วว./มูลนิธิโครงการหลวง บูรณาการความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

อังคาร ๒๔ ธันวาคม ๒๐๑๙ ๑๖:๒๖
ดร. จรัลธาดา กรรณสูตร องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มูลนิธิโครงการหลวง และ วว. ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และบูรณการในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โอกาสนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ศาสตราจารย์เกียรติคุณพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. และ ดร.พงศธร ประภักรางกูล ผู้อำนวยการศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วว. ดร.ชนะ พรหมทอง นักวิจัยอาวุโส ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
วว./มูลนิธิโครงการหลวง บูรณาการความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

ความร่วมมือทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้ จะได้ร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านเห็ดและวานิลลาให้สามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนของมูลนิธิโครงการหลวงและตามพระราชประสงค์และพระราโชบาย รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พื้นที่ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และห้องปฏิบัติการในด้านงานวิจัยและพัฒนาด้านเห็ดและวานิลลาทั้งในพื้นที่ วว. รับผิดชอบและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการของนักวิจัยและบุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวง และ วว.ในระดับต่างๆ ให้มีความรู้ด้านเห็ดวานิลลาจากการวิจัยและการศึกษาร่วมกันในทุกมิติของการพัฒนาพื้นที่สูง

อนึ่ง วว. เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานสนับสนุนโครงการหลวงมาเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี และก่อให้เกิดคุณูปการระหว่างกันมากมาย ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ วว. ในการร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกันพัฒนาพื้นที่สูงในทุกมิติ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานแนวพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่สูง และลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๕:๐๑ BAM ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดปทุมธานี
๑๕:๒๔ เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : DataGuard Administration
๑๕:๔๒ เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : New Features
๑๕:๓๒ เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : PL/SQL Programming
๑๕:๕๘ Traveloka ส่งแคมเปญ 'Welcome to Thailand Again' ชวนนักท่องเที่ยว สัมผัสความตื่นตาตื่นใจของเมืองไทยอย่างปลอดภัย
๑๕:๓๓ กรุงศรีคาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ 33.15-33.60 ภัยเงินเฟ้อโลกคุกคาม
๑๔:๐๔ TPCH ใจป้ำ!
๑๕:๒๐ เมืองเหิงสุ่ยจัดงานวิ่งมาราธอน Hengshui Lake Marathon National Marathon Championships (Hengshui Station) ประจำปี
๑๔:๑๔ Good Food Good Feel วันดีดีกับอาหารดีดีที่ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ตอบรับชีวิตวิถีใหม่ ช้อปปลอดภัยสไตล์ New
๑๔:๔๙ ศุภาลัย คว้า 4 รางวัลฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2563 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน