“ดอยคำ” ร่วมสนับสนุน มติคณะรัฐมนตรี ใช้ผลิตภัณฑ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่

อังคาร ๑๙ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๑:๐๔
จากที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบรณรงค์ให้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไทย เพื่อเป็นของขวัญของที่ระลึกในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ อาทิ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ดอยคำ มูลนิธิโครงการหลวง สินค้าโอทอป เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้มากขึ้น และกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในชนบทส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนด้านเศรษฐกิจในระดับฐานราก โดยมีผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด หนึ่งในโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงตั้งขึ้นเพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ในพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน มาแปรรูปผ่านโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง ๓ แห่ง เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าตรา "ดอยคำ" และเพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และ ต่อยอด ตามพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนการสานต่อจากพระบรมราโชบายของพระองค์ท่าน คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา "ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙ พระราชทานดอยคำไว้ในแง่ของการพัฒนาเรื่องความเหลื่อมล้ำ ด้านชีวิตความเป็นอยู่ รายได้ เป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับเกษตรกรรมในเมืองไทย ให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแนวทางของท่านทำมาได้จวบจนปัจจุบันนี้ และในอนาคตสืบไป"

สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกรไทยด้วยการสนับสนุนกระเช้าผลิตภัณฑ์ดอยคำที่มาจากผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรไทย เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์จากโครงการตามพระราชดำริอื่นๆ โดยสามารถสั่งซื้อกระเช้าผลิตภัณฑ์ดอยคำ ได้ที่ร้านดอยคำ ทุกสาขา ร้านโครงการหลวง ร้านตัวแทนจำหน่าย และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นพิเศษจากดอยคำ

ผ่านช่องทาง [email protected]: http://bit.ly/2QbPLrC,

INSTAGRAM: http://bit.ly/2Q9Ql9

TWITTER: http://bit.ly/2CvImkg

www.doikham.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑:๒๑ บลจ.ทิสโก้จับจังหวะออกทริกเกอร์หุ้นไทย รับกระแสเงินกองทุน RMF- SSF ไหลเข้า เศรษฐกิจฟื้น
๑๑:๒๓ WFX ออเดอร์ปัง-ปัง-ปัง!
๑๑:๓๕ เคทีซีชวนสมาชิกช้อปบิวตี้ไอเท็มสุดคุ้ม ที่อีฟแอนด์บอยทุกสาขาและช่องทางออนไลน์
๑๑:๐๕ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา All For Education เน้นสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ในงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี
๑๑:๓๘ สามย่านมิตรทาวน์ ฉลองครบรอบ 3 ปี มากกว่าการใช้ชีวิต ตอกย้ำความเป็นคลังแห่งอาหารและการเรียนรู้
๑๑:๕๓ ไอ เหนื่อย เจ็บหน้าอก! ส่องอาการ Long COVID เมื่อโรคหายแต่ยังป่วยไม่จบ
๑๑:๓๙ PROEN เป็นตัวแทนสมาคมผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตและคลาวด์ไทย บรรยายในงานอบรม การให้บริการ Cloud Service กับภารกิจ Cyber Security และ Data Protection
๑๑:๕๙ อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ร่วมกับ เดอะ สตรีท รัชดา ส่งมอบโลหิตให้สภากาชาดไทย ในกิจกรรม BLOOD DONATION ครั้งที่
๑๑:๕๕ PROUD จับมือ 2 พันธมิตร BNH - BeDee ยกระดับการดูแลสุขภาพแบบไฮบริด เพื่อคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบของลูกบ้าน
๑๑:๓๑ IHL ส่ง MOMO FRIENDS วางขายใน Tops market