สำนักงานปลัดกระทรวงชวนผู้ประกอบการอบรม คิด ผลิต ขาย @ จังหวัดสุรินทร์

อังคาร ๒๘ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๓:๐๑
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หนุน สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอลงพื้นที่เพิ่มองค์ความรู้ คิด ผลิต ขาย แก่ผู้ประกอบการจังหวัดสุรินทร์ ในกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการทางธุรกิจในอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องแต่งกาย ให้ได้รับการพัฒนาเชิงลึกให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูงสู่ศูนย์กลางแฟชั่นระดับภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระยะที่ 2)
สำนักงานปลัดกระทรวงชวนผู้ประกอบการอบรม คิด ผลิต ขาย @ จังหวัดสุรินทร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จุดประกายแนวคิดให้กับผู้ประกอบการ ในการค้นหาแรงบันดาลใจจาก จุดเด่น ความคุ้นเคย และสิ่งรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ ธรรมชาติ ความศรัทธา รวมทั้งเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เพื่อนำมาสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่ผสมผสานนวัตกรรม ตอบโจทย์แนวโน้มตลาดของยุคดิจิทัล ผ่านการอบรมในหัวข้อ "การออกแบบสิ่งทอเชิงสร้างสรรค์บนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม" พร้อมสอน "การออกแบบผ้าไหมลวดลายใหม่ทำอย่างไรให้สวยงาม" โดย อ.สุภาวินี จรุงเกียรติกุล ดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ที่นำอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมาออกแบบได้อยางลงตัว นอกจากนี้ยังได้อบรมเรื่อง "แนวโน้มตลาด แฟชั่นและสิ่งทอ 2020 คิด ผลิต ขาย" โดย คุณวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการตลาดแฟชั่น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ รวมทั้งอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอและรักษาสิ่งแวดล้อม" โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการสอนทำ ถุงผ้า..คุณค่าใหม่จากเสื้อไม่ใช้แล้ว เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เข้าอบรมได้ประยุกต์ใช้

ติดตามรายละเอียดได้ที่ FB: Thailand Textile Institute และ www.thaitextile.org

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๓ ก.ค. สุดเจ๋ง ! นศ.อาชีวะสุราษฎร์ธานี คิดค้นเกม น้องจุกผจญภัย เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหวสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีภาวะความดันโลหิตสูง
๒๓ ก.ค. Tokyo 2020 Olympics . อานิสงส์ต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นมีจำกัด
๒๓ ก.ค. องค์การเภสัชกรรมยืนยันการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์น่า จำนวน 5 ล้านโดส เริ่มนำเข้าในประเทศไทยตั้งแต่ไตรมาสสี่ปีนี้
๒๓ ก.ค. STECH ลั่นระฆังเทรดวันแรก เปิดตลาดฯ เหนือจอง 27.34%
๒๓ ก.ค. ประกาศผล PUBG Mobile National Championship Thailand 2021 รอบ Grand Final
๒๓ ก.ค. วิริยะประกันภัยมอบน้ำดื่ม-อาหารส่งกำลังใจทีมแพทย์ จุดฉีดวัคซีน เซ็นทรัลโคราช สู้ภัยโควิด-19
๒๓ ก.ค. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
๒๓ ก.ค. สนพ.อำนาจเจริญ เปิดฝึกอาชีพผู้สูงอายุ สาขาการทำเครื่องหอมและน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทย
๒๓ ก.ค. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง พยาบาลรวมใจ ปกป้องเด็กไทยได้กินนมแม่
๒๓ ก.ค. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)