ม.หอการค้าไทยเปิดบ้านต้อนรับภริยานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ร่วมสร้างเยาวชนคุณภาพผ่านโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

ศุกร์ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๕:๑๓
ม.หอการค้าไทยเปิดบ้านต้อนรับภริยานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ร่วมสร้างเยาวชนคุณภาพผ่านโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์
ม.หอการค้าไทยเปิดบ้านต้อนรับภริยานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ร่วมสร้างเยาวชนคุณภาพผ่านโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ (Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program) เป็นโครงการตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นกับรัฐบาลประเทศในเอเชียอาคเนย์ 5 ประเทศ คือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์และประเทศไทย โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวัฒนธรรมและวิชาการระหว่างเยาวชนในระดับนานาชาติซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีระยะเวลาการดำเนินโครงการ 51 วัน บนเรือนิปปอนมารูรวมถึงประเทศต่างๆที่เรือเทียบท่า ที่สำคัญมีรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับ 10 ประเทศอาเซียน เริ่มก่อตั้งในปี2517และดำเนินการโครงการต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่46 โดยมีตัวแทนเยาวชนและหัวหน้าคณะเยาวชนที่ผ่านคัดเลือกจากรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นและประเทศสมาชิกอาเซียน โครงการนี้จะมีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมบนเรือและกิจกรรมในประเทศที่เรือแวะเยือน ได้แก่ การอภิปรายทางวิชาการในหัวข้อที่กำหนด กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อการ เสริมสร้างความเข้าใจอันดีในกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ การเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญระดับประเทศการพักกับครอบครัวเจ้าภาพ และการไปทัศนศึกษายังสถานที่สำคัญในประเทศนั้นๆ

ล่าสุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับสมาคมเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้หญิง อากิเอะ อาเบะ ภริยาของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและคณะฯ ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเคยมีโอกาสต้อนรับคณะเยาวชนจากโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ถึงสองรุ่นได้แก่ รุ่นปี 2559 และ 2561 เยาวชนและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ แลกเปลี่ยนทัศนคติ ส่งเสริมความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ร่วมกับเยาวชนโครงการเรือเยาวชนฯ ซึ่งสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการเรือเยาวชนฯ อีกทั้งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจำนวนกว่าร้อยชีวิตยังได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมเรือนิปปอนมารู ที่ท่าเรือคลองเตยทั้งสองครั้งอีกด้วย การจัดกิจกรรมดังกล่าวสามารถผลิตอาจารย์บุคลากรที่มีศักยภาพและคุณภาพกลับมาสอนที่มหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาเยาวชนรุ่นต่อไป

ผู้หญิง อาเบะ อากิเอะ ภริยา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น กล่าวว่า "ดิฉันรู้สึกดีใจที่โครงการเรือเยาวชนมีประโยชน์ต่อเยาวชนในอาซียน รวมถึงประเทศไทย ทุกคนสนับสนุนให้มีโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเยาวชนได้ในทิศทางที่ดี

อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่เยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเพื่อนเยาวชนแต่ละประเทศเป็นเวลานาน เยาวชนทุกคนสามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั่วไป รวมไปถึงเรื่องวิชาการอย่างตรงไปตรงมาและจริงใจ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นยินดีที่จะสนับสนุนโครงการเรือเยาวชนให้มีรุ่นต่อ ๆ ไปอย่างแน่นอน

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า "มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสต้อนรับภริยาของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและคณะฯ ร่วมกับสมาคมเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยครั้งนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นสถาบันเอกชนชั้นนำการศึกษาด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการไม่แสวงกำไร การร่วมมือกันครั้งนี้สามารถสร้างตัวแทนเยาวชนที่มีความเป็นผู้นำ สามารถสร้างความแตกต่างให้สังคม เข้าใจถึงความหลากหลายของสังคมด้านต่างๆ และมีจิตใจที่มุ่งเน้นการทาประโยชน์และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมที่สำคัญยังผลิตบุคลากรอาจารย์ที่เป็นเยาวชนเรือ 4 ท่าน และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพออกมาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้เยาวชนรุ่นต่อไป โดยเยาวชนและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ แลกเปลี่ยนทัศนคติ ส่งเสริมความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้น ร่วมกับเยาวชนโครงการเรือเยาวชนฯ ซึ่งสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการเรือเยาวชนฯและสอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยหการค้าไทย"

ม.หอการค้าไทยเปิดบ้านต้อนรับภริยานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ร่วมสร้างเยาวชนคุณภาพผ่านโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ม.หอการค้าไทยเปิดบ้านต้อนรับภริยานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ร่วมสร้างเยาวชนคุณภาพผ่านโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ม.หอการค้าไทยเปิดบ้านต้อนรับภริยานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ร่วมสร้างเยาวชนคุณภาพผ่านโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๔๒ วิริยะประกันภัย สนับสนุน กรมราชทัณฑ์ มอบหนังสือสู่ ห้องสมุดพร้อมปัญญา ทั่วประเทศ
๑๗:๕๒ ศุภาลัย บุกเมืองคอน ส่งแบรนด์ พรีมา วิลล่า คฤหาสน์หรู ราคาเริ่ม 5 - 10 ล้านบาท
๑๗:๔๔ โปรโมชั่น Advance Purchase และ Stay Longer Save More ที่ทินิดี กอล์ฟ รีสอร์ท ภูเก็ต
๑๗:๑๐ Deep Renewal Massage ที่ ควอน สปา โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
๑๗:๕๗ เด็กแฟชั่นธุรกิจ DPU คว้า Top 5 ระดับประเทศ มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก
๑๖:๒๒ บิ๊กซี ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน โครงการ อบด้วยใจ ส่งไปด้วยรัก CROISSANTS TOGETHER
๑๖:๒๕ วศ. เป็นห้องปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เร่งปรับบทบาทรองรับภารกิจบริการทางวิทยาศาสตร์ให้รวดเร็วและมีคุณภาพ
๑๖:๐๒ NRF ก้าวสู่การลงทุน E-commerce Platform ระดับโลก ผลักดันเป้าหมายรายได้แตะ 3,000 ล้านบาทเร็วกว่าคาด
๑๖:๑๗ พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ส่งเสริมทักษะฝีมือคนพิการ
๑๖:๐๙ เมซอง แบร์เช่ ปารีส ให้คุณสัมผัสความสดชื่นสุดพลังในฤดูร้อนนี้ กับโปรโมชั่นชุดผลิตภัณฑ์ The Essence of