วว./มูลนิธิโครงการหลวง บูรณาการความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

อังคาร ๒๔ ธันวาคม ๒๐๑๙ ๑๖:๒๖
ดร. จรัลธาดา กรรณสูตร องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มูลนิธิโครงการหลวง และ วว. ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และบูรณการในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โอกาสนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ศาสตราจารย์เกียรติคุณพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. และ ดร.พงศธร ประภักรางกูล ผู้อำนวยการศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วว. ดร.ชนะ พรหมทอง นักวิจัยอาวุโส ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ความร่วมมือทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้ จะได้ร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านเห็ดและวานิลลาให้สามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนของมูลนิธิโครงการหลวงและตามพระราชประสงค์และพระราโชบาย รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พื้นที่ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และห้องปฏิบัติการในด้านงานวิจัยและพัฒนาด้านเห็ดและวานิลลาทั้งในพื้นที่ วว. รับผิดชอบและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการของนักวิจัยและบุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวง และ วว.ในระดับต่างๆ ให้มีความรู้ด้านเห็ดวานิลลาจากการวิจัยและการศึกษาร่วมกันในทุกมิติของการพัฒนาพื้นที่สูง

อนึ่ง วว. เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานสนับสนุนโครงการหลวงมาเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี และก่อให้เกิดคุณูปการระหว่างกันมากมาย ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ วว. ในการร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกันพัฒนาพื้นที่สูงในทุกมิติ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานแนวพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่สูง และลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๕๗ MASTER โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช หนึ่งในผู้นำศัลยกรรมครบวงจรของไทย แต่งตัวเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ mai
๑๖:๕๘ คนรักสัตว์เลี้ยงห้ามพลาด !! มหกรรมเพื่อสัตว์เลี้ยงยิ่งใหญ่แห่งปี สมาร์ทฮาร์ท พรีเซนต์ ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท วาไรตี้ เอ็กซิบิชั่น ครั้งที่
๑๖:๑๕ เปิดงานสัมมนาเรื่อง ประมวลกฎหมายแรงงานไทย : พลิกโฉมทันยุคสู่สากล
๑๖:๐๖ เตรียมพบกับ OPPO A77s และ OPPO A17 สมาร์ตโฟนเต็มอิ่มทุกเอ็นเทอร์เทนเมนต์ คุ้มค่า ราคาโดนใจ
๑๖:๒๒ คิง เพาเวอร์ เร่งปลุกกำลังซื้อนักเดินทาง ฉลองการเดินทางครั้งใหม่ในงานครบรอบ 33 ปี
๑๖:๐๐ ไลออนเดลบาเซลขยายโรงงานผลิตตัวเร่ง มุ่งขับเคลื่อนโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
๑๖:๐๖ ITNS ทีมบริหารขั้นเทพ
๑๖:๒๖ วช.ให้ทุนทีมเศรษฐศาสตร์ มช. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการอยู่รอดของวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
๑๖:๓๖ วช.สนับสนุนนักวิจัย มก. พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับตื้นและการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
๑๖:๕๙ ทะลายปัญหาคอขวดของแพลตฟอร์มรวมศูนย์ด้วย Data Mesh