อบรมมัคคุเทศก์ สวนสุนันทา

ศุกร์ ๓๑ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๔:๕๘
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ระยะเวลาอบรม 2 พฤษภาคม ถึง 23 สิงหาคม 2563

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

2) มีสัญชาติไทย

3) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป

4) ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด

5) ต้องฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศที่เปิดฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี

6) มีบุคลิกภาพดีและเป็นผู้มีใจรักในงานบริการ

วันสอบคัดเลือก

- วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563

การประกาศผลการสอบคัดเลือก

- วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563

Facebook: GUIDEINTERSSRU

รับสมัครจำนวน 80 คน

- ภาษาจีนกลาง 40 คน

- ภาษาอังกฤษ 40 คน

ค่าสมัคร 300 บาท

ค่าอบรม 39,500 บาท

หลักฐานที่ใช้สมัคร

1) ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย (สี) ขนาด1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ชุด

3) สำเนาหลักฐานการศึกษา (วุฒิ ปวส.ขึ้นไป) จำนวน 3 ชุด

4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด

5) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล เป็นต้น อย่างละ 3 ชุด

6) กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปให้แนบสำเนาใบผ่านการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงอุดมศึกษาฯ(อว.) และหากจบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ให้แนบสำเนาใบผ่านการเทียบวุฒิการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) มาด้วย

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 เมษายน 2563 ในวันเวลาทำการ ณ ห้องพักอาจารย์ท่องเที่ยว ชั้น 2 อาคาร 37

หากท่าน สมัครออนไลน์ กรุณาสแกนใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งมาที่ LINE: ayingwin, Email: [email protected] หรือ

ส่งจดหมาย EMS มาที่

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร.สอบถามเพิ่มเติม ... 081 644 8199, 085 9935 609 , 02 160 1548-50

http://www.facebook.com/guideinterssru

http://www.elfhs.ssru.ac.th/sujitar_su/pluginfile.php/713/mod_label/intro/G1ssru%20%281%29.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๒ ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง ประกาศเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ไทยฮอนด้า เริ่มเดือนมิถุนายนนี้
๑๗:๐๗ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ รุกคอนเทนต์กีฬา!! คว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอล เนชั่นลีก 2022 ผ่านช่อง One31 และ GMM
๑๗:๕๖ งานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 59 ปี ทีมดี ดินดี 59 ปี กรมพัฒนาที่ดิน
๑๖:๑๕ SNNP ออก เมจิกฟาร์ม เฟรช น้ำผลไม้รวมผสมน้ำใบกัญชา รส มะนาว ใหม่ อร่อยผ่อนคลาย จำหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่เซเว่นฯ 26
๑๖:๑๙ แอลจีคว้ารางวัล Thailand's Most Admired Brand 2022 ครองอันดับหนึ่งแบรนด์เครื่องซักผ้าในใจของผู้บริโภค ตอกย้ำผู้นำ
๑๖:๔๑ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญก่อสร้าง ศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ประดิษฐานองค์ไต้ฮงกงหยกขาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
๑๖:๕๖ พิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการ เดอะ คราวน์ เรสซิเดนท์เซส
๑๖:๔๐ มะเหมี่ยว ชวินทร์พิดา จากแม่ค้าออนไลน์ขายเครื่องสำอางกลายเป็นเจ้าของแบรนด์แป้งสุดปัง Deesay กับยอดขายทะลุล้านตลับภายใน 1 ปี
๑๖:๒๙ สพร.12 สงขลา มอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมถ์ แก่ผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน
๑๖:๔๖ กิจกรรม UP Adventure Health Care Team รุ่นที่ 2