เจาะลึกการตั้งตำรับเครื่องสำอาง

พุธ ๒๙ มกราคม ๒๐๒๐ ๐๘:๕๑
ISMED ได้ออกแบบหลักสูตร "เจาะลึกการตั้งตำรับเครื่องสำอาง" เพื่อสนองตอบต่อการเตรียม ความพร้อมของผู้สนใจที่กำลังจะเริ่มต้นในธุรกิจเครื่องสำอาง อีกทั้งยังเป็นการติดอาวุธเพิ่มเติมให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจเครื่องสำอาง ให้มีความรู้ ทักษะและความชำนาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใหม่ๆ แต่ละหลักสูตรมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการตั้งตำรับเครื่องสำอาง
เจาะลึกการตั้งตำรับเครื่องสำอาง

เปิดอบรม 3 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรที่ 1 การตั้งตำรับเครื่องสำอาง ระดับพื้นฐาน (ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)

วันที่จัดอบรม 22-23 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่อบรม ห้องอบรม 1 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) มธ. ศูนย์รังสิต

ราคาหลักสูตร 6,900 บาท (รวมค่าอุปกรณ์วัสดุในการปฏิบัติ ค่าอาหารว่าง-อาหารกลางวัน)

หลักสูตรที่ 2 การตั้งตำรับเครื่องสำอาง กลุ่มผิวกระจ่างใส ชะลอวัย และลดการเกิดสิว

วันที่จัดอบรม 7- 8 มีนาคม 2563

สถานที่อบรม ห้องอบรม 1 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) มธ. ศูนย์รังสิต

ราคาหลักสูตร 7,900 บาท (รวมค่าอุปกรณ์วัสดุในการปฏิบัติ ค่าอาหารว่าง-อาหารกลางวัน)

หลักสูตรที่ 3 การตั้งตำรับเครื่องสำอางสมุนไพร กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงผิวพรรณ

วันที่จัดอบรม 21-22 มีนาคม 2563

สถานที่อบรม ห้องอบรม 1 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) มธ. ศูนย์รังสิต

ราคาหลักสูตร 9,500 บาท (รวมค่าอุปกรณ์วัสดุในการปฏิบัติ ค่าอาหารว่าง-อาหารกลางวัน)

Special Package 3 หลักสูตร ราคา 23,000 บาท

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

2.ตำรับเครื่องสำอาง 6 ตำรับ/หลักสูตร

3.รับประกาศนียบัตรทุกหลักสูตร

การฝึกอบรมเน้นการฝึกปฏิบัติและมีทีมงานดูแลอย่างใกล้ชิด

สมัครด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน*/หลักสูตร

*ขอสงวนสิทธืเปิดหลักสูตรเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 082 - 4502616 (ขนิษฐา) , 082 - 4502630 (อัชรา)

โทรศัพท์ 0 2105 4778 ต่อ 3006 , 3013 , 3015 , 3016

หรือ กรอกใบสมัคร

docs.google.com/…iewform

หรือ Scan QR code เพื่อกรอกใบสมัคร

เจาะลึกการตั้งตำรับเครื่องสำอาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘:๔๒ พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทางการค้าพริกเขียวมัน
๐๘:๓๕ พช.นครพนม เดินเครื่องเต็มสูบขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา
๐๘:๐๓ PAUL JOE เพิ่มช่องทาง Line My Shop
๐๘:๕๖ HPT รับอานิสงส์โควิดที่อินเดีย
๐๘:๕๘ เรียนจีนสนุก เข้าใจง่าย ได้ทุกทักษะ กับคณะมนุษยศาสตร์ มศว
๐๘:๕๙ เกษตรฯ ชงปลดล็อคขั้นตอนขึ้นทะเบียน 17 ชีวภัณฑ์
๐๘:๑๙ ธนาแลนด์ ผนึก จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ลงนามสัญญาติดตั้ง ลิฟต์ ชินด์เล่อร์ ระบบไร้สัมผัส เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดโครงการ ธนาแอสทรา สาทร -
๐๘:๒๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรม สาขาการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า
๐๘:๑๑ เกษตรฯ เอกซเรย์สารตกค้างผัก ผลไม้ ปี 64 ตรวจเพิ่มกลุ่มพืชเสี่ยงนอกระบบ GAP
๐๘:๒๖ ขจัดน้ำ สลายคราบไขมัน นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ Fortron Biodiesel Plus Treatment