ม.รามคำแหงร่วมกับเขตบางกะปิ จัดกิจกรรม “สร้างสุขทุกวัย ใส่ใจสุขภาพชุมชน”

จันทร์ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๐๙:๒๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพชุมชน "สร้างสุขทุกวัย ใส่ใจสุขภาพชุมชน" จัดโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับสำนักงานเขตบางกะปิ โดยมี พล.ต.ต.ธีระพงษ์ วงรัฐพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4 พ.ต.อ.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ ผู้กำกับการสน.หัวหมาก พ.ต.อ.รุ่งสกุล บุญกระพือ ผู้กับกำการสน.ลาดพร้าว คณะผู้บริหาร บุคลากรม.ร. ผู้แทนจากสำนักงานเขตบางกะปิ เขตประเวศ เขตสวนหลวง และหน่วยงานภาคเอกชน ศิลปินรับเชิญ อาทิ โบว์ เมลดา สุศรี, ปอ อรรณพ ทองบริสุทธิ์, บ่าววี อาร์สยาม, ลุงเข้ม แซนต้า และหนวด สะตอ อาร์สยาม ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ชุมชนและประชาชนโดยรอบ ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบางกะปิ
ม.รามคำแหงร่วมกับเขตบางกะปิ จัดกิจกรรม สร้างสุขทุกวัย ใส่ใจสุขภาพชุมชน

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า คณะกรรมการดำเนินงานโครงการชี้นำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดและการสร้างเสริมสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงขยายผลให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นศูนย์กลางการสร้างเสริมสุขภาพแก่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับผู้รักสุขภาพทุกเพศทุกวัย เช่น การเต้นบาสโลป เต้นแอโรบิก เต้นซุมบ้า โยคะ ยางยืดเพื่อสุขภาพ เป็นต้น รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ในปีนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก จัดโครงการ "สร้างสุขทุกวัย ใส่ใจสุขภาพชุมชน" เพื่อให้ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป ได้เข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ เช่น บริการตรวจสุขภาพทั่วไป บริการตรวจสุขภาพสายตา บริการแพทย์แผนไทย การทดสอบและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต และบริการอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความเข้าใจวิธีการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้อง และเป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอย่างยั่งยืน การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตบางกะปิ ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในการจัดหน่วยบริการชุมชน และโรงเรียนบ้านบางกะปิ ในการใช้สถานที่จัดโครงการฯ รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ให้โอกาสทางการศึกษา ให้ความรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ถือเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนอย่างแท้จริง มุ่งให้การศึกษากับประชาชน และทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์กับชุมชน และสังคมเช่นนี้เสมอมา โดยครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาให้บริการทางด้านสุขภาพแก่ประชาชน อาทิ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มาให้บริการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นตาแก่ประชาชน คณะวิทยาศาสตร์ ให้บริการน้ำหมักชีวภาพ และคณะศึกษาศาสตร์ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต สุขภาพกาย และบริการอื่นๆ อีกมากมาย

"ขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันจัดกิจกรรม "สร้างสุขทุกวัย ใส่ใจสุขภาพชุมชน" ในใครั้งนี้ ทั้งสำนักงานเขต โรงเรียนบ้านบางกะปิ สถานีตำรวจนครบาล รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มาให้บริการอาหาร เครื่องดื่มอย่างมากมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอสัญญาว่าจะอยู่คู่กับประชาชน และทำงานให้บริการชุมชน ยินดีและพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางการสร้างเสริมสุขภาพแก่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้รักสุขภาพทุกท่าน มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง"

สำหรับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนครั้งนี้ ประกอบด้วย การตรวจวัดสายตาและแจกแว่นตาจากคณะทัศนมาตรศาสตร์ การทดสอบสุขภาพจิตและความถนัดทางอาชีพ การทดสอบสมรรถนะร่างกายและเกมฝึกสมอง จากคณะศึกษาศาสตร์ บริการนวดแพทย์ไทย จากสาขาวิชาแพทย์แผนไทย สาธิตการทำและแจกน้ำหมักชีวภาพ จากคณะวิทยาศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพทั่วไปและให้คำปรึกษาจากศูกย์บริการสาธารณสุข 35 และโรงพยาบาลรามคำแหง และการให้บริการจากสำนักงานเขตบางกะปิ ได้แก่ บริการตัดผม(ชาย-หญิง) ซ่อมโทรศัพท์มือถือและเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการเพนท์เล็บและนวดแผนไทย เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินรับเชิญ คือ บ่าววี อาร์สยาม , โบว์ เมลดา สุศรี, ปอ AF (อรรณพ ทองบริสุทธิ์), ลุงเข้ม แซนต้า และหนวด สตอ อาร์สยาม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับแจกถุงผ้ารักษ์โลก พร้อมบริการอาหาร ของว่าง เครื่องดื่มตลอดงาน

ติดต่อ:

n/a

หมวดข่าว: การศึกษา

คำค้น:

ม.รามคำแหงร่วมกับเขตบางกะปิ จัดกิจกรรม สร้างสุขทุกวัย ใส่ใจสุขภาพชุมชน ม.รามคำแหงร่วมกับเขตบางกะปิ จัดกิจกรรม สร้างสุขทุกวัย ใส่ใจสุขภาพชุมชน ม.รามคำแหงร่วมกับเขตบางกะปิ จัดกิจกรรม สร้างสุขทุกวัย ใส่ใจสุขภาพชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๑๒ หาดทิพย์ มอบรถรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน ให้โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นสาธารณประโยชน์แก่ผู้ประสบเหตุและประสบภัยด้านสุขภาพ
๑๗:๐๓ เมอร์เซเดส-เบนซ์ เดินหน้าแผน Circular Economy ลุยโปรเจกต์ Urban Mining สู่การสร้างวัสดุทดแทนชิ้นส่วนรถยนต์ในขั้นตอนการผลิต
๑๗:๓๒ บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป เล่นใหญ่ เสิร์ฟพิซซ่า ร่วมเฉลิมฉลอง Bitcoin Pizza Day
๑๗:๑๑ GRAND - PF - SUMITOMO ผนึกกำลัง เปิด Grande Lounge ใจกลางเมืองห้างเอ็มโพเรียม ตอบรับกระแสนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ
๑๗:๒๓ FTI ล็อคเป้ารายได้ปีนี้ 930 ลบ. Q1/67 โกยแล้ว 195.91 ลบ. ชูกลยุทธ์ขยายสาขา-กำลังผลิต-ร่วมทุน ดันรายได้โต 3
๑๗:๔๔ เชฟชุมพล จับมือ ททท. ยกขบวน Soft Power อาหารไทยและการท่องเที่ยว ลุยโปรโมทในงาน สงกรานต์มินนิโซตา
๑๗:๐๕ ว.การบินและคมนาคม SPU เปิดประสบการณ์จริง! เรียนรู้แบบเจาะลึก การปฏิบัติงานภาคพื้น กับมืออาชีพสายการบิน
๑๗:๑๘ ยัวซ่า ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนไทยแลนด์ ยูธ คัพ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ
๑๗:๑๖ เมสัน ร่วมปล่อยเต่าทะเล ในวันเต่าโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำแนวคิด MASON BETTER TOGETHER - GIVING TOGETHER
๑๗:๓๔ EKH ส่งสัญญาณ Q2 โตแกร่ง ผู้ป่วย OPD - IPD-ศูนย์ IVF - รพ.คูนหนุนเต็มเหนี่ยว ปักหมุดลุยธุรกิจสุขภาพไม่ยั้ง มั่นใจปั๊มผลงานโตไม่ต่ำกว่า