้
๑๗:๑๘ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการทำสายคล้องหน้ากาก รุ่นที่
๑๗:๐๐ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พร้อมจัดฝึกทักษะฟรี ! สร้างแรงงานใหม่ อย่างมีคุณภาพ เพิ่มโอกาสผู้ที่อยากมีทักษะฝีมือ
๑๗:๓๐ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม
๑๗:๓๕ รพ.เวชธานี รับคณะผู้บริหาร CEO#4 ศึกษาดูงาน-ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
๑๗:๐๑ เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสุขภาพที่แข็งแรงไปกับซันคิสท์
๑๗:๕๑ สพร.6 ขอนแก่น ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า
๑๗:๐๐ กสร. แจงข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในกิจการก่อสร้าง คุมเข้มให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๑๗:๒๑ สพร.19 เชียงใหม่ ส่งเสริมเอกชนพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง ขับเคลื่อนโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๗:๐๔ ประกาศ! สพร.17 ระยอง รับสมัครฝึกอบรม