สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงาน “ทับแก้วบุ๊คแฟร์” ครั้งที่ 14 งานมหกรรมหนังสือสื่อการเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก

พุธ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๖:๕๒
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ยืนหยัดจัดงานมหกรรมหนังสือสื่อการเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกภายใต้ชื่อ "ทับแก้วบุ๊คแฟร์" โดยจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 14 พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับนักศึกษาและบุคลากร ด้วยนโยบายหอสมุดคือพื้นที่แห่งการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ (Creative Space) พร้อมปักธงวิสัยทัศน์ใหม่มุ่งให้สำนักหอสมุดกลางเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้อันไร้ขอบเขต (Borderless Knowledge) และผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ไร้ขอบเขต พร้อมปรับตัวอยู่ภายใต้สภาวการณ์ Technology Disruption ได้อย่างยั่งยืน
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงาน ทับแก้วบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14 งานมหกรรมหนังสือสื่อการเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก

ในปีนี้ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ผสานความร่วมมือกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ในการจัดงาน"ทับแก้วบุ๊คแฟร์" ครั้งที่ 14 ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน "Books and Beverage @Tubkaew Book Fair" เป็นครั้งแรก โดยมีนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 8 ทีม ทุกทีมจะต้องแข่งขันกันทำเครื่องดื่มผสมโซดาแบบไร้แอลกอฮอล์ ผ่านโจทย์ความคิดสร้างสรรค์ในการชูวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดนครปฐม โดยมีอาจารย์อานนท์ วงษ์เชียง ผู้เชี่ยวชาญด้านการอาหารและเครื่องดื่ม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในการตัดสิน

ก่อนการเปิดงาน เด็กหญิงนภัทร ยงยุทธวิชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ประถมศึกษา) ได้นำกล่าวสุนทรพจน์เรื่อง "พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว" โดยมีใจความสำคัญที่กล่าวถึงความก้าวหน้าในสังคมสารสนเทศ คุณประโยชน์ของการอ่าน และการใช้ห้องสมุดเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวว่า "งานทับแก้วบุ๊คแฟร์เป็นงานหนึ่งที่มหาวิทยาลัยรู้สึกภาคภูมิใจ ทั้งในด้านภาพรวม ความร่วมมือ และศักยภาพของบุคลากรที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นภายในงานได้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ความต้องการอันหลากหลาย และสอดคล้องกับสภาวการณ์ของTechnology Disruption ได้อย่างทันท่วงที ในฐานะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยจึงขอขอบคุณทีมผู้บริหาร ทีมงานและผู้สนับสนุนทุกท่านที่ให้การเกื้อหนุนกับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีตลอดมา"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า "งานทับแก้วบุ๊คแฟร์ เป็นงานที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ด้วยความตั้งใจของทีมงานที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง 'สังคมการอ่าน' ให้เกิดกับประชาคมศิลปากร ตลอดจนผู้อยู่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหอสมุด โดยมุ่งเน้นให้สำนักหอสมุดกลางเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ที่มีคุณภาพ และนำองค์กรให้ก้าวไปสู่การสร้างองค์ความรู้ที่ไร้ขอบเขต (Borderless Knowledge) และส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ไร้ขอบเขต(Borderless Learning Society) ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติต่อไป"

การจัดงานมหกรรมหนังสือสื่อการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยภายในงานจะมีร้านจำหน่ายหนังสือลดราคา สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ไอที ร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งสิ้น 170 ซุ้ม นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลา 7 วันของการจัดงาน สำนักหอสมุดกลางได้เรียนเชิญนักเขียนชื่อดังผลัดเปลี่ยนกันมาเสวนามากถึง 7 คน ได้แก่

1. ชญาน์พิมพ์ เจ้าของผลงาน "หนังสือ คือ การเดินทาง"

2. วรรณวรรธน์ ภายใต้เรื่อง "ฤกษ์สังหาร ไสย์สวาท"

3. Troika นักเขียนนิยายวัยรุ่นชื่อดัง

4. อสิตา นักเขียนนิยายแฟนตาซี

5. ผศ.ดร.ก.บ. ศุภลักษณ์ เข็มทอง ในหัวข้อ "เคาะอารมณ์คลายเครียด กับ หมอป๊อป"

6. ชีวิตแบบ "ATTITUDE+ คิดได้ชีวิตเปลี่ยน" โดย TWINKLE TALE เจ้าของเพจเฟซบุ๊ค "เรื่องเล็ก ๆ สะกิดใจ" และ

7. ชีวิตสุดฮิปของ ขิม เจ้าของเพจเฟซบุ๊คและหนังสือเรื่อง "ตามติดชีวิตอินเดีย"

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมของคณาจารย์และนักศึกษาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรีสด และกิจกรรมการแสดงบนเวทีจากชมรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เช่น ชมรมดนตรีสากล ชมรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชมรมพิธีกรและนักจัดรายการวิทยุ อีกทั้งยังมีกิจกรรม DIYของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร สาธิตการทำปกหนังสือจากกระดาษเหลือใช้และกิจกรรมคลินิกหนังสือ : สาธิต ซ่อม ดูแล รักษาสุขภาพหนังสือใหม่และเก่า ถ่ายทอดความรู้ด้านการซ่อมหนังสือโดยบุคลากรจากหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงาน ทับแก้วบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14 งานมหกรรมหนังสือสื่อการเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงาน ทับแก้วบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14 งานมหกรรมหนังสือสื่อการเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๐๓ ขอเป็นส่วนหนึ่งทีได้ดูแล.ทรูพร้อมเคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกันให้บริการช่วยเหลือลงทะเบียนรับวัคซีน หมอพร้อม ณ
๑๗:๕๖ วว. ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2020 ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน ประเภท สมาคม องค์กร
๑๗:๐๗ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน Covid-19 หมอพร้อม
๑๗:๕๒ LPH บุ๊คงบ Q1/64 รายได้โต 13% อยู่ที่ 479.99 ลบ. มีกำไร 40.39 ลบ. อานิสงส์ผู้ป่วยนอกพุ่ง - ปกส.หนุน การันตีรายได้ปีนี้โต 15-20%
๑๗:๐๑ Exablate Neuro เทคโนโลยีรักษาโรคอาการสั่นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๑๗:๔๘ สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับช่างเชื่อมไทยสู่มาตรฐานสากล
๑๗:๑๓ แสนสิริเข้าถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ใน XSpring ประกาศลงทุน 15% ด้วยเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท
๑๗:๐๘ MOVE Pr Agency เดินหน้าปรับตัวก้าวสู่ The Next Normal พร้อมนำพันธมิตรทางธุรกิจสู่เป้าหมายด้วยทีม Digital PR
๑๗:๔๐ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มอบเงิน 500,000 บาท ให้กับมูลนิธิศิริราช เพื่อสนับสนุนงานโรงพยาบาลสนามของ อว.
๑๗:๕๐ สพร.9 พิษณุโลก จัดพิธีเปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ