นิทรรศการ Phantoms and Aliens | The Invisible Other (Chapter 1) ลอรีดานา ปาซซินี ปาราซซินี ภัณฑารักษ์ชื่อดัง สร้างสรรค์ผลงานโดยอำพรรณี สะเตาะ ศิลปินหญิงชาวไทย 28 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม 2563 ที่กรุงเทพมหานคร

อังคาร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๐๙:๑๖
ริชาร์ด โคห์ โปรเจกต์ (Richard Koh Project) มีความยินดีนำเสนอนิทรรศการโดยภัณฑารักษ์ชื่อดังอย่างลอรีดานา ปาซซินี ปาราซซินี กับผลงานของอำพรรณี สะเตาะ ศิลปินหญิงชาวไทยที่ใช้ชื่อว่า Phantoms and Aliens | The Invisible Other (Chapter 1) ซึ่งจะจัดแสดงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2563 ณ ริชาร์ด โคห์ โปรเจกต์ ยูนิต A ชั้น 3 อาคาร N 22 Art Warehouse เลขที่ 2198/10-11 ถนนนราธิวาส ซอย 22 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
นิทรรศการ Phantoms and Aliens | The Invisible Other (Chapter 1) ลอรีดานา ปาซซินี ปาราซซินี ภัณฑารักษ์ชื่อดัง สร้างสรรค์ผลงานโดยอำพรรณี สะเตาะ ศิลปินหญิงชาวไทย 28 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม 2563 ที่กรุงเทพมหานคร

Phantoms and Aliens | The Invisible Other นำเสนอความเชื่อเกี่ยวกับภูตผีและเรื่องราวอาถรรพ์ที่แพร่หลายในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งยังขยายขอบเขตการรับรู้เกี่ยวกับผีสางในฐานะวิญญาณล่องหนไปสู่การศึกษาเรื่องดังกล่าวในมิติอื่น ๆ อาทิ การล่องหน กล่าวคือการล่องหนในสังคม ซึ่งเกิดขึ้นจากการแบ่งแยกและภาวะความแปลกแยก ทั้งนี้ ผลงานชุดดังกล่าวครอบคลุมศิลปะแขนงต่าง ๆ ได้แก่ การถ่ายภาพเชิงสารคดี และเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยเสียง จิตรกรรม สื่อผสมและวิดีโอจัดวาง โดยสิ่งที่นิทรรศการต้องการเน้นคือการพิจารณาสิ่งที่สังคมมองไม่เห็นหรือไม่ได้เหลียวแล ไม่ว่าจะเป็นผู้คน หรือชุมชนที่อาศัยอยู่ตามชายขอบ อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ เพศ ศาสนาหรือวัฒนธรรม บุคคลเหล่านี้เปรียบเสมือนภูตผีที่แปลกแยกจากสังคมในวงกว้าง – ไม่มีใครมองเห็นพวกเขา ทั้ง ๆ ที่มีตัวตน

สำหรับชุดของผลงานที่นำเสนอในกรุงเทพฯ ถือเป็นปฐมบทของผลงานที่ประกอบด้วย 3 ชุดเรื่องราว โดยคุณอำพรรณีนำเสนอวิดีโอจัดวางชื่อ Without Lightness ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดผลงานชื่อ Lost Motherland เธอได้ถ่ายทำ Without Lightness ขณะอยู่บนเรือของชาวประมงในระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจในการหาปลาเป็นประจำในเวลากลางคืนตามชายฝั่งของจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีชาวโรฮีนจาจำนวนมากพยายามหาที่หลบภัยจากสงครามกลางเมืองในพม่า การแล่นเรือออก / ล่องเรือในอ่าวปัตตานีสะท้อนให้เห็นถึงการเดินทางทางเรือที่ผู้ลี้ภัยจำเป็นต้องใช้ในการลี้ภัยออกนอกประเทศของพวกเขาและ / หรือการล่องเข้าสู่ท่าเรือเพื่อค้นหาที่หลบภัย การจัดวางวิดีโอประกอบด้วยการฉายภาพจากสองจอพร้อมกัน โดยจอหนึ่งนำเสนอเรือที่แล่นช้าอย่างช้า ๆ ออกจากท่าเรือที่เห็นเพียงแสงไฟสว่างตรงท้ายเรือ ในขณะที่อีกจอเห็นภาพเรือที่แล่นอย่างช้า ๆ ที่กำลังมุ่งหน้าสู่ท่าเรือ ซึ่งเห็นได้ลำแสงที่สาดทอมาจากระยะไกล

อำพรรณี สะเตาะ (เกิดเมื่อปี 2526) มีพื้นเพมาจากภาคใต้ของประเทศไทย อาศัยและทำงานในกรุงเทพฯ เธอสำเร็จการศึกษาด้านการถ่ายภาพในประเทศฝรั่งเศส (2553) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาศิลปกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ ประเทศไทย (2556) ปัจจุบันเธอสอนวิชาสื่อทัศนภาพและการออกแบบที่มหาวิทยาลัยรังสิต จ. ปทุมธานี อำพรรณีเป็นมุสลิม ดังนั้นงานศิลปะของเธอจึงมุ่งเน้นไปที่พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมด้วยสัญลักษณ์ของชาวไทยมุสลิมแบบดั้งเดิม เช่น บูร์กา (Burqa) และปอเนาะ (Pondok) ผลงานของอำพรรณีสำรวจอดีตและปัจจุบันผ่านสื่อที่หลากหลายที่น่าสนใจ ได้แก่ การถ่ายภาพและวิดีโอ

ริชาร์ด โคห์ โปรเจกต์ เป็นพื้นที่ศิลปะป๊อปอัพที่ออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาสในการนำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ และสร้างสรรค์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการดังกล่าวถือเป็นเวทีในการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาค โดยมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลงานใหม่ ๆ ที่หลากหลาย เพื่อชี้ให้เห็นถึงวิวัฒนาการและความก้าวหน้าทางศิลปะที่พัฒนาอย่างรวดเร็วของภูมิภาค

ข้อมูลเกี่ยวกับนิทรรศการ ท่านสามารถติดต่อได้ที่คุณคริสเตียน ฮาริดาส ที่โทร 65 9788 4291 หรืออีเมล [email protected]

นิทรรศการ Phantoms and Aliens | The Invisible Other (Chapter 1) ลอรีดานา ปาซซินี ปาราซซินี ภัณฑารักษ์ชื่อดัง สร้างสรรค์ผลงานโดยอำพรรณี สะเตาะ ศิลปินหญิงชาวไทย 28 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม 2563 ที่กรุงเทพมหานคร นิทรรศการ Phantoms and Aliens | The Invisible Other (Chapter 1) ลอรีดานา ปาซซินี ปาราซซินี ภัณฑารักษ์ชื่อดัง สร้างสรรค์ผลงานโดยอำพรรณี สะเตาะ ศิลปินหญิงชาวไทย 28 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม 2563 ที่กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๕ มี.ค. เสริมความแข็งแกร่งคณะผู้บริหารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ หัวหิน แต่งตั้งผู้จัดการโรงแรมล่าสุดพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวเต็มที่
๐๕ มี.ค. เซ็นทรัลเวิลด์ ท็อปฟอร์ม FOOD DESTINATION ระดับโลก ขนทัพร้านใหม่ต่อคิวเปิดต่อเนื่องตลอดทั้งปี ย้ำตัวจริงเดสติเนชั่นที่รวมร้านอาหารมากที่สุดในโลก
๐๕ มี.ค. SPY COSMETIC เชื่อมั่นตลาดแฮนด์ครีมโอกาสเติบโต ย้ำผู้บริโภคส่วนใหญ่มีปัญหามือแห้งจากการใช้เจลฆ่าเชื้อ
๐๕ มี.ค. GEC ชูระบบ ONE PDPA กระตุ้นองค์กรทั่วประเทศพร้อมรับมือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บังคับใช้เต็ม 1 มิถุนายน
๐๕ มี.ค. Comviva เปิดตัวโซลูชัน Data Science-as-a-Service (DSaaS) และ AI workbench (MobiLytix AIX) เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากโครงการจัดการคุณค่าลูกค้า
๐๕ มี.ค. Realty ONE Group เดินหน้าขยายธุรกิจทั่วโลก คาดทำผลงานดีที่สุดเป็นประวัติการณ์ปีนี้
๐๕ มี.ค. ZTE เปิดตัว Precise RAN Solution และการใช้งาน NodeEngine เชิงพาณิชย์ครั้งแรกในอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
๐๕ มี.ค. เคทีซี มอบสิทธิผ่อนชำระ พร้อมรับเครดิตเงินคืน เมื่อซื้อสินค้า Apple ที่ KTC APPLE REWARDS STORE
๐๕ มี.ค. SCB 10X ประกาศร่วมลงทุนใน Anchorage แพลตฟอร์มรับฝากสกุลเงินดิจิทัล แก่นักลงทุนสถาบัน รายแรกของสหรัฐฯ เตรียมพร้อมปูทางสู่โลกการเงินแห่งอนาคต
๐๕ มี.ค. Gojek จับมือ ธนาคารกรุงเทพ มอบส่วนลดเอาใจผู้ใช้บริการแอปโมบายแบงก์กิ้งฯ กดรับเลยส่วนลดสั่งอาหาร 40 บาท สำหรับบริการ