สศก. ระดม 10 กระทรวง จัดสัมมนาใหญ่ ก้าวสำคัญสู่ฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เตรียม Kick off เปิดตัวศูนย์ NABC ในโอกาสครบรอบ 41 ปี สศก. เดือนมีนาคมนี้

จันทร์ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๑:๔๐
นายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ปี 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ว่า การสัมมนาครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นก้าวสำคัญที่ทั้ง 10 กระทรวง ได้มาร่วมเพิ่มพูนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายในการจัดทำ Big Data ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ ได้เน้นนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารและการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตามข้อสั่งการของรัฐบาลที่ให้ทุกกระทรวงเร่งจัดทำฐานข้อมูล Big Data เพื่อให้บริการกับทุกภาคส่วน โดยดำเนินการผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ที่มีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และได้มีการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นประธาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการจัดทำ Big Data ด้านการเกษตรให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
สศก. ระดม 10 กระทรวง จัดสัมมนาใหญ่ ก้าวสำคัญสู่ฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เตรียม Kick off เปิดตัวศูนย์ NABC ในโอกาสครบรอบ 41 ปี สศก. เดือนมีนาคมนี้

สำหรับการขับเคลื่อนระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมาย สศก. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดทำ Big Data ของกระทรวง เนื่องจาก สศก. เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมของฐานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร ที่จัดทำมากว่า 40 ปี และขณะนี้ สศก. ได้เตรียมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) หรือ NABC ซึ่งมีความคืบหน้าไปมากแล้ว ดังนั้น การจัดสัมมนาครั้งนี้ นอกจากที่ 10 กระทรวง ได้มาร่วมกันเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการจัดทำ Big Data ให้เป็นในแนวทางเดียวกันแล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำข้อมูล ซึ่งจะทำให้การจัดทำศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติประสบความสำเร็จรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ด้านนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ สศก. กล่าวเสริมว่า สศก. มีความพร้อม และมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อน 10 กระทรวงไปพร้อมกัน เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางด้าน Big Data ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานทั้ง 10 กระทรวง นำข้อมูลเชื่อมโยงเข้าสู่ฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ สร้างเครือข่ายการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และร่วมกันจัดทำชุดข้อมูล (Dataset) ตามความต้องการของผู้ใช้ (User Requirement) กับทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรฯ ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ส่งสินค้าเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เข้าสู่ฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้มีชุดรายการข้อมูลที่รวบรวมได้แล้วกว่า 333 รายการ

ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) หรือ NABC จะเป็นหน่วยงานเทียบเท่ากอง ซึ่งมีบุคลากรจากหน่วยงานใน สศก. และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ มาร่วมดำเนินการโดยจะให้บริการข้อมูลครบถ้วนในทุกมิติ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ มีการเตือนภัยและการวางแผนการผลิตภาคเกษตร ช่วยให้ทุกภาคส่วนปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ลดการสูญเสียงบประมาณช่วยเหลือจากภาครัฐ เกษตรกรสามารถตัดสินใจผลิตสินค้าเกษตรตามความต้องการตลาด ขายผลผลิตได้ราคา ในขณะที่ภาคธุรกิจสามารถบริหารจัดการปัจจัยการผลิตเข้าสู่ธุรกิจ และลดต้นทุนโลจิสติกส์เกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย สศก. จะเปิดตัว Kick off ศูนย์ NABC ครั้งแรกในงานแถลงข่าววันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 41 ปี วันที่ 23 มีนาคมที่จะถึงนี้

สศก. ระดม 10 กระทรวง จัดสัมมนาใหญ่ ก้าวสำคัญสู่ฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เตรียม Kick off เปิดตัวศูนย์ NABC ในโอกาสครบรอบ 41 ปี สศก. เดือนมีนาคมนี้ สศก. ระดม 10 กระทรวง จัดสัมมนาใหญ่ ก้าวสำคัญสู่ฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เตรียม Kick off เปิดตัวศูนย์ NABC ในโอกาสครบรอบ 41 ปี สศก. เดือนมีนาคมนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๐:๔๕ The best second hand BRANDNAME ช้อปจุใจสินค้าแบรนด์เนมมือสองที่ ซีคอน บางแค
๑๐:๔๐ ลุมพินี วิสดอม ระบุตลาดอสังหาฯ ปี 2564 หดตัว 20%
๑๐:๒๔ ปีทองของ NCL
๑๐:๕๔ เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ เร่งเครื่องปล่อยสินเชื่อต้นปี 2565
๑๐:๓๖ ผลตอบรับดี! อีซูซุร่วมลดฝุ่น PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง ชวนผู้ใช้รถเก่าเข้าศูนย์ ตรวจเช็กฟรีและรับส่วนลดสูงสุด
๑๐:๒๔ ทรู 5G ตอกย้ำเครือข่ายที่ดีที่สุดกับแคมเปญ 'คบกับทรู ดียิ่งกว่า ก้าวสู่ยุคใหม่ไปด้วยกัน' นำเสนอไอเดียผ่าน 'เมืองอัจฉริยะ' กับ เครือข่ายอันดับ 1 รางวัล
๑๐:๔๖ ทีเอชนิค ปลื้มยอดจดโดเมน 'ดอท ไทย' พุ่ง 68% ทะลุ 30,000 ชื่อ ชี้ช่วยลดช่องว่างทางดิจิทัลในสังคม
๐๙:๐๐ ICP DAS จับมือ Exosite ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ IoT เปิดตัวโซลูชัน ExoWISE
๐๙:๐๔ เรื่องวุ่นวัยรุ่นซีเจน ซีรี่ส์ดังจากโลกออนไลน์ สู่กล่อง True ID
๐๙:๐๘ วว.รับมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมหน่วยงานในสังกัด อว. ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ