DPUX ชวนผู้สนใจร่วมเปิดมุมมอง “China 5.0 วัฒนธรรมจีนกับการพัฒนาเทคโนโลยี”

อังคาร ๒๑ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๔:๔๒
DPUX ชวนผู้สนใจร่วมเปิดมุมมอง China 5.0 วัฒนธรรมจีนกับการพัฒนาเทคโนโลยี
DPU X สถาบันเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรแห่งอนาคต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน Playfessional ตอน CHINA 5.0 วัฒนธรรมจีนกับการพัฒนาเทคโนโลยี มาร่วมเปิดมุมมองต่างๆ ที่ทำให้จีนกลายเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่ทั่วโลกกำลังจับตามอง ทำไมประเทศจีนจึงถูกขนานนามว่าเป็นเสือตัวที่ 2 ของโลก โดยผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ไทย-จีน ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้เขียนหนังสือ "China 5.0 สีจิ้นผิง เศรษฐกิจยุคใหม่ และแผนการใหญ่ AI ที่จะมากล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้จีนพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีของจีน วัฒนธรรมจีนเอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยี แล้วเจอกัน 23 มกราคม 2562 เวลา 13.00-15.00น. ที่ DPU X Space มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-954-7300 ต่อ 208,209 หรือ 061-4905858

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘:๒๐ สพร.42 หนองคาย ร่วมบูรณาการทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับกระแสนิยมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่น (Gastronomy
๐๘:๑๘ กสอ. เล่นใหญ่ 5 Day Trip Biz X 5 วัน ธุรกิจพันธุ์ X
๐๘:๓๑ ฟอร์ติเน็ต จับมือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์ สร้างกำลังพลคนรุ่นใหม่เต็มรูปแบบ
๐๘:๔๗ ซินเน็คฯ เริ่มใช้ รถขนส่งพลังงานไฟฟ้า 100% ลดการปล่อยคาร์บอน สร้างซัพพลายเชนที่ยั่งยืน
๐๘:๕๐ INET รับประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุ สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอรัปชั่นภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 2
๐๘:๒๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Docker and Kubernetes Essentials รุ่นที่ 2
๐๘:๐๑ TLC SPU อบรมบุคลากร พัฒนาทักษะ การวัดและประเมินผลแบบอิงเกณฑ์
๐๘:๓๐ การเคหะแห่งชาติจัดประชุมเผยแพร่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบาย
๐๘:๕๒ ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล สุดตื้นตัน หลังคว้า 3 รางวัล บนเวที Miss Universe Thailand 2024
๐๘:๒๙ เชิญร่วมงาน BEDO CONNEXT 2024 ต่อยอดธุรกิจ สร้างเศรษฐกิจชุมชน สู่ความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา