ภาพข่าว: มูลนิธิซิตี้ ร่วมยูเอ็นดีพี จัดเวิร์กช็อป “ยูธ โคแล็บ ประเทศไทย 2562”

พุธ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๖:๑๑
นางสาววันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย และตัวแทนมูลนิธิซิตี้ และ มร. เรโน เมเยอร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ร่วมเปิดงาน "ยูธ โคแล็บ ประเทศไทย 2562" เปิดพื้นที่ส่งเสริมศักยภาพ โอกาส และทุนทรัพย์ให้กับเยาวชนไทย ในการร่วมแก้ไขปัญหาสั่งคมอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างสรรค์ไอเดียนวัตกรรม และองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม คลายปมปัญหาสังคม ภายใต้หัวข้อ "เคารพความแตกต่าง เปิดรับความหลากหลาย" สะท้อนความมุ่งมั่นของเยาวชนไทย ที่ต้องการนำความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาประเทศในอนาคต ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สมูทไลฟ์ ทาวเวอร์ ถ.สาธรเหนือ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว: มูลนิธิซิตี้ ร่วมยูเอ็นดีพี จัดเวิร์กช็อป ยูธ โคแล็บ ประเทศไทย 2562

เกี่ยวกับ มูลนิธิซิตี้

มูลนิธิซิตี้ มีบทบาทในการทำงานที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ ของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนทั่วโลกให้ดีขึ้น ด้วยการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินอย่างทั่วถึง การสร้างอาชีพสำหรับเยาวชน รวมถึงสร้างสภาพเศรษฐกิจของชุมชนที่ดีขึ้น นอกจากการให้ความช่วยเหลือแล้ว มูลนิธิซิตี้ ยังได้ใช้ความเชี่ยวชาญในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำ และความพร้อมของพนักงาน ที่สนับสนุนให้พันธกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ และขับเคลื่อนแนวคิดความเป็นผู้นำ และนวัตกรรม ดูข้อมูลเพิ่มเติมของมูลนิธิฯ ที่ www.citifoundation.com

เกี่ยวกับ "ซิตี้"

ธนาคารชั้นนำของโลก ที่ให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 200 ล้านราย ในกว่า 160 ประเทศ และเขตปกครองทั่วโลก ซิตี้นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินที่หลากหลายให้กับลูกค้าบุคคล องค์กร ภาครัฐและสถาบันต่างๆ โดยธุรกิจหลักครอบคลุมการธนาคารและสินเชื่อเพื่อลูกค้าบุคคล (สายบุคคลธนกิจ) ธนาคารเพื่อองค์กรและการลงทุน (สายสถาบันธนกิจและวาณิชธนกิจ) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ รวมถึงบริการบริหารความมั่งคั่ง ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.citigroup.com | ทวิตเตอร์: @Citi | ยูทูป: www.youtube.com/citi | บล็อก: new.citi.com | เฟซบุ๊ก: www.facebook./…om/citi | ลิงก์อิน: www.linkedin.com/company/citi

เกี่ยวกับ UNDP

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP เป็นองค์กรพัฒนาในเครือขององค์กรสหประชาชาติซึ่งทำ งานกับกว่า 170 ประเทศทั่วโลกเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) โดยได้ดำเนินการสนับสนุนและเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือกับรัฐบาลไทยและประชาชนไทยมากว่า 50 ปี การทำ งานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในประเทศไทยมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคมอย่างรอบด้านและยั่งยืนตามแนวทางการยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ผ่านโครงการความร่วมมือต่างๆ ทั้งในเรื่องการปกป้องสิทธิมนุษยชน การเพิ่มขีดความสามารถและความเสมอภาคให้แก่ประชาชนทั้งเพศชายและหญิง ชนกลุ่มน้อย คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติทำ งานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ในการให้คำ ปรึกษาระดับนโยบายและระดับผู้เชี่ยวชาญเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และดำ เนินการพัฒนาในหลากหลายด้าน เช่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การต่อต้านคอร์รัปชั่น การสร้างชุมชนที่น่าอยู่และยั่งยืน และการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑:๒๘ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมเปิดกิจกรรมเปิดโลกควนปริง สืบสานตำนานมีดพร้านาป้อ
๑๑:๓๕ เบเยอร์มอบผลิตภัณฑ์สีนวัตกรรมแก่สถาบันบำราศนราดูร
๑๑:๐๐ หัวเว่ย เปิดตัวโซลูชัน Digital Power Zero Carbon Network ช่วยผู้ประกอบการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์
๑๑:๕๙ เหล่าผู้พิทักษ์รับ เหรียญอัญเชิญ x 1,000 ทุกคน!!! เฉลิมฉลองการเปิดเกม A3: STILL ALIVE ครบ 100 วัน
๑๐:๔๗ SVI รุกผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ป้อนอุตสาหกรรมเมกะเทรนด์ของโลก รับลูกค้าสหรัฐฯ และจีน ดันไทยเป็นฐานผลิตตัวรับส่งสัญญาณความเร็วสูงสำหรับ
๑๐:๑๗ กยท. ร่วมประชุม PIT IMT-GT Rubber Cities ครั้งที่ 1 หาแนวทางขับเคลื่อนเมืองยางพารา 3 ประเทศ หนุนเป็นเขตเศรษฐกิจด้านยางพารา
๑๐:๕๖ ก.แรงงาน เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ สปก.สู้โควิด-19
๑๐:๒๑ 3BB ให้ลูกค้าอยู่บ้านปลอดภัย ชำระค่าบริการออนไลน์มอบความคุ้มค่าให้ถึง 2 ต่อ
๑๐:๔๔ ผู้บริหารรุ่น 2 วี คาร์โก เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมประกวดรางวัล ELMA ของกระทรวงพาณิชย์
๑๐:๒๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรม สาขาการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ